NEDERLANDS

De bruiloft van vrouw vos

ENGLISH

The wedding of Mrs. Fox


EERSTE SPROOKJE
FIRST STORY


Er was eens een oude vos, die negen staarten had. Hij dacht dat zijn vrouw hem bedroog en nu wilde hij haar eens op de proef stellen. Hij ging onder de bank liggen, hield zich doodstil, en deed of hij zo dood was als een pier. Mevrouw Vos ging naar haar kamer, sloot zich op, en haar meid, juffrouw Poes, zat bij de haard en kookte. Toen het bekend werd, dat de oude vos dood was, kwamen de vrijers eraan. De meid hoorde dat er iemand voor de deur stond en aanklopte, ze ging opendoen. Het was een jonge vos. Hij zei:
There was once on a time an old fox with nine tails, who believed that his wife was not faithful to him, and wished to try her. He stretched himself out under the bench, did not move a limb, and behaved as if he were stone dead. Mrs. Fox went up to her room, shut herself in, and her maid, Miss Cat, sat by the fire, and did the cooking. When it became known that the old fox was dead, wooers presented themselves. The maid heard some one standing at the house-door, knocking. She went and opened it, and it was a young fox, who said,

"Hoe zou juffrouw Poes het maken?

Zou ze slapen ofwel waken?"
"What may you be about, Miss Cat.?

Ze gaf ten antwoord:
Do you sleep or do you wake?"

"Ik slaap niet, ik moet waken,
She answered,

Om 't eten klaar te maken,
"I am not sleeping, I am waking,

Ik kook wat boter in 't hete bier:
Wouldst thou know what I am making?

Ben je mijn gast en blijf je hier?"
I am boiling warm beer with butter so nice,

"Ik dank je wel, juffrouw Poes," zei de vos, "en hoe gaat 't met mevrouw Vos?"
Will the gentleman enter and drink some likewise?"

"Mevrouw Vos zit boven te klagen
"No, thank you, miss," said the fox, "what is Mrs. Fox doing?" The maid replied,

over haar levensdagen.
"She sits all alone,

Ze schreit haar ogen rozerood,
And makes her moan,

Want onze oude heer Vos is dood."
Weeping her little eyes quite red,

"Zeg haar dan toch, juffrouw Poes, dat er iemand voor haar is, en 't is een jonge vos en hij wilde graag om haar vrijen." - "Heel goed, heer Vos."
Because old Mr. Fox is dead."

Toen ging de kat van tripperdetrap
"Do just tell her, miss, that a young fox is here, who would like to woo her." - "Certainly, young sir."

en sloeg de deur van klipperdeklap,
The cat goes up the stairs trip, trap,

"Mevrouw Vos, bent u te spreken?"
The door she knocks at tap, tap, tap,

"Ach, Poes! mijn tranen leken!"
"Mistress Fox, are you inside?"

"Maar buiten staat een schone knaap."
"Oh yes, my little cat," she cried.

"Ach Poes! dat is een and're zaak,
"A wooer he stands at the door out there."

Heeft hij zo'n fraaie staartenbos
"Tell me what he is like, my dear?"

Als onze zalige oude vos?"
"But has he nine as beautiful tails as the late Mr. Fox?" - "Oh, no," answered the cat, "he has only one."

"Nee," zei de Poes, "dat niet. Hij heeft maar één staart." - "Dan moet ik ook niets van hem hebben."
"Then I will not have him." Miss Cat went downstairs and sent the wooer away. Soon afterwards there was another knock, and another fox was at the door who wished to woo Mrs. Fox. He had two tails, but he did not fare better than the first. After this still more came, each with one tail more than the other, but they were all turned away, until at last one came who had nine tails, like old Mr. Fox. When the widow heard that, she said joyfully to the cat,


Juffrouw Poes ging weer naar beneden en stuurde de vrijer weg. Maar kort daarop werd er weer geklopt, en er was weer een vos aan de deur, en die wilde ook om mevrouw Vos vrijen; en hij had twee staarten. Maar 't ging niet beter dan de eerste keer. Daarna kwamen er nog meer vossen, allemaal met één staart er bij, en ze werden allemaal afgewezen. Maar eindelijk kwam er één en die had negen staarten net als de oude heer Vos. En toen de weduwe dat hoorde, zei ze vol vreugde tegen juffrouw Poes:
"Now open the gates and doors all wide,

"Gooi nu maar deur en poorten los
And carry old Mr. Fox outside."

en smijt uit huis de oude vos!"
But just as the wedding was going to be solemnized, old Mr. Fox stirred under the bench, and cudgelled all the rabble, and drove them and Mrs. Fox out of the house.

Maar toen de bruiloft zou worden gehouden, toen kroop de oude vos onder de bank uit, ranselde al het vossetuig af, en jaagde hen uit zijn huis en mevrouw Vos erbij!

SECOND STORY

TWEEDE SPROOKJE

When old Mr. Fox was dead, the wolf came as a wooer, and knocked at the door, and the cat who was servant to Mrs. Fox, opened it for him. The wolf greeted her, and said,

Toen de oude Vos gestorven was, kwam de Wolf zich aanmelden als vrijer; hij klopte aan de deur, en de kat, die als meid bij mevrouw Vos diende, deed open. De Wolf groette haar en zei:

"Goedendag juffrouw Kat van Kortgene,
"Good day, Mrs. Cat of Kehrewit,

hoe zit je daar zo allene?
"How comes it that alone you sit?

en maak je wat lekkers klaar?"
What are you making good?"

En de kat antwoordde:
The cat replied,

"Ik maak een pap van melk en brood,
"In milk I'm breaking bread so sweet,

en u bent als mijn gast genood."
Will the gentleman please come in and eat?"

"Dank je wel, vrouw Kat," antwoordde de Wolf, "is mevrouw Vos niet thuis?" De kat zei:
"No, thank you, Mrs. Cat," answered the wolf. "Is Mrs. Fox not at home?"

"Die heeft haar kamer op slot,
The cat said,

beweent haar droevig lot,

beweent haar grote nood,
"She sits upstairs in her room,

want de oude heer Vos is dood!"
Bewailing her sorrowful doom,

De wolf antwoordde:
Bewailing her trouble so sore,

"En wil mevrouw Vos weer trouwen?
For old Mr. Fox is no more."

Dan kan ze van mij gaan houwen"
The wolf answered,

De kat liep daarna zoetjes
"If she's in want of a husband now,

de trap op met fluwelen voetjes,
Then will it please her to step below?"

totdat ze kwam aan 't slaapvertrek.
The cat runs quickly up the stair,

Daar opende ze haar kleine bek
And lets her tail fly here and there,

en klopte met haar vijf klauwen:
Until she comes to the parlour door.

"Mevrouw Vos, wil je weer trouwen?
With her five gold rings at the door she knocks,

Dan moest je naar beneden gaan,
"Are you within, good Mistress Fox?

want daar zit weer een and're man."
If you're in want of a husband now,

Mevrouw Vos vroeg: "Heeft hij een rood rokje aan en heeft hij een spits snoetje?" - "Neen," zei de kat. "Dan moet ik hem niet hebben."
Then will it please you to step below?

Mrs. Fox asked, "Has the gentleman red stockings on' and has he a pointed mouth?" - "No," answered the cat. "Then he won't do for me."

Toen de wolf afgewezen was, kwam er een hond, en een hert en een haas, en een beer, en een leeuw, en achter mekaar alle dieren van het bos. Maar altijd ontbrak er iets aan, en niemand had al de goede eigenschappen van de oude heer Vos, en de kat moest de nieuwe vrijer steeds weer wegsturen. Eindelijk kwam er een jonge vos. Toen vroeg mevrouw Vos: "Heeft hij een rood rokje aan en heeft hij een spits snoetje?" - "Ja," zei de kat, "dat heeft hij." - "Dan moet hij maar boven komen," zei mevrouw Vos en beval de meid om 't bruiloftsmaal te bereiden.
When the wolf was gone, came a dog, a stag, a hare, a bear, a lion, and all the beasts of the forest, one after the other. But one of the good points which old Mr. Fox had possessed, was always lacking, and the cat had continually to send the wooers away. At length came a young fox. Then Mrs. Fox said, "Has the gentleman red stockings on, and has he a little pointed mouth?" - "Yes," said the cat, "he has." - "Then let him come upstairs," said Mrs. Fox, and ordered the servant to prepare the wedding-feast.

"Kat, veeg de kamer en zeem de ruiten

en gooi de oude Vos naar buiten.
"Sweep me the room as clean as you can,

Wat kwam hij dikwijls thuis,
Up with the window, fling out my old man!

met 'n dikke vette muis,
For many a fine fat mouse he brought,

maar eten deed hij alleen,
Yet of his wife he never thought,

en mij gaf hij er nooit één!"
But ate up every one he caught."

Toen werd de bruiloft gehouden met de jonge heer Vos, en er werd gejuicht en gedanst, en als ze niet opgehouden zijn, dansen ze nog!
Then the wedding was solemnized with young Mr. Fox, and there was much rejoicing and dancing; and if they have not left off, they are dancing still.Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.