TÜRKÇE

Akıllı Hans

РУССКИЙ

Разумный Ганс (Ганс-Разумник)


Hans'ın annesi sordu: "Nereye gidiyorsun, Hans?"
Hans cevap verdi: "Gretel'e."
"Selam söyle Hans" dedi annesi.
"Söylerim anne. Hadi hoşça kal!"
"Güle güle Hans."
Hans, Gretel'in yanma vardı. "Merhaba Gretel" dedi. "Merhaba Hans. Bana ne getirdin?" dedi Gretel.
"Bir şey getirmedim. Sen ne vereceksin bana?" diye sordu Hans.
Gretel, Hans'a bir iğne verdi. "Teşekkürler Gretel" dedi Hans. Hans iğneyi aldıktan sonra bir saman arabasına sapladı ve eve vardı.
"İyi akşamlar anne!"
"İyi akşamlar Hans! Neredeydin?"
"Gretel'deydim."
"Ona ne götürdün?"
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Ne verdi sana Gretel?"
"İğne verdi."
"Nerede o iğne Hans?"
"Saman arabasına sapladım!"
"Aptallık bu Hans, onu ceketinin koluna iliştirecektin!" - "Boş ver. Gelecek sefere daha akıllı davranırım."
"Nereye gidiyorsun Hans?"
"Gretel'e anne."
"Selam söyle."
"Söylerim. Hoşça kal anne!"
"Güle güle Hans!"
Hans Gretel'in yanma vardı:
"Merhaba Gretel."
"Merhaba Hans. Bugün ne getirdin?"
"Hiç. Sen ne vereceksin bana?"
Gretel ona bir bıçak hediye etti.
"Hoşça kal Gretel."
"Güle güle Hans."
Hans bıçağı aldıktan sonra ceketinin koluna soktu ve eve vardı.
"İyi akşamlar anne!"
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
"Gretel'deydim."
"Ona ne götürdün?"
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Ne verdi sana Gretel?"
"Bıçak verdi."
"Nerde o bıçak Hans?"
"Koluma soktum."
"Aptallık bu Hans. Bıçağı cebine sokacaktın."
"Boş ver. Gelecek sefere daha akıllı davranırım."
"Nereye gidiyorsun, Hans?"
"Gretel'e, anne."
"Selam söyle Hans."
"Hoşça kal anne!"
"Güle güle Hans!"
Hans GretePin yanına vardı:
"Merhaba, Gretel."
"Merhaba, Hans. Bana ne getirdin?"
"Hiç. Sen bana ne vereceksin?"
Gretel, Hans'a bir keçi hediye etti.
"Hoşça kal Gretel."
"Güle güle Hans!"
Hans keçiyi aldıktan sonra bacaklarını bağlayarak cebine soktu. Ama eve vardığında hayvan boğulmuştu.
"İyi akşamlar anne!"
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
"Gretel'de."
"Ona ne götürdün?"
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Ne verdi sana Gretel?"
"Keçi verdi."
"Keçiyi ne yaptın Hans?"
"Cebime soktum."
"Aptallık bu, Hans. Onun boynuna bir ip bağlamalıydın."
"Boş ver. Gelecek sefere daha akıllı davranırım."
"Nereye böyle Hans?"
"Gretel'e anne."
"Selam söyle Hans."
"Söylerim. Hoşça kal anne!"
"Güle güle Hans."
Hans, Gretel'in yanına vardı.
"Merhaba Gretel."
"Merhaba Hans. Bugün ne getirdin?"
"Hiç. Sen bana ne vereceksin?"
Gretel ona bir kilo et verdi.
"Eyvallah Gretel."
"Güle güle Hans."
Hans eti aldı, ona bir ip taktı ve yerde sürükledi. Köpekler peşine takılarak eti yedi, geriye hiçbir şey kalmadı. Eve vardığında ipin öbür ucu boştu.
"İyi akşamlar anne."
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
"Gretel'de."
"Ona ne götürdün?."
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Gretel ne verdi sana?"
"Bir kilo et verdi."
"Nerde o et Hans?"
"İpe bağladım, ev gelene kadar çektim, ama köpekler yedi."
"Aptallık bu Hans. Onu başında taşımalıydın."
"Boş ver, gelecek sefere daha akıllı davranırım."
"Nereye Hans?"
"Gretel'e."
"Selam söyle Hans."
"Söylerim. Hoşça kal anne!"
"Güle güle Hans."
Hans, Gretel'in yanına gitti.
"Merhaba Gretel."
"Merhaba Hans. Bugün ne getirdin?"
"Hiç. Sen bana ne vereceksin?"
Gretel Hans'a bir dana verdi.
"Hoşça kal Gretel."
"Güle güle Hans."
Hans danayı alıp başına yerleştirdi, ancak dana onun yüzünü parçaladı.
"İyi akşamlar anne."
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
"Gretel'deydim."
"Ona ne götürdün?"
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Ne verdi sana Gretel?"
"Dana verdi."
"Danayı ne yaptın Hans?"
"Başıma yerleştirdim, ama yüzümü parçaladı."
"Aptallık bu Hans. Onu ahıra sokacaktın."
"Boş ver. Bundan sonra daha akıllı davranırım."
"Nereye Hans?"
"Gretel'e anne."
"Selam söyle Hans!"
"Söylerim. Hoşça kal anne."
"Güle güle Hans."
Hans, Gretel'in yanına gitti.
"Merhaba Gretel."
"Merhaba Hans. Ne getirdin?"
"Hiç. Sen bana ne vereceksin?"
Gretel cevap verdi:
"Bu sefer seninle geleceğim."
Hans, Gretel'in boynuna bir ip bağlayarak onu ahıra güttü ve orada sımsıkı bağladı. Sonra annesinin yanına vardı: "İyi akşamlar anne."
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
Gretel' deydim. "
"Ona ne götürdün?"
"Hiç."
"Gretel sana ne verdi?"
"Hiçbir şey vermedi. Benimle beraber geldi."
"Peki onu nereye bıraktın?"
"Boynuna ip geçirip ahıra bıraktım. Önüne de yem koydum."
"Aptallık bu Hans. Ona şöyle bir göz atsaydın ya!"
Hans ahıra gitti, bütün ineklerin ve koyunların gözlerini çıkararak kızın önüne attı.
Gretel çok kızdı, iplerini çözerek oradan uzaklaştı ve de nişanı bozdu.
Мать Ганса спрашивает: "Куда собрался, сынок?" Ганс отвечает: "К Гретель." - "Смотри же, не оплошай!" - "Небось, не оплошаю! Прощай, матушка!" - "Прощай, Ганс."

Пришел Ганс к Гретель.

"Здравствуй, Гретель!" - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес, от тебя взять хочу."

Гретель дарит Гансу иголку.

Ганс говорит: "Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Ганс берет иголку, втыкает ее в воз с сеном и идет за тем возом до дому.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ты ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "Что тебе Гретель дала?" - "Иголку дала." - "А где у тебя иголка, Ганс?" - "В воз сена ее воткнул." - "Ну, это ты глупо сделал, Ганс, тебе бы иголку-то на рукав приколоть." - "Ну, ничего - другой раз лучше сделаю."

"Куда собрался, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри же, не оплошай, Ганс!" - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Приходит Ганс к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес, от тебя получить хочу."

Гретель подарила Гансу ножик.

"Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Ганс берет ножик, втыкает его в рукав и идет домой.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ты ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "Что тебе Гретель дала?" - "Ножик дала." - "А где же у тебя ножик, Ганс?" - "В рукав заткнул." - "Глупо ты это сделал, Ганс; тебе бы нож-то в карман было сунуть." - "Ну, ничего; в другой раз лучше сделаю."

"Куда собрался, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри, не оплошай, Ганс." - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Ганс приходит к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес, от тебя получить хочу."

Гретель дарит ему козочку.

"Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Ганс берет козу, связывает ей ноги и сует ее в карман. Приходит домой, а козочка-то у него в кармане задохнулась.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ты ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "Что же тебе Гретель дала?" - "Козочку дала." - "А где же у тебя козочка, Ганс?" - "В карман ее сунул." - "Ты глупо это сделал, Ганс; тебе бы козочку-то на веревку привязать." - "Ну, ничего, другой раз лучше сделаю."

"Куда, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри, не оплошай, Ганс." - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Приходит Ганс к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего. От тебя получить хочу."

Гретель дарит ему кусок свиного сала.

"Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Ганс берет кусок сала, навязывает его на веревку и тащит за собою. Подбежали собаки и съели все сало.

Приходит домой - за ним одна веревка тащится, а на веревке-то и нет ничего.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "А что тебе Гретель дала?" - "Кусок сала дала." - "А где же у тебя сало, Ганс?" - "Привязал на веревку, домой поволок, собаки и съели." - "Глупо ты это сделал, Ганс; тебе бы сало-то на голове принести." - "Ну, ничего, другой раз лучше сделаю."

"Куда, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри, не оплошай, Ганс." - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Приходит Ганс к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес - от тебя получить хочу."

Гретель дарит Гансу теленка.

"Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Взял Ганс теленка, положил его себе на голову - и теленок, брыкаясь, все лицо ему помял.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что же ты ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "А что она тебе дала?" - "Теленка дала." - "А где же у тебя теленок?" - "Да вот, на голове его нес, он мне ногами все лицо помял." - "Ну, ты это глупо сделал, Ганс. Тебе бы теленка пригнать да к колу привязать." - "Ну, ничего, другой раз лучше сделаю."

"Куда, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри, не оплошай, Ганс." - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Ганс приходит к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес - от тебя получить хочу."

Гретель сказала Гансу: "Я с тобой сама пойду."

Ганс берет с собой Гретель, привязывает ее на веревку и гонит впереди себя; приводит ее к колу и накрепко к нему привязывает. Затем идет Ганс к своей матери.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ей снес?" - "Ничего не снес - саму ее с собою привел." - "Да где же ты Гретель подевал?" - "На веревке пригнал, к колу привязал, травки ей бросил." - "Глупо ты это сделал, Ганс; ты должен на ее лицо ласковые взгляды глазами бросать." - "Ну, ничего, в другой раз лучше сделаю."

Ганс идет в стойло, вырезает у всех телят и баранов глаза и вскидывает их в лицо Гретель.

Ну, тогда уж Гретель на него не на шутку озлилась, с привязи сорвалась и убежала… А была Гансу невестой!
Iki dil karşılaştır:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.