Mądra wieśniaczka
Obraz


Mądra wieśniaczka Bajki

Bajki braci Grimm
8.2/10 - 43 głosy
Mądra wieśniaczka


Żył sobie niegdyś bardzo biedny wieśniak, który nie posiadał swojej ziemi. Miał tylko mały domek, w którym mieszkał ze swoją córką. © 2015 grimmstories.com
Pewnego razu rzekł do niej: © 2015 grimmstories.com
- Poprośmy naszego króla o skrawek świeżo wykarczowanej ziemi. © 2015 grimmstories.com
Gdy król ujrzał ich biedę, podarował im ziemię, o którą prosili. Wówczas ojciec i córka zaczęli ją orać, by zasiać na niej kukurydzę i odrobinę innego ziarna. © 2015 grimmstories.com
Kiedy przeorali już całe pole, znaleźli w ziemi moździerz wykonany ze szczerego złota. © 2015 grimmstories.com
- Córko, – rzekł ojciec - król okazał wielką łaskę darowując nam to pole – w zamian za to powinniśmy oddać mu ten moździerz. © 2015 grimmstories.com
Córka jednak nie chciała na to przystać i rzekła: © 2015 grimmstories.com
- Ojcze, skoro mamy moździerz bez tłuczka, powinniśmy najpierw znaleźć tłuczek. Lepiej nie mów nikomu o tym, co znaleźliśmy. © 2015 grimmstories.com
Ojciec jednak nie posłuchał córki. Wziął moździerz i zaniósł go królowi, mówiąc, że znalazł go w wykarczowanej ziemi i poprosił, aby król zechciał przyjąć go w prezencie. © 2015 grimmstories.com
Król wziął moździerz i zapytał wieśniaka, czy nie znalazł niczego więcej poza nim. Wieśniak zaprzeczył. Wówczas król odrzekł, że wieśniak musi mu przynieść także tłuczek. Wieśniak próbował wyjaśnić, że tłuczka nie znalazł, ale to było jak rzucanie grochem o ścianę. Wtrącono go do więzienia, gdzie miał pozostać, dopóki tłuczek się nie odnajdzie. © 2015 grimmstories.com
Służący codziennie przynosili mu chleb i wodę, czyli to, co zwykle dostają więźniowie; on jednak odmawiał przyjmowania jadła i napoju. Nieustannie tylko wzdychał: © 2015 grimmstories.com
- O ja nieszczęsny! Gdybym tylko usłuchał mojej córki! Gdybym tylko jej usłuchał! © 2015 grimmstories.com
Dowiedziawszy się o tym, król nakazał przyprowadzić więźnia przed swoje oblicze. Zapytał wieśniaka, cóż takiego radziła mu jego córka? © 2015 grimmstories.com
- Przestrzegała mnie, bym nie zanosił Waszej Wysokości moździerza, kiedy nie znaleźliśmy do niego tłuczka. © 2015 grimmstories.com
- Skoro masz tak mądrą córkę, niech się tu zjawi. © 2015 grimmstories.com
Gdy tylko córka wieśniaka stawiła się w pałacu, król zapytał ją, czy jest na tyle mądra, by rozwiązać zagadkę, jaką jej zada? Jeśli się jej powiedzie, poślubi ją. © 2015 grimmstories.com
Dziewczyna natychmiast się zgodziła i odrzekła, że rozwiąże zagadkę. © 2015 grimmstories.com
Król rzekł: © 2015 grimmstories.com
- A zatem przybądź do mnie nie będąc naga i nie będąc ubrana, nie pieszo i nie jadąc, nie drogą i nie obok drogi. Jeśli tego dokonasz, poślubię cię. © 2015 grimmstories.com
Dziewczyna odeszła. Zdjęła wszystko, co miała na sobie, więc nie była ubrana; wzięła jednak wielką sieć rybacką i szczelnie się nią owinęła – nie była zatem naga. Zaprzęgła osła, przywiązała do jego ogona sieć, którą się owinęła i pozwoliła, aby osioł ciągnął ją po ziemi – zatem ani nie szła pieszo, ani nie jechała. Osioł szedł rowem, a ona dotykała ziemi wyłącznie jednym palcem u stopy, a więc i była na drodze, i nie była. © 2015 grimmstories.com
Kiedy dotarła w ten sposób do pałacu, król przekonał się, że dziewczyna rozwiązała zagadkę i spełniła wszystkie jej warunki. Wówczas nakazał wypuścić jej ojca z więzienia, pojął ją za żonę i powierzył jej pieczy wszystkie królewskie dobra. © 2015 grimmstories.com
Kilka lat później król dokonywał przeglądu wojsk na paradę. W czasie tych przygotowań zdarzyło się, że wieśniacy sprzedający drewno zatrzymali swoje wozy przed pałacem. Do jednych wozów zaprzęgnięto woły, do innych konie. Jeden z owych wieśniaków miał trzy konie, z tego jedno dopiero co narodzone źrebię. Owo źrebiątko uciekło i położyło się pomiędzy wołami, które stały zaprzęgnięte do wozu innego wieśniaka. Ci dwaj mężczyźni zaczęli się sprzeczać o źrebię tak gorliwie, że doszło do wielkiej awantury i rękoczynów. © 2015 grimmstories.com
Wieśniak, do którego należały woły, chcąc zatrzymać źrebię, powiedział, że to jego krowa się ocieliła i wydała owego źrebaka, zaś wieśniak, do którego należały konie, upierał się, że źrebak jest jego własnością. Spór trafił w końcu przed królewskie oblicze i władca wydał wyrok, że źrebię powinno należeć do znalazcy. W ten sposób dostał je człowiek, do którego ono nie należało. Drugi wieśniak odszedł zasmucony i trapił się bardzo utratą zwierzęcia. Doszły go jednak słuchy o królowej, która sama wywodząc się z ludu, potrafiła okazać wielkie miłosierdzie. Udał się więc do niej i błagał, by pomogła mu odzyskać źrebaka. © 2015 grimmstories.com
- Powiem ci, co powinieneś uczynić, – rzekła królowa - jeśli przyrzekniesz nie wydać mojego udziału w sprawie. Jutro z samego rana, gdy król będzie przejeżdżał z wojskami w czasie parady, weź wielką rybacką sieć, stań na środku drogi, którą król będzie jechał i udawaj, że zarzucasz sieć i wyciągasz z niej ryby." © 2015 grimmstories.com
Królowa zdradziła też wieśniakowi, co powinien odpowiedzieć na pytania króla. © 2015 grimmstories.com
Następnego dnia wieśniak zrobił tak jak powiedziała królowa – stanął na środku drogi i łowił w powietrzu ryby. Gdy król przejeżdżał i zobaczył wieśniaka, wysłał posłańca, by sprawdził, cóż takiego wyczynia na drodze ten głupiec. Wieśniak wyjaśnił: © 2015 grimmstories.com
- Łowię ryby. © 2015 grimmstories.com
Posłaniec zapytał, jak może łowić, skoro nie ma tu wody? © 2015 grimmstories.com
Wieśniak odrzekł: © 2015 grimmstories.com
- Równie łatwo jest mi łowić ryby na suchym lądzie, jak krowie urodzić źrebaka. © 2015 grimmstories.com
Posłaniec przekazał odpowiedź królowi, który natychmiast przywołał do siebie wieśniaka. Powiedział chłopu, że wie, iż nie był to jego pomysł i zażądał, aby natychmiast wyjawił, kto mu go podsunął? Wieśniak, który nie chciał wydać królowej, zaklinał się na wszystkie świętości, że pomysł był jego własny. © 2015 grimmstories.com
Wtedy królewscy słudzy rzucili go na stertę słomy i zaczęli go okładać pięściami – bili go tak długo, aż w końcu wieśniak przyznał, że wszystko to wymyśliła królowa. © 2015 grimmstories.com
Gdy król wrócił do domu, powiedział do swojej żony: © 2015 grimmstories.com
- Dlaczego mnie zdradziłaś? Nie jesteś już moją żoną. Skończył się twój czas jako mojej królowej, wracaj tam, skąd przyszłaś – do swojej wiejskiej chaty. © 2015 grimmstories.com
Pozwolił jej jednakże zabrać ze sobą jedną rzecz, którą uzna za najcenniejszą i najdroższą jej sercu – i kazał odejść. © 2015 grimmstories.com
- Dobrze, najdroższy mężu, jeśli taki jest twój rozkaz, wypełnię go. – odpowiedziała królowa. Objęła go, ucałowała i powiedziała, że odejdzie - chce tylko pożegnać się z nim toastem. Potajemnie nakazała przygotować mocny napój nasenny. Podała go królowi, który wypił swój kielich do dna, zaś ona sama upiła ze swego kielicha tylko łyczek. © 2015 grimmstories.com
Król szybko zapadł w sen. Gdy królowa spostrzegła, że jej mąż śpi wystarczająco mocno, wezwała służącego, wzięła czyste, białe płótno i owinęli nim króla. Kazała służącemu wnieść króla do powozu, który już czekał przed bramą pałacu, zawiozła go do swojej chatki i położyła go na łóżku. Król spał cały dzień i całą następną noc. Gdy wreszcie się obudził, rozejrzał się wokół i zdumiony wykrzyknął: © 2015 grimmstories.com
- Dobry Boże! Gdzie ja jestem? © 2015 grimmstories.com
Zaczął wzywać służbę – jednak nikt się nie zjawił. © 2015 grimmstories.com
Wreszcie przy łóżku stanęła jego żona. © 2015 grimmstories.com
- Mój panie i królu, powiedziałeś, że mogę zabrać ze sobą z pałacu jedną rzecz, która jest dla mnie najcenniejsza i najdroższa memu sercu. A że nie ma dla mnie nic cenniejszego i droższego niż ty, zabrałam cię ze sobą. © 2015 grimmstories.com
Oczy króla wypełniły się łzami. © 2015 grimmstories.com
- Droga żono, od tej pory będziemy razem już zawsze. © 2015 grimmstories.com
Powiedziawszy to, zabrał ją ze sobą do pałacu i ponownie poślubił. A potem żyli długo i szczęśliwie.


* * * KONIEC * * *

0.00
Tłumaczenie: Agnieszka Kozak, © Agnieszka Kozak
drukować drukować


Porównaj dwóch językach:
Klasyfikacja (Aarne-Thompson):
Mądra wieśniaczka (POLSKI) - Den kloge bondepige (DANSK) Mądra wieśniaczka (POLSKI) - Die kluge Bauerntochter (DEUTSCH) Mądra wieśniaczka (POLSKI) - The peasant's wise daughter (ENGLISH) Mądra wieśniaczka (POLSKI) - La campesina prudente (ESPAÑOL) Mądra wieśniaczka (POLSKI) - L'intelligente fille du paysan (FRANÇAIS) Mądra wieśniaczka (POLSKI) - La figlia furba del contadino (ITALIANO) Mądra wieśniaczka (POLSKI) - De verstandige boerendochter (NEDERLANDS) Mądra wieśniaczka (POLSKI) - A esperta filha do camponês (PORTUGUÊS) Mądra wieśniaczka (POLSKI) - Умная дочь крестьянина (РУССКИЙ) Mądra wieśniaczka (POLSKI) - Cô gái khôn ngoan (TIẾNG VIỆT) Mądra wieśniaczka (POLSKI) - 聪明的农家女 (中文) Den kloge bondepige (DANSK) - Mądra wieśniaczka (POLSKI) Die kluge Bauerntochter (DEUTSCH) - Mądra wieśniaczka (POLSKI) The peasant's wise daughter (ENGLISH) - Mądra wieśniaczka (POLSKI) La campesina prudente (ESPAÑOL) - Mądra wieśniaczka (POLSKI) L'intelligente fille du paysan (FRANÇAIS) - Mądra wieśniaczka (POLSKI) La figlia furba del contadino (ITALIANO) - Mądra wieśniaczka (POLSKI) De verstandige boerendochter (NEDERLANDS) - Mądra wieśniaczka (POLSKI) A esperta filha do camponês (PORTUGUÊS) - Mądra wieśniaczka (POLSKI) Умная дочь крестьянина (РУССКИЙ) - Mądra wieśniaczka (POLSKI)Cô gái khôn ngoan (TIẾNG VIỆT) - Mądra wieśniaczka (POLSKI)聪明的农家女 (中文) - Mądra wieśniaczka (POLSKI)