POLSKI

Uparte dziecko

中文

犟孩子


Było sobie nigdyś uparte dziecko, a nie robiło nic, czego chciałaby matka. Dlatego nie miał w nim Bóg upodobania, zesłał nań chorobę i żaden lekarz nie umiał mu pomóc. Wnet leżało na łożu śmierci. Gdy opuszczono je do grobu i przykryto ziemią, nagle wyłoniła się z niej rączka i sięgała w górę, a przysypywanie jej świeżą ziemią nic nie dawało. Rączka ciągle wychodziła na wierzch. Matka musiała tedy podejść do grobu i chłostać rączkę rózgą, a gdy to uczyniła, rączka schowała się i dziecko odnalazło swój pokój pod ziemią.
从前有个非常任性的小孩,她从不听母亲的话,上帝对此很不高兴,让她得了医生谁也治不好她的病,很快她就踏上了黄泉之路。 人们把她的尸体放入了墓穴,然后向她身上撒泥土,但突然她的一只手臂伸了出来,向上举着。 人们把她的手臂又塞了进去,继续撒泥土,但她的手臂又伸了出来。 对此她母亲也无计可施,只得走下墓穴,用棍子在那手臂上敲了一下,它这才缩了进去,这样小女孩总算在地下安静地长眠了。


Tłumaczył Jacek Fijołek, © Jacek Fijołek

Porównaj dwóch językach:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.