TIẾNG VIỆT

Chàng hansen khôn ngoan

РУССКИЙ

Разумный Ганс (Ганс-Разумник)


Mẹ Hansen hỏi:
- Đi đâu đấy Hansen?
Hansen đáp:
- Con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việc, Hansen.
- Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi nhé.
- Ờ đi đi con Hansen.
Tới nơi Hansen nói:
- Xin chào Gretel.
- Xin chào anh Hansen thân mến.
Gretel tặng Hansen chiếc kim khâu. Hansen nói:
- Xin tạm biệt người đẹp Gretel.
- Xin tạm biệt anh Hansen thân mến.
Hansen cầm chiếc kim găm vào xe chở rơm, rồi đi theo xe chở rơm về nhà.
- Con xin chào mẹ của con.
- Con đã về đấy à, Hansen. Con ở đâu về đó?
- Con ở chỗ Gretel.
- Con mang cho nó cái gì đấy?
- Con chẳng mang cho cái gì cả, con lại còn được tặng quà nữa.
Thế Gretel tặng con cái gì?
- Tặng con chiếc kim khâu.
- Con để chiếc kim ở đâu, Hansen?
- Con găm ở xe chở rơm.
- Sao con ngu vậy, cài kim vào ống tay áo chứ.
- Chẳng sao mẹ ạ, rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn.
- Thế giờ con lại đi đâu?
- Thưa mẹ, con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việc, Hansen.
- Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi.
- Ờ đi đi con, Hansen.
Tới nơi Hansen nói:
- Xin chào Gretel.
- Xin chào anh Hansen, có gì không anh?
- Chẳng có gì cả, có gì tặng anh không?
Gretel tặng Hansen một con dao.
- Xin tạm biệt người đẹp Gretel.
- Xin tạm biệt anh Hanxơ thân mến.
Hanxơ cầm dao cài vào nếp xắn tay áo và đi về nhà.
- Con xin chào mẹ con đã về.
- Con đã về đấy à, Hansen. Con ở đâu về đó?
- Con ở chỗ Gretel.
- Con mang cho nó cái gì đấy?
- Con chẳng mang cho cái gì cả, con lại còn được tặng quà nữa.
- Thế Gretel tặng con cái gì?
- Tặng con một con dao.
- Con để con dao ở đâu, Hansen?
- Cài ở nếp gấp xắn tay áo.
- Sao con ngu vậy, sao không bỏ dao vào trong túi.
- Chẳng sao mẹ ạ, rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn.
- Thế giờ con lại đi đâu?
- Thưa mẹ, con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việc, Hansen.
- Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi nhé.
- Ờ đi đi con Hansen.
Tới nơi Hansen nói:
- Xin chào Gretel.
- Xin chào anh Hansen, có gì không anh?
- Chẳng có gì cả, có gì tặng anh không.
Gretel tặng Hansen một con dê con.
- Xin tạm biệt người đẹp Gretel.
- Xin tạm biệt anh Hansen thân mến.
Hansen lấy dây buộc bốn chân dê con, cho nó vào trong túi rồi thít nút lại. Về tới nhà thì dê con đã chết ngạt.
- Xin chào mẹ con đã về.
- Con đã về đấy à, Hansen. Con ở đâu về đó?
- Con ở chỗ Gretel.
- Con mang cho nó cái gì đấy?
- Con chẳng mang cho cái gì cả, con lại còn được tặng quà nữa.
- Thế Gretel tặng con cái gì?
- Tặng con một con dê.
- Thế dê đâu rồi, Hansen?
- Con cho vào trong túi mang về.
- Sao con ngu vậy, lần sau lấy thừng buộc dắt dê về nhé.
- Chẳng sao mẹ ạ, rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn.
- Thế giờ con lại đi đâu, Hansen?
- Thưa mẹ, con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việc, Hansen.
- Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi.
- Ờ đi đi con Hansen.
Tới nơi Hansen nói:
- Xin chào Gretel.
- Xin chào anh Hansen, có gì không anh?
- Chẳng có gì cả, có gì tặng anh không.
Gréthên tặng Hansen một tảng mỡ lợn.
- Xin tạm biệt người đẹp Gretel.
- Xin tạm biệt anh Hansen thân mến.
Hansen lấy dây buộc tảng mỡ và kéo lê sau người. Lũ chó trong làng trông thấy, chúng chạy theo và cắn tha mất tảng mỡ lợn. Về tới nhà Hansen vẫn tay giữ dây, nhưng chỉ là dây không.
- Xin chào mẹ con đã về.
- Con đã về đấy à, Hansen. Con ở đâu về đó?
- Con ở chỗ Gretel.
- Con mang cho nó cái gì đấy?
- Con chẳng mang cho cái gì cả, con lại còn được tặng quà nữa.
- Thế Gretel tặng con cái gì?
- Tặng con một miếng mỡ lợn.
- Thế miếng mỡ lợn đâu rồi, Hansen?
- Con buộc nó vào dây, rồi kéo lê nó về nhưng chó đớp mất.
- Sao con ngốc thế, Hansen, sao không đội lên đầu.
- Chẳng sao mẹ ạ, rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn.
- Thế giờ con lại đi đâu, Hansen?
- Thưa mẹ, con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việ, Hansen.
- Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi.
- Ờ đi đi con Hansen.
Tới nơi Hansen nói:
- Xin chào Gretel.
- Xin chào anh Hansen, có gì không anh?
- Chẳng có gì cả, có gì tặng anh không.
Gréthên tặng Hansen một con bê.
- Xin tạm biệt người đẹp Gretel.
- Xin tạm biệt anh Hanxơ thân mến.
Hanxơ nâng bổng con bê để lên đầu đội, bị nhột và chới với bê con đạp lung tung làm cho Hansen xây xát khắp mặt.
- Xin chào mẹ con đã về.
- Con đã về đấy à, Hansen. Con ở đâu về đó?
- Con ở chỗ Gretel.
- Con mang cho nó cái gì đấy?
- Con chẳng mang cho cái gì cả, con lại còn được tặng quà nữa.
Thế Gretel tặng con cái gì?
- Tặng con một con bê.
- Thế con bê đâu rồi, Hansen?
- Con đội đầu mang nó về, nó đạp con xây xát hết cả mặt.
- Sao con ngốc thế, Hansen, sao không dắt nó về nhà rồi buộc vào trong chuồng bò ấy.
- Chẳng sao mạ ạ, rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn.
- Thế giờ con lại đi đâu, Hansen?
- Thưa mẹ, con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việc, Hansen.
- Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi.
- Ờ đi đi con Hansen.
Tới nơi Hansen nói:
- Xin chào Gretel.
- Xin chào anh Hansen, có gì không anh?
- Chẳng có gì cả, có gì tặng anh không.
Gretel nói với Hansen:
- Em muốn đi với anh về nhà.
Hansen buộc tay Gretel vào dây và dắt về nhà, buộc dây vào cột chuồng bò rồi vào chào mẹ:
- Xin chào mẹ con đã về.
- Con đã về đấy à, Hansen. Con ở đâu về đó?
- Con ở chỗ Gretel.
- Con mang cho nó cái gì đấy?
- Con chẳng mang cho cái gì cả.
- Thế Gretel tặng con cái gì?
- Chẳng cho con cái gì cả, đi theo con về nhà.
- Thế con để Gretel đứng ở đâu?
- Con lấy dây buộc cổ tay, dắt về nhà, buộc trước chuồng bò và vứt cho nắm cỏ khô.
- Sao con ngốc thế, Hansen. Con phải lấy mắt đưa tình chứ.
- Chẳng sao mẹ ạ, con xin làm ngay.
Hansen vào ngay trong chuồng, chọc lấy mắt bê, mắt cừu, rồi đưa những thứ đó sát tận mặt Gretel. Gretel nổi giận, giựt đứt dây và chạy mất.
Người yêu của Hansen là thế đó.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Мать Ганса спрашивает: "Куда собрался, сынок?" Ганс отвечает: "К Гретель." - "Смотри же, не оплошай!" - "Небось, не оплошаю! Прощай, матушка!" - "Прощай, Ганс."

Пришел Ганс к Гретель.

"Здравствуй, Гретель!" - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес, от тебя взять хочу."

Гретель дарит Гансу иголку.

Ганс говорит: "Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Ганс берет иголку, втыкает ее в воз с сеном и идет за тем возом до дому.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ты ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "Что тебе Гретель дала?" - "Иголку дала." - "А где у тебя иголка, Ганс?" - "В воз сена ее воткнул." - "Ну, это ты глупо сделал, Ганс, тебе бы иголку-то на рукав приколоть." - "Ну, ничего - другой раз лучше сделаю."

"Куда собрался, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри же, не оплошай, Ганс!" - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Приходит Ганс к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес, от тебя получить хочу."

Гретель подарила Гансу ножик.

"Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Ганс берет ножик, втыкает его в рукав и идет домой.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ты ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "Что тебе Гретель дала?" - "Ножик дала." - "А где же у тебя ножик, Ганс?" - "В рукав заткнул." - "Глупо ты это сделал, Ганс; тебе бы нож-то в карман было сунуть." - "Ну, ничего; в другой раз лучше сделаю."

"Куда собрался, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри, не оплошай, Ганс." - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Ганс приходит к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес, от тебя получить хочу."

Гретель дарит ему козочку.

"Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Ганс берет козу, связывает ей ноги и сует ее в карман. Приходит домой, а козочка-то у него в кармане задохнулась.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ты ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "Что же тебе Гретель дала?" - "Козочку дала." - "А где же у тебя козочка, Ганс?" - "В карман ее сунул." - "Ты глупо это сделал, Ганс; тебе бы козочку-то на веревку привязать." - "Ну, ничего, другой раз лучше сделаю."

"Куда, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри, не оплошай, Ганс." - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Приходит Ганс к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего. От тебя получить хочу."

Гретель дарит ему кусок свиного сала.

"Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Ганс берет кусок сала, навязывает его на веревку и тащит за собою. Подбежали собаки и съели все сало.

Приходит домой - за ним одна веревка тащится, а на веревке-то и нет ничего.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "А что тебе Гретель дала?" - "Кусок сала дала." - "А где же у тебя сало, Ганс?" - "Привязал на веревку, домой поволок, собаки и съели." - "Глупо ты это сделал, Ганс; тебе бы сало-то на голове принести." - "Ну, ничего, другой раз лучше сделаю."

"Куда, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри, не оплошай, Ганс." - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Приходит Ганс к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес - от тебя получить хочу."

Гретель дарит Гансу теленка.

"Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Взял Ганс теленка, положил его себе на голову - и теленок, брыкаясь, все лицо ему помял.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что же ты ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "А что она тебе дала?" - "Теленка дала." - "А где же у тебя теленок?" - "Да вот, на голове его нес, он мне ногами все лицо помял." - "Ну, ты это глупо сделал, Ганс. Тебе бы теленка пригнать да к колу привязать." - "Ну, ничего, другой раз лучше сделаю."

"Куда, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри, не оплошай, Ганс." - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Ганс приходит к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес - от тебя получить хочу."

Гретель сказала Гансу: "Я с тобой сама пойду."

Ганс берет с собой Гретель, привязывает ее на веревку и гонит впереди себя; приводит ее к колу и накрепко к нему привязывает. Затем идет Ганс к своей матери.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ей снес?" - "Ничего не снес - саму ее с собою привел." - "Да где же ты Гретель подевал?" - "На веревке пригнал, к колу привязал, травки ей бросил." - "Глупо ты это сделал, Ганс; ты должен на ее лицо ласковые взгляды глазами бросать." - "Ну, ничего, в другой раз лучше сделаю."

Ганс идет в стойло, вырезает у всех телят и баранов глаза и вскидывает их в лицо Гретель.

Ну, тогда уж Гретель на него не на шутку озлилась, с привязи сорвалась и убежала… А была Гансу невестой!
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.