TIẾNG VIỆT

Cáo và đàn ngỗng

中文

狐狸和鹅群


Có lần cáo tới một cánh đồng cỏ non thì thấy một đàn ngỗng béo tròn đang nằm ở đấy. Lúc ấy cáo cười tủm và bảo:
- Thật là không hẹn mà nên. Ra bọn mày tụ họp quây quần cả ở đây, giờ tao chỉ còn việc ăn lần lượt từng đứa một, hết đứa này đến đứa khác.
Đàn ngỗng sợ nhớn nhác cả lên, kêu than thân trách phận, đứng cả dậy van xin tha chết. Cáo làm như không nghe thấy và nói:
- Làm gì có chuyện thương mà tha cho, bọn bay chết là chắc chắn.
Sau đó một con ngỗng lấy lại được bình tĩnh và nói:
- Nếu như chúng tôi những con ngỗng đáng thương đằng nào cũng phải chết giữa lúc tuổi xuân mơn mởn, xin ông rộng lòng thương cho một điều duy nhất: cho chúng tôi được cầu nguyện lần cuối, để có chết đi phần hồn cũng đỡ tội lỗi. Sau đó bọn tôi sẽ xếp hàng để ông có thể chọn những đứa béo nhất mà thịt.
Cáo nói:
- Được, tưởng gì chứ chỉ có thế thì được lắm. Bọn bay cứ cầu nguyện đi, tao đợi.
Thế là con ngỗng thứ nhất bắt đầu cất giọng cầu kinh, nó ê a dài ơi là dài, mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ là "quạc, quạc." Con thứ hai sốt ruột, nó cũng "quạc, quạc" mà chẳng cần đợi con thứ nhất cầu kinh xong. Con thứ ba, thứ tư cũng tiếp ngay, rồi cả đàn cùng nhau kêu "quạc, quạc" dai dẳng mãi không thôi.
(Khi nào chúng cầu nguyện xong sẽ xin kể tiếp câu chuyện. Nhưng đến bây giờ chúng vẫn "quạc, quạc" cả đàn như vậy).
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
狐狸来到一块草地,看见草地上有一群肥肥大大的鹅,笑道:"我来得正好,你们的队形很不错,我可以毫不费事地把你们一只一只地都吃掉。"鹅群吓坏了,它们哭叫着、蹦跳着、央求着饶命。 可是狐狸却装着不听见,威胁说:"无法开恩!你们必须死。"过了一会儿,一只鹅壮着胆子来问:"既然我们不得不放弃我们年轻的生命,那么能不能高抬贵手,让我们做最后一次祈祷,让我们别在自己的罪孽中死去,然后我们会排成一行,让您每次都能选出最肥美的。""好啊,"狐狸答,"这倒是合情合理、挺虔诚的请求。去祈祷吧,我等着,等你们祈祷完。"于是第一只开始了长长的祷告,它不停地叫着:"嘎!嘎!"好像是没完没了,第二只等不及了,也开始"嘎!嘎!"叫了起来。 接着是第三只、第四只,不一会儿它们一起叫了起来。
等它们祈祷完了,咱们再继续讲这个故事,可是事到如今,它们还在不歇气地祈祷着呢。
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.