ENGLISH

The godfather

DANSK

Gudfaderen


A poor man had so many children that he had already asked every one in the world to be godfather, and when still another child was born, no one else was left whom he could invite. He knew not what to do, and, in his perplexity, he lay down and fell asleep. Then he dreamt that he was to go outside the gate, and ask the first person who met him to be godfather. When he awoke, he determined to obey his dream, and went outside the gate, and asked the first person who came up to him to be godfather. The stranger presented him with a little glass of water, and said, "This is a wonderful water, with it thou canst heal the sick, only thou must see where Death is standing. If he is standing by the patient's head, give the patient some of the water and he will be healed, but if Death is standing by his feet, all trouble will be in vain, for the sick man must die." From this time forth, the man could always say whether a patient could be saved or not, and became famous for his skill, and earned a great deal of money. Once he was called in to the child of the King, and when he entered, he saw death standing by the child's head and cured it with the water, and he did the same a second time, but the third time Death was standing by its feet, and then he knew the child was forced to die.
Once the man thought he would visit the godfather, and tell him how he had succeeded with the water. But when he entered the house, it was such a strange establishment! On the first flight of stairs, the broom and shovel were disputing, and knocking each other about violently. He asked them, "Where does the godfather live?" The broom replied, "One flight of stairs higher up." When he came to the second flight, he saw a heap of dead fingers lying. He asked, "Where does the godfather live?" One of the fingers replied, "One flight of stairs higher." On the third flight lay a heap of dead heads, which again directed him to the flight beyond. On the fourth flight, he saw fishes on the fire, which frizzled in the pans and baked themselves. They, too, said, "One flight of stairs higher." And when he had ascended the fifth, he came to the door of a room and peeped through the keyhole, and there he saw the godfather who had a pair of long horns. When he opened the door and went in, the godfather got into bed in a great hurry and covered himself up. Then said the man, "Sir godfather, what a strange household you have! When I came to your first flight of stairs, the shovel and broom were quarreling, and beating each other violently."

"How stupid you are!" said the godfather. "That was the boy and the maid talking to each other." - "But on the second flight I saw dead fingers lying." - "Oh, how silly you are! Those were some roots of scorzonera." - "On the third flight lay a heap of dead men's heads." - "Foolish man, those were cabbages." - "On the fourth flight, I saw fishes in a pan, which were hissing and baking themselves." When he had said that, the fishes came and served themselves up. "And when I got to the fifth flight, I peeped through the keyhole of a door, and there, godfather, I saw you, and you had long, long horns." - "Oh, that is a lie!" The man became alarmed, and ran out, and if he had not, who knows what the godfather would have done to him.
Der var engang en fattig mand, som havde så mange børn, at alle de mennesker, han kendte, havde stået fadder til et af dem. Da han nu fik nok et, vidste han slet ikke, hvad han skulle gøre, og bedrøvet gik han i seng. Om natten drømte han, at der kom en og sagde til ham, at han skulle gå ud og bede den første, han mødte, om at være barnets gudfar. Han besluttede at gøre det, og næste morgen gik han ud og traf en mand, som han bad stå fadder. Den fremmede gav ham et glas med vand og sagde: "Det er vidundervand, med det kan du helbrede syge. Du skal blot lægge mærke til, hvor døden står. Står han ved hovedgærdet, skal du give den syge noget af vandet, så bliver han rask, men står han ved fodenden har det ingen kraft, og den syge må dø." Manden kunne fra nu af altid sige, om en syg kunne leve eller måtte dø, og blev meget berømt og tjente mange penge. Engang blev han kaldt op til kongen, fordi hans søn var syg. Første gang stod døden ved hovedgærdet, og barnet blev helbredt, anden gang gik det ligesådan, men tredie gang stod døden ved fodenden, og barnet døde.

Engang besluttede manden at besøge gudfaderen og fortælle ham, hvordan det var gået ham med vandet. Men det var et ganske mærkeligt hus, han kom ind i. På første sal stod en kost og en skrubbe og skændtes og sloges af alle livsens kræfter. Han spurgte dem, hvor gudfaderen boede. "En trappe højere op," svarede kosten. På anden sal lå der en mængde afhuggede fingre. Han spurgte, hvor gudfaderen boede, og en af fingrene svarede: "En trappe højere op." På tredie sal lå der en mængde dødningehoveder, som viste ham endnu en trappe op. På fjerde sal stod der nogle fisk over ilden og stegte sig selv. De sagde også: "En trappe højere op." Da han kom op på femte sal, fandt han en dør, og kiggede ind gennem nøglehullet. Derinde sad gudfaderen med et par lange horn i panden. Da manden lukkede døren op, sprang han i en fart op i sengen og trak tæppet over hovedet. "Hvad er det dog for et underligt hus," sagde manden, "da jeg kom op på første sal, var der en kost og en skrubbe, der var i hårene på hinanden." - "Hvor du dog er dum," sagde gudfaderen, "det var jo karlen og pigen, der talte sammen." - "På anden sal lå der en mængde afhuggede fingre." - "Sikke noget snak, det var jo skorzonerrødder." - "På tredie sal lå der en bunke dødningehoveder." - "Det var jo kålhoveder, dit tossehovede." - "På fjerde sal stod der nogle fisk, der stegte sig selv." I det samme gik døren op og panden kom spadserende ind med fiskene. "Og da jeg kom op på femte sal, kiggede jeg gennem nøglehullet og så, at I havde lange horn," sagde manden. "Det er løgn i din hals," råbte gudfaderen. Manden blev bange og tog benene på nakken, og det er ikke godt at vide, hvad gudfaderen havde gjort ved ham, hvis han ikke var kommet så hurtigt af sted.
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.