TÜRKÇE

Tilki ve Kazlar

中文

狐狸和鹅群


Günün birinde bir tilki çayırlığa geldi. Orada bir kaz sürüsü gördü. Hayvanların hepsi besiliydi. Tilki gülerek, "Tam zamanında gelmişim! Şöyle sıraya dizilin de, hepinizi güzelce yutayım" dedi.
Kazlar korkudan tıslamaya başladı; ağlayıp sızlayarak canlarını bağışlamasını istediler tilkiden.
Ama tilki hiç oralı olmadı. "Acımak yok, hepiniz öleceksiniz!" dedi.
Derken kazlardan biri cesaretini toplayarak şöyle dedi: "Şu genç yaşta ölüp gideceğiz. Hiç olmazsa izin ver de günahlarımızı çıkarmak için dua edelim. Ondan sonra en semizimizi seçerek yersin!"
Tilki, "Olur, dua edin bakalım. Ben beklerim!" dedi.
Birinci kaz uzun bir duaya başladı ga! ga! ga! diye. Bu dua bitmek bilmeyince ikinci kaz da başladı ga! ga! ga! diye dua etmeye. Onu üçüncü ve dördüncü kaz takip etti ve başladılar hep birlikte gaglamaya!
Duaları bitince biz de öyküye devam ederiz. Ama duyduğuma göre onlar hâlâ dua ediyormuş!
狐狸来到一块草地,看见草地上有一群肥肥大大的鹅,笑道:"我来得正好,你们的队形很不错,我可以毫不费事地把你们一只一只地都吃掉。"鹅群吓坏了,它们哭叫着、蹦跳着、央求着饶命。 可是狐狸却装着不听见,威胁说:"无法开恩!你们必须死。"过了一会儿,一只鹅壮着胆子来问:"既然我们不得不放弃我们年轻的生命,那么能不能高抬贵手,让我们做最后一次祈祷,让我们别在自己的罪孽中死去,然后我们会排成一行,让您每次都能选出最肥美的。""好啊,"狐狸答,"这倒是合情合理、挺虔诚的请求。去祈祷吧,我等着,等你们祈祷完。"于是第一只开始了长长的祷告,它不停地叫着:"嘎!嘎!"好像是没完没了,第二只等不及了,也开始"嘎!嘎!"叫了起来。 接着是第三只、第四只,不一会儿它们一起叫了起来。
等它们祈祷完了,咱们再继续讲这个故事,可是事到如今,它们还在不歇气地祈祷着呢。
Iki dil karşılaştır:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.