DANSK

Lusen og loppen

中文

虱子和跳蚤


Der var engang en lus og en loppe, som boede sammen. En dag, da de bryggede øl i en æggeskal, faldt lusen ned og brændte sig. Loppen begyndte at græde højt, og den lille dør spurgte da: "Hvorfor græder du, lille loppe?" - "Fordi lusen har brændt sig," svarede loppen.

Da gav døren sig til at knirke, og en kost, der stod i krogen, spurgte: "Hvorfor knirker du, lille dør?" - "Skulle jeg ikke knirke," svarede døren -

"Lusen har brændt sig,
loppen græder."

Da begyndte kosten at feje af alle livsens kræfter, og en lille vogn, der kom kørende forbi, spurgte: "Hvorfor fejer du, lille kost?" - "Skulle jeg ikke feje," svarede kosten -

"Lusen har brændt sig,
loppen græder,
døren knirker."

Da begyndte vognen at rende alt, hvad den kunne, og da den kom forbi møddingen, spurgte denne: "Hvorfor render du sådan, lille vogn?" - "Skulle jeg ikke rende," svarede vognen -

"Lusen har brændt sig,
loppen græder,
døren knirker,
kosten fejer."

Da begyndte møddingen at brænde i lys lue. Ved siden af den stod et træ, som spurgte: "Hvorfor brænder du, lille mødding?" - "Skulle jeg ikke brænde," svarede møddingen -

"Lusen har brændt sig,
loppen græder,
døren knirker,
kosten fejer,
vognen render."

Da begyndte træet at ryste sig, så alle bladene faldt af. En pige, der kom forbi med et krus, så det og spurgte: "Hvorfor ryster du dig, lille træ?" - "Skulle jeg ikke ryste mig," svarede træet -

"Lusen har brændt sig,
loppen græder,
døren knirker,
kosten fejer,
vognen render,
møddingen brænder."

Da slog pigen sit krus itu og brønden, hun stod ved, spurgte da: "Hvorfor slår du dit krus itu, lille pige?" - "Skulle jeg ikke slå mit krus itu," svarede hun -

"Lusen har brændt sig,
loppen græder,
døren knirker,
kosten fejer,
vognen render,
møddingen brænder,
træet ryster sig."

Da begyndte brønden at stige og flød snart over alle bredder. Og så druknede de allesammen, pigen, træet, møddingen, vognen, kosten, døren, loppen og lusen.
一只虱子和一只跳蚤合住一室。 有一天,它们在鸡蛋壳里酿啤酒,虱子一不小心掉了进去,被烫伤了。 小跳蚤于是大呼小叫起来。 小房门问它:"小跳蚤,你干嘛尖叫呀?""虱子被烫伤了。"
小房门于是"吱吱嘎嘎"响了起来。 角落里的扫把听到了,问:"小房门,你为什么叫呀?""我难道不该叫吗?小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣。"
小扫把听了便疯狂地扫起地来。 一辆小拖车路过时问:"你干嘛扫地呀,小扫把?""我难道不该扫吗?小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣。小房门在一个劲地嘎吱嘎吱。"
小拖车听了于是说:"那我就跑起来吧。"说着便疯了似地狂奔。 经过一堆余烬时,余烬问:"你怎么跑得这么急呀,小拖车?""我难道不该跑吗?小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣,小房门在拼命地嘎吱嘎吱 ,小扫把在一个劲地扫地。 "
余烬于是说:"那就让我熊熊燃烧起来吧。"说着就燃起了火焰。 它旁边的一棵小树问它:"你怎么又烧起来了?""我难道不应该燃烧吗?小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣,小房门在拼命地嘎吱嘎吱,小扫把在一个劲地扫地,小拖车也在奔跑不息。"
小树于是说:"我看我该摇晃自己才是。"说着就不停地摇晃起来,把树叶抖落得满地都是。 一个拎着水罐的小姑娘走了过来,看到小树便问:"小树呀,你干嘛这么甩自己呀?""我难道不应该甩吗?小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣,小房门在拼命地嘎吱嘎吱,小扫把在一个劲地扫地,小拖车在奔跑不息,连余烬也重新燃起了自己。"
小姑娘一听,说:"那我也该摔碎这水罐。"说着就将水罐摔了个粉碎。 冒水的泉眼问:"姑娘,你为啥摔破水罐呢?""我难道不应该摔吗?小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣,小房门在拼命地嘎吱嘎吱 ,小扫把在一个劲地扫地,小拖车也奔跑不息,小树也在不住地摇曳。 "
"哦,哦!"泉眼说,"那我就该使劲流才是。"于是开始一个劲地流淌。 于是一切都被水淹没了:小姑娘,小树,余烬,小拖车,扫把,小房门,小跳蚤和小虱子,全淹没了。
Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.