中文

狐狸和鹅群

DANSK

Ræven og gæssene


狐狸来到一块草地,看见草地上有一群肥肥大大的鹅,笑道:"我来得正好,你们的队形很不错,我可以毫不费事地把你们一只一只地都吃掉。"鹅群吓坏了,它们哭叫着、蹦跳着、央求着饶命。 可是狐狸却装着不听见,威胁说:"无法开恩!你们必须死。"过了一会儿,一只鹅壮着胆子来问:"既然我们不得不放弃我们年轻的生命,那么能不能高抬贵手,让我们做最后一次祈祷,让我们别在自己的罪孽中死去,然后我们会排成一行,让您每次都能选出最肥美的。""好啊,"狐狸答,"这倒是合情合理、挺虔诚的请求。去祈祷吧,我等着,等你们祈祷完。"于是第一只开始了长长的祷告,它不停地叫着:"嘎!嘎!"好像是没完没了,第二只等不及了,也开始"嘎!嘎!"叫了起来。 接着是第三只、第四只,不一会儿它们一起叫了起来。
等它们祈祷完了,咱们再继续讲这个故事,可是事到如今,它们还在不歇气地祈祷着呢。
Der var engang en ræv, som kom ud på en eng, hvor der sad en flok dejlige, fede gæs. "Jeg kommer jo, som jeg var kaldet," sagde den leende, "I sidder jo nok så pænt sammen, så kan jeg spise den ene efter den anden." Gæssene skreg af skræk, sprang op og bad ynkeligt for deres liv. Men ræven hørte ikke på dem. "Der er ingen nåde for jer, I må dø," sagde den. Til sidst tog en af dem mod til sig og sagde: "Når vi stakkels gæs endelig skal af med vores unge liv, så lad os i det mindste få lov til at bede først, så vi ikke dør i vores synder. Bagefter stiller vi os så i række, så du kan vælge den fedeste." - "Ja, det er et rimeligt forlangende," sagde ræven, "bed kun, så venter jeg så længe." Den første begyndte så en rigtig lang bøn. "Gæk, gæk, gæk," og da den slet ikke hørte op, ventede den anden ikke, til turen kom til den, men begyndte også: "Gæk, gæk, gæk." Den tredie og fjerde fulgte efter og snart snakkede de allesammen i munden på hinanden. (Når de er færdige, skal jeg fortælle videre, men de beder alle sammen endnu i dette øjeblik.)
比較翻譯:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.