DANSK

Den smukke Katrine og købstadstampen

РУССКИЙ

Красавица Катринелье и Пиф Паф Польтри


"Goddag, fatter Bondebæst." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Kan jeg få jeres datter til kone?" - "Ja vel, hvis mutter Malke, bror Storsnude, søster Kålhovede og den smukke Katrine vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Er mutter Malke ude i loen?"
"Nej, hun er inde og malke koen."

"Goddag, mutter Malke." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Kan jeg få jeres datter til kone?" - "Ja, hvis fatter Bondebæst, bror Storsnude, søster Kålhovede og den smukke Katrine vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Hvor er da broder Storsnude henne?"
"Ude i gården og hugger brænde."

"Goddag, bror Storsnude." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Kan jeg få jeres søster til kone?" - "Ja, hvis fatter Bondebæst, mutter Malke, søster Kålhovede og den smukke Katrine vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Hvor er da søster Kålhovede nu?"
"Hun står vist og hakker kålen itu."

"Goddag, søster Kålhovede." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Kan jeg få jeres søster til kone?" - "Ja, hvis fatter Bondebæst, mutter Malke, bror Storsnude og den smukke Katrine vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Hvor er da den smukke Katrine så længe?"
"Hun sidder vist oppe og tæller sine penge."

"Goddag, smukke Katrine." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Vil du være min kæreste?" - "Ja, hvis fatter Bondebæst, mutter Malke, bror Storsnude og søster Kålhovede vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Hvad har du i medgift, smukke Katrine." - "Fjorten øre i rede penge, tredive øre gæld, et halvt pund tørrede æbler, en håndfuld nødder, en håndfuld rødder

og sådanne sager i overflod.
Synes du ikke, den medgift er god?"

"Hvad for et håndværk kan du, købstadstamp? Er du skrædder?" - "Højere op." - "Skomager?" - "Højere op." - "Du er da ikke landmand?" - "Højere op." - "Snedker da?" - "Højere op." - "Smed?" - "Højere op." - "Møller?" - "Højere op." - "Er du måske børstenbinder?" - "Ja, det er jeg. Er det ikke et dejligt håndværk?"
Добрый день, отец Голленте!

- Спасибо тебе, Пиф Паф Польтри.

- А нельзя ли на вашей дочке жениться?

- Что ж, можно, ежели матушка Малько да брат Гогенштольц, сестра Кезетраут и красавица Катринелье согласны, то будь по-твоему.

- А где же матушка Малько?

- Сидит в коровнике и доит молоко.

- Добрый день, матушка Малько!

- Спасибо тебе, Пиф Паф Польтри.

- Нельзя ли будет на вашей дочке жениться?

- О, можно, ежели отец Голленте и брат Гогенштольц, сестрица Кезетраут да красавица Катринелье согласны, - то будь по-твоему.

- А где же мне Гогенштольца-то найти?

- Дрова в чулане рубит, ты к нему пройди.

- Добрый день, братец Гогенштольц!

- Спасибо тебе, Пиф Паф Польтри.

- А нельзя ли на вашей сестрице жениться?

- О, можно, ежели отец Голленте, матушка Малько и сестра Кезетраут да красавица Катринелье согласны, - то будь по-твоему.

- А Кезетраут мне найти-то где же?

- В саду, она траву, должно быть, режет.

- Добрый день, сестра Кезетраут!

- Спасибо тебе, Пиф Паф Польтри.

- Нельзя ли мне на вашей сестрице жениться?

- Что ж, можно, ежели отец Голленте и матушка Малько, брат Гогенштольц да красавица Катринелье согласны, - то будь по-твоему.

- А где ж красавица Катринелье?

- Считает свои денежки перед смотринами.

- Добрый день, красавица Катринелье!

- Спасибо тебе, Пиф Паф Польтри.

- Хочешь стать моею любушкой?

- Что ж, ежели отец Голленте и матушка Малько, братец Гогенштольц да сестрица Кезетраут согласны, - и я не против.

- Красавица Катринелье, а скажи мне, какое у тебя приданое?

- Четырнадцать пфеннигов деньгами наличными да долгу три с половиной гроша; сушеных груш с полфунта, не менее, орехов целая горсть да полная горсть сушеных кореньев. Ну, что же! Плохое приданое, может? Пиф Паф Польтри, а какое ты ремесло знаешь? Ты, пожалуй, портной?

- Нет, куда лучше.

- Сапожник?

- Нет, куда получше.

- Пахарь?

- Нет, еще получше.

- Столяр?

- Нет, куда получше.

- Может, кузнец?

- Нет, еще лучше.

- Ну, мельник тогда?

- Нет, еще получше.

- Да, никак, ты метельщик.

- Да, я самый и есть! А что ж, разве плохое это ремесло?
Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.