FRANÇAIS

Le conte du pays de cocagne

NEDERLANDS

Het sprookje van Luilekkerland


Au temps du pays de cocagne, j'ai vu, en me promenant, Rome et le Latran suspendus à un petit fil de soie, et un homme sans pieds qui battait à la course un cheval rapide, et une épée fort acérée qui tranchait un pont. J'ai vu alors un jeune âne au nez d'argent qui pourchassait deux lièvres rapides, et un tilleul très large sur lequel poussaient des galettes brûlantes. J'ai vu ensuite une vieille bique décharnée portant sur son dos au moins cent foudres de saindoux et soixante foudres de sel. N'est-ce pas assez menti? J'ai vu ensuite une charrue labourer sans cheval ni bœufs, et un enfant d'un an lancer quatre meules depuis Ratisbonne jusqu'à Trêves, puis de Trêves jusqu'à Strasbourg; un autour traversait le Rhin à la nage: et tout le monde trouvait ça normal. J'ai alors entendu les poissons faire tant de bruit en se chamaillant que cela résonnait jusque dans le Ciel, et du miel sucré coulait comme de l'eau depuis une profonde vallée jusque sur une haute montagne; c'étaient d'étranges histoires. Il y avait là deux corneilles qui tondaient une prairie, et j'ai vu deux mouches qui construisaient un pont, deux colombes qui déchiquetaient un loup, deux enfants qui mettaient bas deux chevreaux, et deux grenouilles qui se servaient l'une de l'autre pour battre du grain. J'ai vu ensuite deux souris sacrer un évêque, et deux chats qui lacéraient de leurs griffes la langue d'un ours. Un escargot arriva soudain au galop et tua deux lions sauvages. Un barbier se trouvait là, rasant la barbe d'une femme, et deux nourrissons ordonnèrent à leur mère de se taire. J'ai vu ensuite deux lévriers portant un moulin qu'ils sortaient de l'eau, et un vieux canasson qui se tenait près d'eux dit qu'ils faisaient bien. Dans la cour, il y avait quatre chevaux qui battaient du blé de toutes leurs forces et deux chèvres qui faisaient chauffer le four, tandis qu'une vache rouge enfournait le pain. Un coq cria alors: « Cocorico, cocorico, le conte est fini! »
Ik liep eens in het apenland, en daar zag ik Rome en het Lateraan aan een zijden draadje hangen, en een man zonder voeten liep harder dan een renpaard, en een geweldig scherp zwaard sneed een brug doormidden. En toen zag ik een jonge ezel met een zilveren neus, die joeg twee vlugge hazen achterna, en een hele brede linde en daar groeiden warme pannenkoeken op. En daar zag ik een oude magere geit, en die droeg honderd karrenvrachten vet op haar lijf en zestig karrenvrachten zout. Zijn dat niet genoeg leugens? En ik zag een ploeg gaan zonder paard of ossen, en een kind van een jaar gooide vier molenstenen van Regensburg naar Trier en dan van Trier naar Straatsburg, en een havik zwom de Rijn over: dat was zijn goed recht. En daar hoorde ik vissen met elkaar kibbelen, zodat het tegen de hemel opklonk, en zoete honing stroomde als water uit een diep dal naar een hoge berg toe; dat waren wonderlijke dingen. En er waren twee kraaien die een weide maaiden, en ik zag twee muggen een brug bouwen, en twee duiven verscheurden een wolf, en twee kikkers dorsten samen het koren. En ik zag twee muizen een bisschop wijden, en twee katten die een beer de tong uitkrabden. En toen kwam er een slak aangedraafd en versloeg twee leeuwen. En er stond een scheerder en die schoor een vrouw haar baard af, en twee zuigelingen geboden hun moeder te zwijgen. En daar zag ik twee windhonden en die brachten een molen uit 't water op 't droge, en een oud mager paard stond erbij en zei, dat het zo goed was. In de tuin waren vier paarden met alle kracht aan het dorsen, en twee geiten die de kachel stookten, en een roodbonte koe schoof het brood de oven in. Toen kraaide een kippetje kukeleku, het sprookjes is uit, van kukeleku.Comparez deux langues:

Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.