NEDERLANDS

Hazekebruid

ENGLISH

The rabbit's bride


Er was eens een vrouw met 'n dochter, in 'n mooie tuin vol kool. Kwam een haasje an en at in de winter alle kool op. Zei de vrouw tegen de dochter: "Ga in de tuin en jaag me dat haasje." Zei 't meiske tegen 't haasje: "Koesj, koesj! haasje, je eet de kool op!" Zei 't haasje: "Kom, meiske, zet je op mijn hazenstaartje en kom naar mijn hazenhutje." Meiske zei nee.

Volgende dag komt 't haasje weer en eet de kool op; zegt de vrouw tegen 'r dochter: "Ga in de tuin en jaag me dat haasje!" Zegt 't meiske tegen 't haasje: "Koesj, Koesj, haasje, je eet al de kool op!" Zegt 't haasje: "Kom meiske, zet je op m'n hazenstaartje, en kom naar mijn hazenhutje." Meiske wil niet.

De derde dag komt 't haasje weer en eet al de kool. Zegt de vrouw tegen d'r dochter: "Ga in de tuin en jaag me dat haasje!" Zegt 't meiske tegen 't haasje: "Koesj, koesj, haasje, je eet me al de kool op!" Zegt 't haasje: "Kom meiske, zet je maar op m'n hazenstaartje en kom mee naar m'n hazenhutje." Meiske zet zich op 't hazenstaartje, brengt 't haasje d'r ver weg naar 't hazenhutje; en zei "Kook nu groene kool en gerst, ik zal de bruiloftsgasten vragen." Daar kwamen al de bruiloftsgasten bij mekaar.

(Wie waren dan al de bruiloftsgasten? Dat kan ik je zeggen, want iemand heeft het me verteld: dat waren al de hazen, en de kraai was de dominee om het bruidspaar in te zegenen, en de vos was koster, en 't altaar? onder de regenboog).

Maar 't meiske was sip, ze was zo allenig. Komt 't haasje aan en zei: "Opdoen, opdoen, de gasten zijn vrolijk!" De bruid zegt niks en huilt maar. Haasje gaat weg, haasje komt terug en zegt: "Opdoen, opdoen, de bruiloftsgasten zijn hongerig." De bruid zegt niks en huilt maar. Haasje gaat weg, haasje komt terug, maar ze maakt een stropop met haar kleren aan en geeft 'r een pollelepel en zet 'r bij de brijpan met kool en gerst en zij naar d'r moeder. Haasje komt nog eens en zegt: "Opdoen! opdoen!" en slaat de pop om z'n kop, dat de muts d'r af valt.

Daar ziet haasje dat de bruid weg is, gaat weg en is in de put!
There was once a woman who lived with her daughter in a beautiful cabbage-garden; and there came a rabbit and ate up all the cabbages. At last said the woman to her daughter, "Go into the garden, and drive out the rabbit." - "Shoo! shoo!" said the maiden; "don't eat up all our cabbages, little rabbit!" - "Come, maiden," said the rabbit, "sit on my tail and go with me to my rabbit-hutch." But the maiden would not. Another day, back came the rabbit, and ate away at the cabbages, until the woman said to her daughter, "Go into the garden, and drive away the rabbit." - "Shoo! shoo!" said the maiden; "don't eat up all our cabbages, little rabbit!" - "Come, maiden," said the rabbit, "sit on my tail and go with me to my rabbit-hutch." But the maiden would not. Again, a third time back came the rabbit, and ate away at the cabbages, until the woman said to her daughter, "Go into the garden, and drive away the rabbit." - "Shoo! shoo!" said the maiden; "don't eat up all our cabbages, little rabbit!" - "Come, maiden," said the rabbit, "sit on my tail and go with me to my rabbit-hutch." And then the girl seated herself on the rabbit's tail, and the rabbit took her to his hutch. "Now," said he, "set to work and cook some bran and cabbage; I am going to bid the wedding guests." And soon they were all collected. Would you like to know who they were? Well, I can only tell you what was told to me; all the hares came, and the crow who was to be the parson to marry them, and the fox for the clerk, and the altar was under the rainbow.

But the maiden was sad, because she was so lonely. "Get up! get up!" said the rabbit, "the wedding folk are all merry." But the bride wept and said nothing, and the rabbit went away, but very soon came back again. "Get up! get up!" said he, "the wedding folk are waiting." But the bride said nothing, and the rabbit went away. Then she made a figure of straw, and dressed it in her own clothes, and gave it a red mouth, and set it to watch the kettle of bran, and then she went home to her mother. Back again came the rabbit, saying, "Get up! get up!" and he went up and hit the straw figure on the head, so that it tumbled down.

And the rabbit thought that he had killed his bride, and he went away and was very sad.
Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.