DANSK

Tærskeplejlen fra himlen

中文

来自天堂的连枷


Der var engang en bonde, som gik ud med et par okser for at pløje. Da han kom ud på marken, begyndte dyrenes horn at vokse, og voksede og voksede, så da han kom hjem, var de så store, at han ikke kunne komme ind gennem porten. Til alt held kom netop en slagter forbi, og til ham solgte han okserne på den betingelse, at slagteren også skulle have et mål roefrø, og for hvert korn skulle bonden have en daler. Det var en god forretning. Bonden gik hjem, bar frøene derhen på sin ryg, men på vejen tabte han et af dem. Slagteren betalte ham, hvad de var blevet enige om, så hvis bonden ikke havde tabt et frøkorn, havde han haft en daler mere endnu. Da han kom tilbage, var der af frøet vokset et stort træ, der nåede lige op til himlen. "Jeg må dog engang se, hvad englene tager sig for deroppe, jeg kan jo slippe nemt til det," tænke bonden. Han klatrede derop og så, at englene var i færd med at tærske havre. Da han havde set på det i nogen tid, mærkede han, at træet begyndte at vakle, og da han så ned, opdagede han, at der stod en og ville til at hugge det om. "Det ville være en rar redelighed, hvis jeg faldt ned herfra," tænkte han. Han kunne ikke klare sig på anden måde end ved at tage nogle af de avner, der lå i dynger deroppe, og lave en strikke af dem. Han tog også en hakke og plejl og lod sig så glide ned af tovet. Han kom netop ned i et dybt hul, så det var jo et held, at han havde hakken, så han kunne lave sig en trappe, som han kunne stige op af. Plejlen tog han med, og når han fortalte, hvad der var hændt ham, og viste den frem, kunne jo ingen tvivle på, at det var sandt.
一个农夫赶着两头牛去耕地,到了地里,发现两只畜生的角开始长大,而且越长越大。 在他回家的时候,它们的角竟然大得进不了院门了。 一个屠户正巧此时路过这里,农夫把牛卖给屠户,他们商定的支付方式是,农夫给屠夫一配克油菜籽,然后由屠夫点数,一粒油菜籽付一块金币。 这笔买卖真不错! 农夫回家扛了一配克油菜籽,可是半路上从口袋里掉出了一粒油菜籽。 屠夫按数付给了农夫钱,假如农夫没有掉那粒种子,他本来是可以多得一块金币的。 在农夫回转的时候,那粒种子已经长成一棵大树直抵蓝天。 这时农夫心想:"既然有了这个机会,你一定得去看看上面的天使们在干什么。"于是他爬了上去,看见天使们正忙着打晒燕麦呢,他不由地被这情景所吸引。 就在看得入神的当儿,他发觉身下的树开始摇晃,他赶紧低头往下瞧,发现有人正在砍这棵树。 "如果我从这儿掉下去,那可就倒大霉了。"他吓出一身冷汗。 在绝望之中,他从旁边的燕麦秆堆中拽出一些麦秆,搓成了一根草绳。 在天堂中到处扔有种庄稼的工具,他手忙脚乱地抓了一把镢头和一把木枷,然后顺着绳子爬了下来。 没想到他着地的时候,正好掉进了一个很深很深的洞中。 幸亏他带着一把镢头,他用镢头挖了很多的台阶,爬了出来。 作为物证,他还随身带出了那把木枷,这样一来就没有人会怀疑他上过天堂的故事啦。Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.