ENGLISH

Herr Korbes

TIẾNG VIỆT

Ông korb's


There were once a cock and a hen who wanted to take a journey together. So the cock built a beautiful carriage, which had four red wheels, and harnessed four mice to it. The hen seated herself in it with the cock, and they drove away together. Not long afterwards they met a cat who said, "Where are you going?" The cock replied, "We are going to the house of Herr Korbes." - "Take me with you," said the cat. The cock answered, "Most willingly, get up behind, lest you fall off in front. Take great care not to dirty my little red wheels. And you little wheels, roll on, and you little mice pipe out, as we go forth on our way to the house of Herr Korbes."
After this came a millstone, then an egg, then a duck, then a pin, and at last a needle, who all seated themselves in the carriage, and drove with them. When, however, they reached the house of Herr Korbes, Herr Korbes was not there. The mice drew the carriage into the barn, the hen flew with the cock upon a perch. The cat sat down by the hearth, the duck on the well-pole. The egg rolled itself into a towel, the pin stuck itself into the chair-cushion, the needle jumped on to the bed in the middle of the pillow, and the millstone laid itself over the door. Then Herr Korbes came home, went to the hearth, and was about to light the fire, when the cat threw a quantity of ashes in his face. He ran into the kitchen in a great hurry to wash it off, and the duck splashed some water in his face. He wanted to dry it with the towel, but the egg rolled up against him, broke, and glued up his eyes. He wanted to rest, and sat down in the chair, and then the pin pricked him. He fell in a passion, and threw himself on his bed, but as soon as he laid his head on the pillow, the needle pricked him, so that he screamed aloud, and was just going to run out into the wide world in his rage, but when he came to the house-door, the millstone leapt down and struck him dead. Herr Korbes must have been a very wicked man!
Ngày xửa ngày xưa có một con gà trống và một con gà mái rủ nhau đi chu du thiên hạ. Gà trống đóng một chiếc xe thật đẹp, bốn bánh xe sơn màu đỏ và do bốn con chuột kéo. Gà mái ngồi cạnh gà trống và cả hai lên đường. Đi được một lát thì gặp mèo, mèo hỏi:
- Các bạn đi đâu đó?
Gà trống đáp:
Chúng tôi chẳng đi đâu xa.
Chúng tôi định đến thăm nhà ông anh.
Mèo nói:
- Thế thì cho tôi đi với.
Gà trống đáp:
- Cứ tự nhiên, mời anh bạn lên ngồi phía sau kẻo ngồi đằng trước té nhào thì sao.
Này anh lưu ý cho tôi,
Bánh xe đã đỏ đừng bôi thêm vào.
Xe chạy bon bon.
Bốn chuột lon ton.
Chúng tôi chẳng đi đâu xa,
Chúng tôi định đến thăm nhà ông anh.
Sau đó là hòn đá cối xay, rồi quả trứng, rồi đến vịt, kim gài đầu, cuối cùng là kim khâu, tất cả lên xe đi cùng. Đến được tới nơi thì ông Korb's lại không có nhà. Chuột liền kéo xe đi thẳng vào nhà kho. Gà trống cùng với gà mái bay lên đậu sà nhà, mèo nằm cạnh lò sưởi, vịt ra đậu sà ngang bắc trên miệng giếng nước, trứng cuộn tròn trong khăn lau tay, kim gài đầu ẩn trong đệm ghế, kim khâu nhảy lên giường ẩn trong chiếc gối. Một lát sau thì ông Korb's về nhà, ông lại bên lò để đốt lò sưởi, lập tức ông bị mèo ném tro đầy mặt, ông chạy như bay xuống bếp để lau mặt thì bị vịt phun nước đầy mặt. Ông giơ tay với khăn để lau mặt, trứng lăn xuống va vào trán vỡ làm đôi, lòng trứng dính đầy mặt làm cho hai mắt không làm sao mở ra được. Ông muốn ngồi nghỉ, vừa đặt đít lên ghế liền bị kim gài đầu đâm cho điếng người. Nổi cáu, ông lăn ra giường để nghỉ, vừa mới đặt lưng xuống gối đã bị kim khâu đâm cho, đau quá ông la toáng lên, chạy như điên ra phía cửa. Vừa mới chạy tới cửa thì cối đá lăn xuống rơi đúng người, ông Korb's lăn ra chết thẳng cẳng.
Chắc chắn ông Korb's phải là một người độc ác lắm nên mới bị như vậy.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.