TÜRKÇE

Bit ile Pire

FRANÇAIS

Le petit Pou et la petite Puce


Bir bitle bir pire aynı evde birlikte yaşıyordu. Bir gün yumurta kabuğu içinde bira kaynattılar. Bit biranın içine düşerek yandı. Bunun üzerine pire yüksek sesle bağırmaya başladı. Oda kapısı, "Niye bağırıyorsun, pire?" diye bağırdı.

"Bit kendini yaktı da ondan."

Bunun üzerine kapı gıcırdamaya başladı.

Köşedeki süpürge, "Ne gıcırdıyorsun kapı?" diye sordu. "Gıcırdamayayım mı yani?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı."

Bu kez süpürge durmadan yerleri süpürmeye başladı. Derken el arabası çıkageldi ve "Niye böyle hızlı çalışıyorsun, süpürge?"

"Niye çalışmayayım ki?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı da gıcırdadı."

El arabası, "O zaman ben de hemen yola çıkayım" dedi. Ve bir koşu yola çıktı; o kadar hızlı koşarken tezekle karşılaştı.

Tezek, "Ne böyle koşuyorsun, el arabası?" diye sordu.

"Koşmayayım mı yani?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı gıcırdayınca,
Süpürge de çalışınca."

Bu kez tezek, "Benim de içimden yanmak geldi" diyerek ateşte yanmaya başladı. Onun bulunduğu yerde ufak bir ağaç vardı; bu ağaççık, "Sen niye yanıyorsun tezek?" diye sordu.

"Niye yanmayayım ki?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı gıcırdayınca,
Süpürge de çalışınca,
Araba koştu zannımca."

Bunun üzerine ağaççık, "Silkeleneyim mi?" diye sordu ve silkelenmeye başladı, tüm yaprakları yere düştü.

Elinde testisiyle oraya gelmekte olan bir kız bunu görünce, "Ne diye silkeleniyorsun ağaççık?" diye sordu.

"Silkelenmeyeyim mi yani?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı gıcırdayınca,
Süpürge de çalışınca,
Araba koştu zannımca;
Tezek yanmaya başlayınca."

Bunun üzerine kız, "Testimi kırayım mı? diye sorduktan sonra onu kırdı.

Bu kez su doldurduğu kuyu şöyle seslendi: "Testiyi neden kırdın, kız?"

"Niye kırmayayım ki?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı gıcırdayınca,
Süpürge de çalışınca
Araba koştu zannımca;
Tezek kendini yakınca,
Ağaç silkindi kanımca."

"Ooo" dedi kuyu, "Hemen akayım öyleyse" diyerek müthiş bir şekilde taşıp akmaya başladı. İşte bu su içinde herkes boğuldu: Kız, ağaç, tezek, araba, süpürge, kapı, pire ve de bit.
Le petit pou et la petite puce vivaient ensemble, tenaient ensemble leur petite maison et brassaient leur bière dans une coquille d'œuf. Un jour le petit pou tomba dans la bière et s'ébouillanta. La petite puce se mit à pleurer à chaudes larmes. La petite porte de la salle s'étonna: "Pourquoi pleures-tu ainsi, petite puce?" – "Parce que le pou s'est ébouillanté."

La petite porte se mit à grincer et le petit balai dans le coin demanda: "Pourquoi grinces-tu ainsi, petite porte?" – "Comment pourrais-je ne pas grincer!

Le petit pou s'est ébouillanté,
La petite puce en perd la santé."

Le petit balai se mit à s'agiter de tous côtés. Une petite charrette qui passait par là, cria: "Pourquoi t'agites-tu ainsi, petit balai?" – "Comment pourrais-je rester en place!

Le petit pou s'est ébouillanté,
La petite puce en perd la santé,
La petite porte grince à qui mieux mieux."

Et la petite charrette dit: "Moi, je vais rouler," et elle se mit à rouler à toute vitesse. Elle passa par le dépotoir et les balayures lui demandèrent: "Pourquoi fonces-tu ainsi, petite charrette?" – "Comment pourrais-je ne pas foncer!

Le petit pou s'est ébouillanté,
La petite puce en perd la santé,
La petite porte grince à qui mieux mieux,
Le balai s'agite, sauve-qui-peut!"

Les balayures décidèrent alors: "Nous allons brûler de toutes nos forces," et elles s'enflammèrent aussitôt. Le petit arbre à côté du dépotoir demanda: "Allons, balayures, pourquoi brûlez-vous ainsi?" – "Comment pourrions-nous ne pas brûler!

Le petit pou s'est ébouillanté,
La petite puce en perd la santé,
La petite porte grince à qui mieux mieux,
Le balai s'agite, sauve-qui-peut!
La charrette fonce fendant les airs."

Et le petit arbre dit: "Alors moi, je vais trembler," et il se mit à trembler à en perdre toutes ses feuilles. Une petite fille, qui passait par là avec une cruche d'eau à la main, s'étonna: "Pourquoi trembles-tu ainsi, petit arbre?" – "Comment pourrais-je ne pas trembler!

Le petit pou s'est ébouillanté,
La petite puce en perd la santé,
La petite porte grince à qui mieux mieux,
Le balai s'agite, sauve-qui-peut!
La charrette fonce fendant les airs,
Les balayures brûlent en un feu d'enfer."

Et la petite fille dit: "Alors moi, je vais casser ma cruche," et elle la cassa. La petite source d'où jaillissait l'eau, demanda: "Pourquoi casses-tu ta cruche, petite fille?" – "Comment pourrais-je ne pas la casser!

Le petit pou s'est ébouillanté,
La petite puce en perd la santé,
La porte grince à qui mieux mieux,
Le balai s'agite, sauve-qui-peut!
La charrette fonce fendant les airs,
Les balayures brûlent en un feu d'enfer.
Et le petit arbre, le pauvre, du pied à la tête il tremble."

"Ah bon," dit la petite source, "alors moi, je vais déborder," et elle se mit à déborder. Et l'eau inonda tout en noyant, la petite fille, le petit arbre, les balayures, la charrette, le petit balai, la petite porte, la petite puce et le petit pou, tous autant qu'ils étaient.
Iki dil karşılaştır:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.