TIẾNG VIỆT

Néo lúa lấy từ trên trời

中文

来自天堂的连枷


Ngày xưa có một người nông dân dắt đôi bò ra đồng để cày ruộng. Vừa mới tới ruộng thì sừng bò cứ mọc dài ra mãi. Sau buổi cày, khi bác nông dân dắt bò về tới nhà, bò không thể nào chui lọt vào chuồng vì sừng quá dài.
Thật là may mắn, đúng lúc đó có một người lái bò đi qua. Bác nông dân gọi bán đôi bò. Người lái bò còn dặn bác nông dân mang lại bán cho một ít hạt giống củ cải đường, mỗi hạt giá một thalơ. Giá thế thì hơi quá.
Bác nông dân vào buồng lấy hạt giống và mang lại ngay cho người lái đò. Dọc đường đến nhà người lái đò thì có một hạt rơi xuống đất. Người lái đò trả đúng giá như đã hứa, nếu như bác nông dân không để rơi một hạt dọc đường thì bác có thêm một hạt thalơ.
Nhận tiền xong, bác nông dân lại theo con đường cũ đi về nhà. Hạt giống kia rơi xuống đất, nảy mầm và giờ đây đã thành một cây cao vút tới tận trời xanh. Bác nông dân nghĩ bụng:
- Dịp may hiếm có, ta cứ lên xem các thiên thần sống ở trên đó như thế nào, giờ thì nhìn tận mắt nhé.
Lên tới nơi, bác nhìn thấy thiên thần đang đập lúa, cảnh tượng thật thơ mộng, nhìn xuống dưới trần gian, bác thấy cái cây mình leo giờ đang đung đưa, thì ra có một người đang chặt cây. Bác thầm nghĩ:
- Nếu mình bị té từ đây xuống thì hết đời.
Trong lúc nguy khốn như vậy, bác chẳng có cách nào khác là bện rơm thành chão, rơm chỗ nào cũng có, chất cao như núi. Bác thả chão xuống, trước khi tuột xuống bác còn nhặt được một cái néo lúa và một cái cuốc.
Bác tuột xuống nhưng lại đúng vào cái hố sâu thẳm trong lúc đất. Nhưng cũng may thay cho bác, trong tay sẵn có cuốc mang từ trên trời, bác cuốc đất thành từng bậc thang, cứ vậy mà bác ra khỏi được hố sâu.
Khi lên tới mặt đất bác còn giơ cho mọi người xem chiếc néo lúa lấy từ trên trời để chứng minh cho lời nói của mình. Vì vậy nên chẳng có ai còn nghi ngờ về chuyện ấy nữa.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
一个农夫赶着两头牛去耕地,到了地里,发现两只畜生的角开始长大,而且越长越大。 在他回家的时候,它们的角竟然大得进不了院门了。 一个屠户正巧此时路过这里,农夫把牛卖给屠户,他们商定的支付方式是,农夫给屠夫一配克油菜籽,然后由屠夫点数,一粒油菜籽付一块金币。 这笔买卖真不错! 农夫回家扛了一配克油菜籽,可是半路上从口袋里掉出了一粒油菜籽。 屠夫按数付给了农夫钱,假如农夫没有掉那粒种子,他本来是可以多得一块金币的。 在农夫回转的时候,那粒种子已经长成一棵大树直抵蓝天。 这时农夫心想:"既然有了这个机会,你一定得去看看上面的天使们在干什么。"于是他爬了上去,看见天使们正忙着打晒燕麦呢,他不由地被这情景所吸引。 就在看得入神的当儿,他发觉身下的树开始摇晃,他赶紧低头往下瞧,发现有人正在砍这棵树。 "如果我从这儿掉下去,那可就倒大霉了。"他吓出一身冷汗。 在绝望之中,他从旁边的燕麦秆堆中拽出一些麦秆,搓成了一根草绳。 在天堂中到处扔有种庄稼的工具,他手忙脚乱地抓了一把镢头和一把木枷,然后顺着绳子爬了下来。 没想到他着地的时候,正好掉进了一个很深很深的洞中。 幸亏他带着一把镢头,他用镢头挖了很多的台阶,爬了出来。 作为物证,他还随身带出了那把木枷,这样一来就没有人会怀疑他上过天堂的故事啦。
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.