DANSK

Harebruden

ENGLISH

The rabbit's bride


Der var engang en kone, som boede sammen med sin datter. De havde en dejlig kålhave, og en vinterdag kom en hare løbende og gav sig til at æde af den. "Gå ud og jag den væk," sagde konen til datteren, og pigen gik derud. "Væk med dig, du æder jo al kålen," sagde hun. "Kom og sæt dig på min hale og rid hjem med mig," sagde haren, men hun ville ikke. Næste dag kom haren igen og åd af kålen, og konen sagde til sin datter: "Gå ud og jag den væk," og pigen gik derud. "Væk med dig, du æder jo al kålen," sagde hun. "Kom og sæt dig på min hale og rid hjem med mig," sagde haren, men hun ville ikke. Dagen efter kom den igen, og konen sagde til sin datter: "Gå ud og jag den væk," og pigen gik derud. "Væk med dig, du æder jo al kålen," sagde hun. "Kom og sæt dig på min hale og rid hjem med mig," sagde haren. Pigen gjorde det og haren løb med hende hjem til sin hytte. "Kan du nu lave grønkål og hirsegrød, så går jeg ud og indbyder folk til bryllup," sagde den.

Skal jeg fortælle dig, hvem bryllupsgæsterne var? Det var alle harerne, og kragen var præst og ræven degn, og alteret var lige under regnbuen.

Pigen følte sig så ene og var meget bedrøvet. Haren kom nu til hende og råbte: "Luk op, luk op, her er alle bryllupsgæsterne i strålende humør." Men hun svarede ikke, græd bare. Haren gik så sin vej men kom lidt efter igen og råbte: "Luk op, luk op, bryllupsgæsterne er sultne." Men bruden sad og græd og svarede ikke. Haren gik igen sin vej og kom lidt efter tilbage og sagde: "Luk op, luk op, bryllupsgæsterne sidder derude og venter." Bruden svarede ikke, men da haren var gået, lavede hun en dukke af strå, gav den sine klæder på og en ske i hånden, satte den hen ved komfuret og løb hjem til sin mor. Haren kom endnu engang tilbage og råbte: "Luk dog op," og til sidst lukkede den selv op og gav dukken en ørefigen, så hovedet faldt af.

Da så haren, at det ikke var dens brud, og hang med hovedet og gik sin vej.
There was once a woman who lived with her daughter in a beautiful cabbage-garden; and there came a rabbit and ate up all the cabbages. At last said the woman to her daughter, "Go into the garden, and drive out the rabbit." - "Shoo! shoo!" said the maiden; "don't eat up all our cabbages, little rabbit!" - "Come, maiden," said the rabbit, "sit on my tail and go with me to my rabbit-hutch." But the maiden would not. Another day, back came the rabbit, and ate away at the cabbages, until the woman said to her daughter, "Go into the garden, and drive away the rabbit." - "Shoo! shoo!" said the maiden; "don't eat up all our cabbages, little rabbit!" - "Come, maiden," said the rabbit, "sit on my tail and go with me to my rabbit-hutch." But the maiden would not. Again, a third time back came the rabbit, and ate away at the cabbages, until the woman said to her daughter, "Go into the garden, and drive away the rabbit." - "Shoo! shoo!" said the maiden; "don't eat up all our cabbages, little rabbit!" - "Come, maiden," said the rabbit, "sit on my tail and go with me to my rabbit-hutch." And then the girl seated herself on the rabbit's tail, and the rabbit took her to his hutch. "Now," said he, "set to work and cook some bran and cabbage; I am going to bid the wedding guests." And soon they were all collected. Would you like to know who they were? Well, I can only tell you what was told to me; all the hares came, and the crow who was to be the parson to marry them, and the fox for the clerk, and the altar was under the rainbow.

But the maiden was sad, because she was so lonely. "Get up! get up!" said the rabbit, "the wedding folk are all merry." But the bride wept and said nothing, and the rabbit went away, but very soon came back again. "Get up! get up!" said he, "the wedding folk are waiting." But the bride said nothing, and the rabbit went away. Then she made a figure of straw, and dressed it in her own clothes, and gave it a red mouth, and set it to watch the kettle of bran, and then she went home to her mother. Back again came the rabbit, saying, "Get up! get up!" and he went up and hit the straw figure on the head, so that it tumbled down.

And the rabbit thought that he had killed his bride, and he went away and was very sad.
Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.