TIẾNG VIỆT

Đứa con ngỗ ngược

中文

犟孩子


Ngày xưa có một đứa trẻ bướng bỉnh, không siêng năng, không nghe lời bố mẹ. Việc ấy đến tai thượng đế, thượng đế không được hài lòng, thế là đứa trẻ bỗng nhiên ốm, không có bác sĩ nào chữa nổi, và chỉ một thời gian ngắn sau đó đứa bé qua đời.
Khi hạ huyệt, đổ đất xuống lấp thì bỗng một cánh tay đứa bé từ từ giơ lên, đất lấp cao đến đâu thì cánh tay vươn cao đến đó nên cánh tay luôn luôn thò trên mặt đất mới lấp. Người mẹ phải lấy roi vụt vào cánh tay. Bị đánh cánh tay từ từ rút xuống vào trong lòng đất. Chỉ sau đó đứa bé mới được yên thân nằm trong lòng đất.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
从前有个非常任性的小孩,她从不听母亲的话,上帝对此很不高兴,让她得了医生谁也治不好她的病,很快她就踏上了黄泉之路。 人们把她的尸体放入了墓穴,然后向她身上撒泥土,但突然她的一只手臂伸了出来,向上举着。 人们把她的手臂又塞了进去,继续撒泥土,但她的手臂又伸了出来。 对此她母亲也无计可施,只得走下墓穴,用棍子在那手臂上敲了一下,它这才缩了进去,这样小女孩总算在地下安静地长眠了。
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.