DANSK

Lusen og loppen

ITALIANO

Pidocchietto e Pulcettina


Der var engang en lus og en loppe, som boede sammen. En dag, da de bryggede øl i en æggeskal, faldt lusen ned og brændte sig. Loppen begyndte at græde højt, og den lille dør spurgte da: "Hvorfor græder du, lille loppe?" - "Fordi lusen har brændt sig," svarede loppen.
Un pidocchietto e una pulcettina vivevano insieme e facevano la birra in un guscio d'uovo. Il pidocchietto ci cascò dentro e si scottò. Allora la pulcettina si mise a piangere forte. La porticina disse: "Pulcettina, perché‚ piangi?" – "Perché‚ Pidocchietto si è scottato."


Da gav døren sig til at knirke, og en kost, der stod i krogen, spurgte: "Hvorfor knirker du, lille dør?" - "Skulle jeg ikke knirke," svarede døren -
Allora la porticina si mise a cigolare. Disse lo scopettino: "Porticina, perché‚ cigoli?" – "Non dovrei cigolare?


"Lusen har brændt sig,
Pidocchietto s'è scottato,

loppen græder."
Pulcettina lacrime ha versato."


Da begyndte kosten at feje af alle livsens kræfter, og en lille vogn, der kom kørende forbi, spurgte: "Hvorfor fejer du, lille kost?" - "Skulle jeg ikke feje," svarede kosten -
Allora lo scopettino si mise a spazzare terribilmente. Passò un carrettino e disse: "Scopettino, perché‚ spazzi?" – "Non dovrei spazzare?


"Lusen har brændt sig,
Pidocchietto s'è scottato,

loppen græder,
Pulcettina lacrime ha versato,

døren knirker."
Porticina ha cigolato."


Da begyndte vognen at rende alt, hvad den kunne, og da den kom forbi møddingen, spurgte denne: "Hvorfor render du sådan, lille vogn?" - "Skulle jeg ikke rende," svarede vognen -
Disse il carrettino: "E io mi metto a correre," e si mise a correre terribilmente. Disse il concimino, vedendolo passare: "Carrettino, perché‚ corri?" – "Non dovrei correre?


"Lusen har brændt sig,
Pidocchietto s'è scottato,

loppen græder,
Pulcettina lacrime ha versato,

døren knirker,
Porticina ha cigolato,

kosten fejer."
Scopettino ha poi spazzato."


Da begyndte møddingen at brænde i lys lue. Ved siden af den stod et træ, som spurgte: "Hvorfor brænder du, lille mødding?" - "Skulle jeg ikke brænde," svarede møddingen -
Disse il concimino: "E io mi metterò a bruciare," e si mise a bruciare terribilmente. Là vicino c'era una piantina che disse: "Concimino, perché‚ bruci?" – "Non dovrei bruciare?


"Lusen har brændt sig,
Pidocchietto s'è scottato,

loppen græder,
Pulcettina lacrime ha versato,

døren knirker,
Porticina ha cigolato,

kosten fejer,
Scopettino ha poi spazzato,

vognen render."
Carrettino va di carriera."


Da begyndte træet at ryste sig, så alle bladene faldt af. En pige, der kom forbi med et krus, så det og spurgte: "Hvorfor ryster du dig, lille træ?" - "Skulle jeg ikke ryste mig," svarede træet -
Disse la piantina: "E io mi scrollerò," e si scrollò tanto da far cadere il fogliame. Disse una fanciullina con il suo brocchino: "Piantina, perché‚ ti scrolli?" – "Non dovrei scrollarmi?


"Lusen har brændt sig,
Pidocchietto s'è scottato,

loppen græder,
Pulcettina lacrime ha versato,

døren knirker,
Porticina ha cigolato,

kosten fejer,
Scopettino ha poi spazzato,

vognen render,
Carrettino va di carriera,

møddingen brænder."
Concimino brucia da mane a sera."


Da slog pigen sit krus itu og brønden, hun stod ved, spurgte da: "Hvorfor slår du dit krus itu, lille pige?" - "Skulle jeg ikke slå mit krus itu," svarede hun -
Disse la fanciullina: "E io romperò il mio brocchino," e ruppe il brocchino. Allora disse la fontanina: "Fanciullina, perché‚ rompi il tuo brocchino?" – "Non dovrei rompere il mio brocchino?


"Lusen har brændt sig,
Pidocchietto s'è scottato,

loppen græder,
Pulcettina lacrime ha versato,

døren knirker,
Porticina ha cigolato,

kosten fejer,
Scopettino ha poi spazzato,

vognen render,
Carrettino va di carriera,

møddingen brænder,
Concimino brucia da mane a sera,

træet ryster sig."
Piantina si scrolla tutta intera."


Da begyndte brønden at stige og flød snart over alle bredder. Og så druknede de allesammen, pigen, træet, møddingen, vognen, kosten, døren, loppen og lusen.
"Be," disse la fontanina, "e io mi metterò a scorrere." E si mise a scorrere terribilmente. E nell'acqua annegarono tutti: la fanciullina, la piantina, il concimino, il carrettino, lo scopettino, la porticina, la pulcettina, il pidocchietto, tutti quanti.Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.