ENGLISH

Clever Hans

TÜRKÇE

Akıllı Hans


The mother of Hans said, "Whither away, Hans?" Hans answered, "To Grethel." - "Behave well, Hans." - "Oh, I'll behave well. Good-bye, mother." - "Good-bye, Hans." Hans comes to Grethel, "Good day, Grethel." - "Good day, Hans. What dost thou bring that is good?" - "I bring nothing, I want to have something given me." Grethel presents Hans with a needle. Hans says, "Good-bye, Grethel." - "Good-bye, Hans."
Hans takes the needle, sticks it into a hay-cart, and follows the cart home. "Good evening, mother." - "Good evening, Hans. Where hast thou been?" - "With Grethel." - "What didst thou take her?" - "Took nothing; had something given me." - "What did Grethel give thee?" - "Gave me a needle." - "Where is the needle, Hans?" - "Stuck it in the hay-cart." - "That was ill done, Hans. Thou shouldst have stuck the needle in thy sleeve." - "Never mind, I'll do better next time."

"Whither away, Hans?" - "To Grethel, mother." - "Behave well, Hans." - "Oh, I'll behave well. Good-bye, mother." - "Good-bye, Hans."

Hans comes to Grethel. "Good day, Grethel." - "Good day, Hans. What dost thou bring that is good?" - "I bring nothing; I want to have something given to me." Grethel presents Hans with a knife. "Good-bye, Grethel." - "Good-bye Hans." Hans takes the knife, sticks it in his sleeve, and goes home. "Good evening, mother." - "Good evening, Hans. Where hast thou been?" - "With Grethel." - "What didst thou take her?" - "Took her nothing, she gave me something." - "What did Grethel give thee?" - "Gave me a knife." - "Where is the knife, Hans?" - "Stuck in my sleeve." - "That's ill done, Hans, thou shouldst have put the knife in thy pocket." - "Never mind, will do better next time." - "Whither away, Hans?" - "To Grethel, mother. " - "Behave well, Hans." - "Oh, I'll behave well. Good-bye, mother." - "Good-bye, Hans."

Hans comes to Grethel. "Good day, Grethel." - "Good day, Hans. What good thing dost thou bring?" - "I bring nothing, I want something given me." Grethel presents Hans with a young goat. "Good-bye, Grethel." - "Good-bye, Hans." Hans takes the goat, ties its legs, and puts it in his pocket. When he gets home it is suffocated. "Good evening, mother." - "Good evening, Hans. Where hast thou been?" - "With Grethel." - "What didst thou take her?" - "Took nothing, she gave me something." - "What did Grethel give thee?" - "She gave me a goat." - "Where is the goat, Hans?" - "Put it in my pocket." - "That was ill done, Hans, thou shouldst have put a rope round the goat's neck." - "Never mind, will do better next time."

"Whither away, Hans,?" - "To Grethel, mother." - "Behave well, Hans." - "Oh, I'll behave well. Good-bye, mother." - "Good-bye, Hans." Hans comes to Grethel. "Good day, Grethel." - "Good day, Hans. What good thing dost thou bring?" - "I bring nothing, I want something given me." Grethel presents Hans with a piece of bacon. "Good-bye, Grethel." - "Good-bye, Hans."

Hans takes the bacon, ties it to a rope, and drags it away behind him. The dogs come and devour the bacon. When he gets home, he has the rope in his hand, and there is no longer anything hanging to it. "Good evening, mother." - "Good evening, Hans." - "Where hast thou been?" - "With Grethel." What didst thou take her?" - "I took her nothing, she gave me something." - "What did Grethel give thee?" - "Gave me a bit of bacon." - "Where is the bacon, Hans?" - "I tied it to a rope, brought it home, dogs took it." - "That was ill done, Hans, thou shouldst have carried the bacon on thy head." - "Never mind, will do better next time." - "Whither away, Hans?" - "To Grethel, mother." - "Behave well, Hans." - "I'll behave well. Good-bye, mother." - "Good-bye, Hans."

Hans comes to Grethel. "Good day, Grethel." - "Good day, Hans." - "What good thing dost thou bring?" - "I bring nothing, but would have something given." Grethel presents Hans with a calf. "Good-bye, Grethel." - "Good-bye, Hans."

Hans takes the calf, puts it on his head, and the calf kicks his face. Good evening, mother." - "Good evening, Hans. Where hast thou been?" - "With Grethel." - "What didst thou take her?" - "I took nothing, but had something given me." - "What did Grethel give thee?" - "A calf." - "Where hast thou the calf, Hans?" - "I set it on my head and it kicked my face." - "That was ill done, Hans, thou shouldst have led the calf, and put it in the stall." - "Never mind, will do better next time."

"Whither away, Hans?" - "To Grethel, mother." - "Behave well, Hans." - "I'll behave well. Good-bye, mother." - "Good-bye, Hans."

Hans comes to Grethel. "Good day, Grethel." - "Good day, Hans. What good thing dost thou bring?" - "I bring nothing, but would have something given." Grethel says to Hans, "I will go with thee."

Hans takes Grethel, ties her to a rope, leads her to the rack and binds her fast. Then Hans goes to his mother. "Good evening, mother." - "Good evening, Hans. Where hast thou been?" - "With Grethel." - "What didst thou take her?" - "I took her nothing." - "What did Grethel give thee?" - "She gave me nothing, she came with me." - "Where hast thou left Grethel?" - "I led her by the rope, tied her to the rack, and scattered some grass for her." - "That was ill done, Hans, thou shouldst have cast friendly eyes on her." - "Never mind, will do better."

Hans went into the stable, cut out all the calves', and sheep's eyes, and threw them in Grethel's face. Then Grethel became angry, tore herself loose and ran away, and became the bride of Hans.
Hans'ın annesi sordu: "Nereye gidiyorsun, Hans?"
Hans cevap verdi: "Gretel'e."
"Selam söyle Hans" dedi annesi.
"Söylerim anne. Hadi hoşça kal!"
"Güle güle Hans."
Hans, Gretel'in yanma vardı. "Merhaba Gretel" dedi. "Merhaba Hans. Bana ne getirdin?" dedi Gretel.
"Bir şey getirmedim. Sen ne vereceksin bana?" diye sordu Hans.
Gretel, Hans'a bir iğne verdi. "Teşekkürler Gretel" dedi Hans. Hans iğneyi aldıktan sonra bir saman arabasına sapladı ve eve vardı.
"İyi akşamlar anne!"
"İyi akşamlar Hans! Neredeydin?"
"Gretel'deydim."
"Ona ne götürdün?"
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Ne verdi sana Gretel?"
"İğne verdi."
"Nerede o iğne Hans?"
"Saman arabasına sapladım!"
"Aptallık bu Hans, onu ceketinin koluna iliştirecektin!" - "Boş ver. Gelecek sefere daha akıllı davranırım."
"Nereye gidiyorsun Hans?"
"Gretel'e anne."
"Selam söyle."
"Söylerim. Hoşça kal anne!"
"Güle güle Hans!"
Hans Gretel'in yanma vardı:
"Merhaba Gretel."
"Merhaba Hans. Bugün ne getirdin?"
"Hiç. Sen ne vereceksin bana?"
Gretel ona bir bıçak hediye etti.
"Hoşça kal Gretel."
"Güle güle Hans."
Hans bıçağı aldıktan sonra ceketinin koluna soktu ve eve vardı.
"İyi akşamlar anne!"
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
"Gretel'deydim."
"Ona ne götürdün?"
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Ne verdi sana Gretel?"
"Bıçak verdi."
"Nerde o bıçak Hans?"
"Koluma soktum."
"Aptallık bu Hans. Bıçağı cebine sokacaktın."
"Boş ver. Gelecek sefere daha akıllı davranırım."
"Nereye gidiyorsun, Hans?"
"Gretel'e, anne."
"Selam söyle Hans."
"Hoşça kal anne!"
"Güle güle Hans!"
Hans GretePin yanına vardı:
"Merhaba, Gretel."
"Merhaba, Hans. Bana ne getirdin?"
"Hiç. Sen bana ne vereceksin?"
Gretel, Hans'a bir keçi hediye etti.
"Hoşça kal Gretel."
"Güle güle Hans!"
Hans keçiyi aldıktan sonra bacaklarını bağlayarak cebine soktu. Ama eve vardığında hayvan boğulmuştu.
"İyi akşamlar anne!"
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
"Gretel'de."
"Ona ne götürdün?"
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Ne verdi sana Gretel?"
"Keçi verdi."
"Keçiyi ne yaptın Hans?"
"Cebime soktum."
"Aptallık bu, Hans. Onun boynuna bir ip bağlamalıydın."
"Boş ver. Gelecek sefere daha akıllı davranırım."
"Nereye böyle Hans?"
"Gretel'e anne."
"Selam söyle Hans."
"Söylerim. Hoşça kal anne!"
"Güle güle Hans."
Hans, Gretel'in yanına vardı.
"Merhaba Gretel."
"Merhaba Hans. Bugün ne getirdin?"
"Hiç. Sen bana ne vereceksin?"
Gretel ona bir kilo et verdi.
"Eyvallah Gretel."
"Güle güle Hans."
Hans eti aldı, ona bir ip taktı ve yerde sürükledi. Köpekler peşine takılarak eti yedi, geriye hiçbir şey kalmadı. Eve vardığında ipin öbür ucu boştu.
"İyi akşamlar anne."
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
"Gretel'de."
"Ona ne götürdün?."
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Gretel ne verdi sana?"
"Bir kilo et verdi."
"Nerde o et Hans?"
"İpe bağladım, ev gelene kadar çektim, ama köpekler yedi."
"Aptallık bu Hans. Onu başında taşımalıydın."
"Boş ver, gelecek sefere daha akıllı davranırım."
"Nereye Hans?"
"Gretel'e."
"Selam söyle Hans."
"Söylerim. Hoşça kal anne!"
"Güle güle Hans."
Hans, Gretel'in yanına gitti.
"Merhaba Gretel."
"Merhaba Hans. Bugün ne getirdin?"
"Hiç. Sen bana ne vereceksin?"
Gretel Hans'a bir dana verdi.
"Hoşça kal Gretel."
"Güle güle Hans."
Hans danayı alıp başına yerleştirdi, ancak dana onun yüzünü parçaladı.
"İyi akşamlar anne."
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
"Gretel'deydim."
"Ona ne götürdün?"
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Ne verdi sana Gretel?"
"Dana verdi."
"Danayı ne yaptın Hans?"
"Başıma yerleştirdim, ama yüzümü parçaladı."
"Aptallık bu Hans. Onu ahıra sokacaktın."
"Boş ver. Bundan sonra daha akıllı davranırım."
"Nereye Hans?"
"Gretel'e anne."
"Selam söyle Hans!"
"Söylerim. Hoşça kal anne."
"Güle güle Hans."
Hans, Gretel'in yanına gitti.
"Merhaba Gretel."
"Merhaba Hans. Ne getirdin?"
"Hiç. Sen bana ne vereceksin?"
Gretel cevap verdi:
"Bu sefer seninle geleceğim."
Hans, Gretel'in boynuna bir ip bağlayarak onu ahıra güttü ve orada sımsıkı bağladı. Sonra annesinin yanına vardı: "İyi akşamlar anne."
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
Gretel' deydim. "
"Ona ne götürdün?"
"Hiç."
"Gretel sana ne verdi?"
"Hiçbir şey vermedi. Benimle beraber geldi."
"Peki onu nereye bıraktın?"
"Boynuna ip geçirip ahıra bıraktım. Önüne de yem koydum."
"Aptallık bu Hans. Ona şöyle bir göz atsaydın ya!"
Hans ahıra gitti, bütün ineklerin ve koyunların gözlerini çıkararak kızın önüne attı.
Gretel çok kızdı, iplerini çözerek oradan uzaklaştı ve de nişanı bozdu.
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.