ITALIANO

Pidocchietto e Pulcettina

TÜRKÇE

Bit ile Pire


Un pidocchietto e una pulcettina vivevano insieme e facevano la birra in un guscio d'uovo. Il pidocchietto ci cascò dentro e si scottò. Allora la pulcettina si mise a piangere forte. La porticina disse: "Pulcettina, perché‚ piangi?" – "Perché‚ Pidocchietto si è scottato."

Allora la porticina si mise a cigolare. Disse lo scopettino: "Porticina, perché‚ cigoli?" – "Non dovrei cigolare?

Pidocchietto s'è scottato,
Pulcettina lacrime ha versato."

Allora lo scopettino si mise a spazzare terribilmente. Passò un carrettino e disse: "Scopettino, perché‚ spazzi?" – "Non dovrei spazzare?

Pidocchietto s'è scottato,
Pulcettina lacrime ha versato,
Porticina ha cigolato."

Disse il carrettino: "E io mi metto a correre," e si mise a correre terribilmente. Disse il concimino, vedendolo passare: "Carrettino, perché‚ corri?" – "Non dovrei correre?

Pidocchietto s'è scottato,
Pulcettina lacrime ha versato,
Porticina ha cigolato,
Scopettino ha poi spazzato."

Disse il concimino: "E io mi metterò a bruciare," e si mise a bruciare terribilmente. Là vicino c'era una piantina che disse: "Concimino, perché‚ bruci?" – "Non dovrei bruciare?

Pidocchietto s'è scottato,
Pulcettina lacrime ha versato,
Porticina ha cigolato,
Scopettino ha poi spazzato,
Carrettino va di carriera."

Disse la piantina: "E io mi scrollerò," e si scrollò tanto da far cadere il fogliame. Disse una fanciullina con il suo brocchino: "Piantina, perché‚ ti scrolli?" – "Non dovrei scrollarmi?

Pidocchietto s'è scottato,
Pulcettina lacrime ha versato,
Porticina ha cigolato,
Scopettino ha poi spazzato,
Carrettino va di carriera,
Concimino brucia da mane a sera."

Disse la fanciullina: "E io romperò il mio brocchino," e ruppe il brocchino. Allora disse la fontanina: "Fanciullina, perché‚ rompi il tuo brocchino?" – "Non dovrei rompere il mio brocchino?

Pidocchietto s'è scottato,
Pulcettina lacrime ha versato,
Porticina ha cigolato,
Scopettino ha poi spazzato,
Carrettino va di carriera,
Concimino brucia da mane a sera,
Piantina si scrolla tutta intera."

"Be," disse la fontanina, "e io mi metterò a scorrere." E si mise a scorrere terribilmente. E nell'acqua annegarono tutti: la fanciullina, la piantina, il concimino, il carrettino, lo scopettino, la porticina, la pulcettina, il pidocchietto, tutti quanti.
Bir bitle bir pire aynı evde birlikte yaşıyordu. Bir gün yumurta kabuğu içinde bira kaynattılar. Bit biranın içine düşerek yandı. Bunun üzerine pire yüksek sesle bağırmaya başladı. Oda kapısı, "Niye bağırıyorsun, pire?" diye bağırdı.

"Bit kendini yaktı da ondan."

Bunun üzerine kapı gıcırdamaya başladı.

Köşedeki süpürge, "Ne gıcırdıyorsun kapı?" diye sordu. "Gıcırdamayayım mı yani?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı."

Bu kez süpürge durmadan yerleri süpürmeye başladı. Derken el arabası çıkageldi ve "Niye böyle hızlı çalışıyorsun, süpürge?"

"Niye çalışmayayım ki?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı da gıcırdadı."

El arabası, "O zaman ben de hemen yola çıkayım" dedi. Ve bir koşu yola çıktı; o kadar hızlı koşarken tezekle karşılaştı.

Tezek, "Ne böyle koşuyorsun, el arabası?" diye sordu.

"Koşmayayım mı yani?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı gıcırdayınca,
Süpürge de çalışınca."

Bu kez tezek, "Benim de içimden yanmak geldi" diyerek ateşte yanmaya başladı. Onun bulunduğu yerde ufak bir ağaç vardı; bu ağaççık, "Sen niye yanıyorsun tezek?" diye sordu.

"Niye yanmayayım ki?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı gıcırdayınca,
Süpürge de çalışınca,
Araba koştu zannımca."

Bunun üzerine ağaççık, "Silkeleneyim mi?" diye sordu ve silkelenmeye başladı, tüm yaprakları yere düştü.

Elinde testisiyle oraya gelmekte olan bir kız bunu görünce, "Ne diye silkeleniyorsun ağaççık?" diye sordu.

"Silkelenmeyeyim mi yani?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı gıcırdayınca,
Süpürge de çalışınca,
Araba koştu zannımca;
Tezek yanmaya başlayınca."

Bunun üzerine kız, "Testimi kırayım mı? diye sorduktan sonra onu kırdı.

Bu kez su doldurduğu kuyu şöyle seslendi: "Testiyi neden kırdın, kız?"

"Niye kırmayayım ki?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı gıcırdayınca,
Süpürge de çalışınca
Araba koştu zannımca;
Tezek kendini yakınca,
Ağaç silkindi kanımca."

"Ooo" dedi kuyu, "Hemen akayım öyleyse" diyerek müthiş bir şekilde taşıp akmaya başladı. İşte bu su içinde herkes boğuldu: Kız, ağaç, tezek, araba, süpürge, kapı, pire ve de bit.
Confronta in due lingue:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.