PORTUGUÊS

A bela Catarina e Poldo Pif Paf

TIẾNG VIỆT

Cô Katrinelje xinh đẹp và anh chàng Pif Paf Poltrie


- Bom dia, Pai Valente.
- Obrigado, Poldo Pif Paf.
- Posso casar-me com vossa filha?
- Pois não; se mamãe Leiteira, o irmão Convencido, a irmã Queijeira e a bela Catarina concordarem, podes casar.
- E onde está mamãe Leiteira?
- Ordenhando a vaca, como mulher ordeira!
- Bom dia, mamãe Leiteira.
- Obrigada, Poldo Pif Paf.
- Posso casar-me com vossa filha?
- Pois não; se papai Valente, o irmão Convencido,
a irmã Queijeira e a bela Catarina concordarem, podes casar.
- E onde está o irmão Convencido?
- Está no barracão partindo lenha.
- Bom dia, Irmão Convencido.
- Muito obrigado, Poldo Pif Paf.
- Posso casar-me com tua irmã?
- Pois não; se papai Valente, mamãe Leiteira, a irmã Queijeira e a bela Catarina concordarem, podes casar.
- E onde está a irmã Queijeira?
- Está na horta cortando a verdura.
- Bom dia, irmã Queijeira.
- Obrigada, Poldo Pif Paf.
- Posso casar-me com tua irmã?
- Pois não; se o pai Valente, a mamãe Leiteira, o irmão Convencido e a bela Catarina concordarem, podes casar.
- E onde está a bela Catarina?
- Está contando dinheiro lá na salinha.
- Bom dia, bela Catarina
- Muito obrigada, Poldo Pif Paf.
- Consentes em ser minha namorada?
- Pois não; se papai Valente, mamãe Leiteira, o irmão Convencido e a irmã Queijeira concordarem, poderemos casar.
- Bela Catarina, quanto tens de dote?
- Catorze vinténs em dinheiro, três vinténs e meio de dívidas, meio quilo de maçãs sêcas, um punhado de ameixas e um punhado de raízes.
- E algumas coisitas mais, não sou então rica?
- Poldo Pif Paf, qual é o teu ofício? Talvez alfaiate?
- Oh, melhor do que isso!
- És sapateiro?
- Oh, melhor do que isso!
- És lavrador?
- Oh, melhor do que isso!
- És marceneiro?
- Oh, melhor do que isso!
- És ferreiro?
- Oh, melhor do que isso!
- És moleiro?
- Oh, melhor do que isso!
- Talvez sejas vassoureiro!
- Acertaste; não é um ótimo ofício?
- Xin chào bố, bố Hollenthe!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của bố không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như bà mẹ Malcho (Melkkuh) , anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế bà mẹ Malcho giờ ở đâu?
- Bà ấy ở trong chuồng bò và đang vắt sữa.
- Xin chào mẹ, mẹ Malcho!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Polterie.
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của mẹ không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ anh Hohenstolz đang ở đâu hở mẹ?
- Anh ấy đang ở nhà ngang và bổ củi ở đó.
- Xin chào anh, anh Hohenstolz!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của anh được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ chị Kãsetraut đang ở đâu hở anh?
- Chị ấy đang ở ngoài vườn cắt rau.
- Xin chào chị, chị Kãsetraut.
- Xin cám ơn cậu, cậu Phíp-pháp Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của chị được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và cô Katrinelje xinh đẹp của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ cô Katrinelje xinh đẹp đang ở đâu hở chị?
- Cô ấy ở trong phòng, đang đếm những đồng xu của mình.
- Xin chào cô, cô Katrinelje xinh đẹp!
- Xin chào cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Cô có bằng lòng cho tôi kết bạn trăm năm không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và chị Kãsetraut của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Cô Katerinelje xinh đẹp, chắc cô có nhiều của hồi môn lắm nhỉ?
- Có mười bốn xu tiền mặt, còn mắc nợ mười lăm xu, có hai lạng rưỡi táo khô, một vốc tay đầy hoa, một vốc tay đầy rễ cây làm thuốc và một tấm lụa. Liệu ngần ấy làm của hồi môn có được không? Pif Paf Poltrie, thế anh biết làm nghề gì nào? Anh có phải là thợ may không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ giày phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Làm nghề nông phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ mộc phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ rèn phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ xay bột phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Có lẽ anh làm nghề bện chổi?
- Đúng đấy, đó chính là nghề của tôi. Nghề ấy không tốt hay sao?
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Comparar duas línguas:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.