DANSK

Ræven og gæssene

ENGLISH

The fox and the geese


Der var engang en ræv, som kom ud på en eng, hvor der sad en flok dejlige, fede gæs. "Jeg kommer jo, som jeg var kaldet," sagde den leende, "I sidder jo nok så pænt sammen, så kan jeg spise den ene efter den anden." Gæssene skreg af skræk, sprang op og bad ynkeligt for deres liv. Men ræven hørte ikke på dem. "Der er ingen nåde for jer, I må dø," sagde den. Til sidst tog en af dem mod til sig og sagde: "Når vi stakkels gæs endelig skal af med vores unge liv, så lad os i det mindste få lov til at bede først, så vi ikke dør i vores synder. Bagefter stiller vi os så i række, så du kan vælge den fedeste." - "Ja, det er et rimeligt forlangende," sagde ræven, "bed kun, så venter jeg så længe." Den første begyndte så en rigtig lang bøn. "Gæk, gæk, gæk," og da den slet ikke hørte op, ventede den anden ikke, til turen kom til den, men begyndte også: "Gæk, gæk, gæk." Den tredie og fjerde fulgte efter og snart snakkede de allesammen i munden på hinanden. (Når de er færdige, skal jeg fortælle videre, men de beder alle sammen endnu i dette øjeblik.)
The fox once came to a meadow in which was a flock of fine fat geese, on which he smiled and said, "I come in the nick of time, you are sitting together quite beautifully, so that I can eat you up one after the other." The geese cackled with terror, sprang up, and began to wail and beg piteously for their lives. But the fox would listen to nothing, and said, "There is no mercy to be had! You must die." At length one of them took heart and said, "If we poor geese are to yield up our vigorous young lives, show us the only possible favour and allow us one more prayer, that we may not die in our sins, and then we will place ourselves in a row, so that you can always pick yourself out the fattest." - "Yes," said the fox, "that is reasonable, and a pious request. Pray away, I will wait till you are done." Then the first began a good long prayer, for ever saying, "Ga! Ga!" and as she would make no end, the second did not wait until her turn came, but began also, "Ga! Ga!" The third and fourth followed her, and soon they were all cackling together.

When they have done praying, the story shall be continued further, but at present they are still praying without stopping."
Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.