TÜRKÇE

Akıllı Hans

中文

傻瓜汉斯


Hans'ın annesi sordu: "Nereye gidiyorsun, Hans?"
Hans cevap verdi: "Gretel'e."
"Selam söyle Hans" dedi annesi.
"Söylerim anne. Hadi hoşça kal!"
"Güle güle Hans."
Hans, Gretel'in yanma vardı. "Merhaba Gretel" dedi. "Merhaba Hans. Bana ne getirdin?" dedi Gretel.
"Bir şey getirmedim. Sen ne vereceksin bana?" diye sordu Hans.
Gretel, Hans'a bir iğne verdi. "Teşekkürler Gretel" dedi Hans. Hans iğneyi aldıktan sonra bir saman arabasına sapladı ve eve vardı.
"İyi akşamlar anne!"
"İyi akşamlar Hans! Neredeydin?"
"Gretel'deydim."
"Ona ne götürdün?"
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Ne verdi sana Gretel?"
"İğne verdi."
"Nerede o iğne Hans?"
"Saman arabasına sapladım!"
"Aptallık bu Hans, onu ceketinin koluna iliştirecektin!" - "Boş ver. Gelecek sefere daha akıllı davranırım."
"Nereye gidiyorsun Hans?"
"Gretel'e anne."
"Selam söyle."
"Söylerim. Hoşça kal anne!"
"Güle güle Hans!"
Hans Gretel'in yanma vardı:
"Merhaba Gretel."
"Merhaba Hans. Bugün ne getirdin?"
"Hiç. Sen ne vereceksin bana?"
Gretel ona bir bıçak hediye etti.
"Hoşça kal Gretel."
"Güle güle Hans."
Hans bıçağı aldıktan sonra ceketinin koluna soktu ve eve vardı.
"İyi akşamlar anne!"
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
"Gretel'deydim."
"Ona ne götürdün?"
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Ne verdi sana Gretel?"
"Bıçak verdi."
"Nerde o bıçak Hans?"
"Koluma soktum."
"Aptallık bu Hans. Bıçağı cebine sokacaktın."
"Boş ver. Gelecek sefere daha akıllı davranırım."
"Nereye gidiyorsun, Hans?"
"Gretel'e, anne."
"Selam söyle Hans."
"Hoşça kal anne!"
"Güle güle Hans!"
Hans GretePin yanına vardı:
"Merhaba, Gretel."
"Merhaba, Hans. Bana ne getirdin?"
"Hiç. Sen bana ne vereceksin?"
Gretel, Hans'a bir keçi hediye etti.
"Hoşça kal Gretel."
"Güle güle Hans!"
Hans keçiyi aldıktan sonra bacaklarını bağlayarak cebine soktu. Ama eve vardığında hayvan boğulmuştu.
"İyi akşamlar anne!"
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
"Gretel'de."
"Ona ne götürdün?"
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Ne verdi sana Gretel?"
"Keçi verdi."
"Keçiyi ne yaptın Hans?"
"Cebime soktum."
"Aptallık bu, Hans. Onun boynuna bir ip bağlamalıydın."
"Boş ver. Gelecek sefere daha akıllı davranırım."
"Nereye böyle Hans?"
"Gretel'e anne."
"Selam söyle Hans."
"Söylerim. Hoşça kal anne!"
"Güle güle Hans."
Hans, Gretel'in yanına vardı.
"Merhaba Gretel."
"Merhaba Hans. Bugün ne getirdin?"
"Hiç. Sen bana ne vereceksin?"
Gretel ona bir kilo et verdi.
"Eyvallah Gretel."
"Güle güle Hans."
Hans eti aldı, ona bir ip taktı ve yerde sürükledi. Köpekler peşine takılarak eti yedi, geriye hiçbir şey kalmadı. Eve vardığında ipin öbür ucu boştu.
"İyi akşamlar anne."
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
"Gretel'de."
"Ona ne götürdün?."
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Gretel ne verdi sana?"
"Bir kilo et verdi."
"Nerde o et Hans?"
"İpe bağladım, ev gelene kadar çektim, ama köpekler yedi."
"Aptallık bu Hans. Onu başında taşımalıydın."
"Boş ver, gelecek sefere daha akıllı davranırım."
"Nereye Hans?"
"Gretel'e."
"Selam söyle Hans."
"Söylerim. Hoşça kal anne!"
"Güle güle Hans."
Hans, Gretel'in yanına gitti.
"Merhaba Gretel."
"Merhaba Hans. Bugün ne getirdin?"
"Hiç. Sen bana ne vereceksin?"
Gretel Hans'a bir dana verdi.
"Hoşça kal Gretel."
"Güle güle Hans."
Hans danayı alıp başına yerleştirdi, ancak dana onun yüzünü parçaladı.
"İyi akşamlar anne."
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
"Gretel'deydim."
"Ona ne götürdün?"
"Hiç. O bana bir şey verdi."
"Ne verdi sana Gretel?"
"Dana verdi."
"Danayı ne yaptın Hans?"
"Başıma yerleştirdim, ama yüzümü parçaladı."
"Aptallık bu Hans. Onu ahıra sokacaktın."
"Boş ver. Bundan sonra daha akıllı davranırım."
"Nereye Hans?"
"Gretel'e anne."
"Selam söyle Hans!"
"Söylerim. Hoşça kal anne."
"Güle güle Hans."
Hans, Gretel'in yanına gitti.
"Merhaba Gretel."
"Merhaba Hans. Ne getirdin?"
"Hiç. Sen bana ne vereceksin?"
Gretel cevap verdi:
"Bu sefer seninle geleceğim."
Hans, Gretel'in boynuna bir ip bağlayarak onu ahıra güttü ve orada sımsıkı bağladı. Sonra annesinin yanına vardı: "İyi akşamlar anne."
"İyi akşamlar Hans. Nerdeydin?"
Gretel' deydim. "
"Ona ne götürdün?"
"Hiç."
"Gretel sana ne verdi?"
"Hiçbir şey vermedi. Benimle beraber geldi."
"Peki onu nereye bıraktın?"
"Boynuna ip geçirip ahıra bıraktım. Önüne de yem koydum."
"Aptallık bu Hans. Ona şöyle bir göz atsaydın ya!"
Hans ahıra gitti, bütün ineklerin ve koyunların gözlerini çıkararak kızın önüne attı.
Gretel çok kızdı, iplerini çözerek oradan uzaklaştı ve de nişanı bozdu.
汉斯的母亲问:"汉斯,你上哪儿去?""我去格蕾特那里。"汉斯回答说。 "要有礼貌啊,汉斯。""我一定会有礼貌的。再见,妈妈。""再见,汉斯。"汉斯来到格蕾特家。 "你好,格蕾特!""你好,汉斯!你带来什么好东西?""我什么都没带,倒想问你要点什么呢。"格蕾特给汉斯一根缝衣针。 汉斯于是说:"再见,格蕾特。""再见,汉斯。"
汉斯接过针,插在一辆装满干草的车上,跟在车后面回了家。 "晚上好,妈妈!""晚上好,汉斯!你上哪儿去了?""我到格蕾特家。""你带了什么给她?""什么都没带,反而要了点东西。""她给了你什么?""一根针。""针呢?""插在装草的车上了。""糟透了,汉斯,你应该把针扎在袖子上才对呀。""没关系,妈妈,下次我会注意的。"
"汉斯,你上哪儿去?""我去格蕾特那里。"汉斯回答说。 "要有礼貌啊,汉斯。""我会的。再见,妈妈。""再见,汉斯。"汉斯来到格蕾特家。 "你好,格蕾特!""你好,汉斯!你带来什么好东西?""我什么都没带,倒想问你要点什么呢。"格蕾特给汉斯一把刀。 "再见,格蕾特。""再见,汉斯。"汉斯接过刀,把它插在衣袖上回了家。 "晚上好,妈妈!""晚上好,汉斯!你上哪儿去了?""我在格蕾特家。""你带了什么给她?""什么都没带,反而要了点东西。""她给了你什么?"
"一把刀。""刀呢?"
"插在衣袖上了。""糟透了,汉斯,你应该把小刀装在口袋里才对呀。""没有关系,妈妈,下次我一定注意。""汉斯,你上哪儿去?""我去格蕾特那里。"汉斯回答说。 "要有礼貌啊,汉斯。""我会的。再见,妈妈。""再见,汉斯。"汉斯来到格蕾特家。 "你好,格蕾特!""你好,汉斯!你带来什么好东西?""我什么都没带,倒想问你要点什么呢。"格蕾特给汉斯一头小山羊。 "再见,格蕾特。""再见,汉斯。"汉斯接过山羊,把它的腿绑住,然后装在口袋里回家了。 "晚上好,妈妈!""晚上好,汉斯!你上哪儿去了?""我在格蕾特家。""你带了什么给她?""什么都没带,反而要了点东西。""她给了你什么?""一头小山羊。""羊呢?""装在口袋里了。""糟透了,汉斯,你应该把小山羊用一根绳子拴住才对呀。"
"没有关系,妈妈,下次我一定注意。"
"汉斯,你上哪儿去?""我去格蕾特那里。"汉斯回答说。
"要有礼貌啊,汉斯。"
"我会的。再见,妈妈。""再见,汉斯。"汉斯来到格蕾特家。 "你好,格蕾特!""你好,汉斯!你带来什么好东西?""我什么都没带,倒想问你要点什么呢。"格蕾特给汉斯一块烤肉。 "再见,格蕾特。""再见,汉斯。"汉斯接过肉,用绳子一路拖着回家了。 路上有狗跟在后面将肉吃了,所以等他到家时,手上只剩下了绳子,绑着的东西早没了。 "晚上好,妈妈!""晚上好,汉斯!你上哪儿去了?""我在格蕾特家。""你带了什么给她?""什么都没带,反而要了点东西。""她给了你什么?""一块肉。""肉在哪儿?""我把它绑在绳子上牵回来,可狗把它给吃了。""糟透了,汉斯,你应该把肉顶在头顶上拿回来才对呀。""没有关系,妈妈,下次我一定注意。""汉斯,你上哪儿去?""我去格蕾特那里。"汉斯回答说。 "要有礼貌啊,汉斯。""我会的。再见,妈妈。""再见,汉斯。"汉斯来到格蕾特家。 "你好,格蕾特!""你好,汉斯!你带来什么好东西?""我什么都没带,倒想问你要点什么呢。"格蕾特给汉斯一头小牛犊。 "再见,格蕾特。""再见,汉斯。"汉斯接过牛犊,把它顶在头上回家了。 "晚上好,妈妈!""晚上好,汉斯!你上哪儿去了?""我在格蕾特家。""你带了什么给她?""什么都没带,反而要了点东西。""她给了你什么?""一只牛犊。""牛犊呢?""我把它顶在头上,可它踢到我脸上来了。""糟透了,汉斯,你应该牵着它到牲口棚才对呀。"
"没有关系,妈妈,下次我一定注意。"
"汉斯,你上哪儿去?""我去格蕾特那里。"汉斯回答说。 "要有礼貌啊,汉斯。""我会的。再见,妈妈。""再见,汉斯。"汉斯来到格蕾特家。 "你好,格蕾特!""你好,汉斯!你带来什么好东西?""我什么都没带,倒想问你要点什么呢。"格蕾特对汉斯说:"我跟你去吧。"汉斯领着格蕾特,用一根绳子拴住,牵着她到饲料槽边,把她拴牢了。 然后汉斯来到母亲跟前。 "晚上好,妈妈!""晚上好,汉斯!你上哪儿去了?""我在格蕾特家。""你带了什么给她?""什么都没带。""她给了你什么?""什么都没给,她跟着我来了。""那你把格蕾特留在哪儿了?""我用绳子把她拴着牵回来放到牲口棚里了,还扔了些草给她。"
"糟透了,汉斯,你应该报以友好的眼光才对呀。""没有关系,妈妈,我一定改正。"
汉斯跑到牲口棚里把所有牲口的眼睛都挖出来扔到格蕾特脸上。 格蕾特火透了,挣开绳索跑了,再也不肯嫁给汉斯做新娘了。
Iki dil karşılaştır:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.