ENGLISH

The fox and the geese

TIẾNG VIỆT

Cáo và đàn ngỗng


The fox once came to a meadow in which was a flock of fine fat geese, on which he smiled and said, "I come in the nick of time, you are sitting together quite beautifully, so that I can eat you up one after the other." The geese cackled with terror, sprang up, and began to wail and beg piteously for their lives. But the fox would listen to nothing, and said, "There is no mercy to be had! You must die." At length one of them took heart and said, "If we poor geese are to yield up our vigorous young lives, show us the only possible favour and allow us one more prayer, that we may not die in our sins, and then we will place ourselves in a row, so that you can always pick yourself out the fattest." - "Yes," said the fox, "that is reasonable, and a pious request. Pray away, I will wait till you are done." Then the first began a good long prayer, for ever saying, "Ga! Ga!" and as she would make no end, the second did not wait until her turn came, but began also, "Ga! Ga!" The third and fourth followed her, and soon they were all cackling together.

When they have done praying, the story shall be continued further, but at present they are still praying without stopping."
Có lần cáo tới một cánh đồng cỏ non thì thấy một đàn ngỗng béo tròn đang nằm ở đấy. Lúc ấy cáo cười tủm và bảo:
- Thật là không hẹn mà nên. Ra bọn mày tụ họp quây quần cả ở đây, giờ tao chỉ còn việc ăn lần lượt từng đứa một, hết đứa này đến đứa khác.
Đàn ngỗng sợ nhớn nhác cả lên, kêu than thân trách phận, đứng cả dậy van xin tha chết. Cáo làm như không nghe thấy và nói:
- Làm gì có chuyện thương mà tha cho, bọn bay chết là chắc chắn.
Sau đó một con ngỗng lấy lại được bình tĩnh và nói:
- Nếu như chúng tôi những con ngỗng đáng thương đằng nào cũng phải chết giữa lúc tuổi xuân mơn mởn, xin ông rộng lòng thương cho một điều duy nhất: cho chúng tôi được cầu nguyện lần cuối, để có chết đi phần hồn cũng đỡ tội lỗi. Sau đó bọn tôi sẽ xếp hàng để ông có thể chọn những đứa béo nhất mà thịt.
Cáo nói:
- Được, tưởng gì chứ chỉ có thế thì được lắm. Bọn bay cứ cầu nguyện đi, tao đợi.
Thế là con ngỗng thứ nhất bắt đầu cất giọng cầu kinh, nó ê a dài ơi là dài, mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ là "quạc, quạc." Con thứ hai sốt ruột, nó cũng "quạc, quạc" mà chẳng cần đợi con thứ nhất cầu kinh xong. Con thứ ba, thứ tư cũng tiếp ngay, rồi cả đàn cùng nhau kêu "quạc, quạc" dai dẳng mãi không thôi.
(Khi nào chúng cầu nguyện xong sẽ xin kể tiếp câu chuyện. Nhưng đến bây giờ chúng vẫn "quạc, quạc" cả đàn như vậy).
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.