TIẾNG VIỆT

Trí khôn con trẻ

中文

女水妖


Hai anh em chơi bên bờ giếng, mải đuổi nhau quanh giếng, quá đà cả hai anh em đều bị té rơi xuống giếng. Dưới giếng có một thủy thần, nói:
- Giờ tao mới bắt được tụi bay, giờ thì tụi bây phải ngoan ngoãn làm việc cho tao.
Nói rồi thủy thần dẫn hai đứa bé đi.
Mụ đưa cho bé gái một đống sợi vừa rối, vừa mốc và bắt phải kéo sợi, không những vậy em còn phải xách nước đổ đầy chum. Mụ đưa cho bé trai một cái rìu cùn, bắt phải đốn đổ một cây to. Ăn thì chẳng có gì ngoài những cục bột luộc để lâu rắn như đá. Hai anh em bực mình lắm. Chủ nhật thủy thần đi nhà thờ, đợi cho mụ còn đang mải cầu kinh hai anh em chạy trốn. Tan buổi cầu kinh mụ ra thì thấy chim bay tan tác, mụ vội nhảy chạy theo hướng chim bay.
Hai anh em đi đã được khá xa, ngoảnh lại thấy mụ đang đuổi theo, bé gái ném một chiếc bàn chải về phía sau, lập tức một núi lớn toàn bàn chảy xuất hiện với hàng ngàn, hàng vạn chông gai. Phải khó nhọc lắm mụ mới lên được ngọn núi, cuối cùng mụ cũng xuống tới được chân núi bên kia.
Thấy mụ xuống được tới chân núi để tiếp tục chạy đuổi theo, bé trai ném luôn một chiếc lược về phía sau, lập tức một núi lớn toàn lược là lược xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn răng lược chồng lên tưởng chừng không sao đi qua được, nhưng mụ biết cách đi nên cuối cùng mụ cũng qua được núi lược. Giữa lúc đó bé gái ném ngược về phía sau một chiếc gương, lập tức một núi gương xuất hiện, mặt gương trơn, trơn đến nỗi mụ không tài nào đi qua được. Mụ nảy ra ý nghĩ: "Ta phải đi thật nhanh về nhà lấy chiếc rìu để đập tan núi gương."
Đến khi mụ quay được trở lại, đập vỡ hết được núi gương thì hai đứa bé đã đi quá xa, mụ đành phải quay trở lại giếng cũ của mình.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
从前有兄妹两人在井边玩耍,不小心掉进了井里。 下面住着一个女水妖,把他们抓了去,说:"现在你们可是在我的手里了,替我好好干活吧!"她给小姑娘一把乱糟糟的脏亚麻要她纺,给她一个漏了的水桶要她打水;男孩子则被迫去砍伐木头,可斧子是钝的,根本砍不动树。 至于吃的,除了像石头一般硬的面疙瘩就再也没有别的了。 孩子们忍无可忍,在一个星期天,趁水妖上教堂的工夫,兄妹俩悄悄地溜走了。 水妖从教堂回来,发现小鸟们飞走了,撒腿就追。
远远看到水妖追来,姑娘便朝身后扔了一把刷子,刷子顿时变成了一座长满荆棘的大山,水妖只好艰难地往上爬,终于爬过来了。 孩子们一看不好,男孩又扔出一把梳子,那梳子顿时变成成千上万颗牙齿,可是水妖还是稳稳当当地跨过来了。 小姑娘又扔了一块镜子,镜子变成一座光滑的山峰,任水妖怎么爬也难以爬上来。 水妖想:"还是快些回家象把斧子来把这玻璃山砍成两半吧。"可是等她取来斧子把玻璃山砍开时,小兄妹早已逃得远远的了。 女水妖只好又回到井里去了。
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.