TÜRKÇE

Soru-Cevap

DANSK

Den smukke Katrine og købstadstampen


"Merhaba ördek baba." - "Sağ olasın Kurugürültü." - "Kızınla evlenebilir miyim?" - "Tabii, tabii, ama anası sağmal ineğe, ağabeyi burnubüyüğe, ablası peynirciye sor bir kere; güzel Katrin de razı gelirse bu iş olur."

Sağmal inek nerde kalıyor?
Samanlıkta; süt sağıyor.

"Merhaba inek ana!" - "Sağ olasın kurugürültü." - "Kızınla evlenebilir miyim?" - "Elbette; ördek baba, ağabeyi burnubüyük, ablası peynirci ve de güzel Katrin razıysa, bu iş olur."

Nerede şu burnubüyük birader?
Odun kesiyor, çünkü para eder.

"Merhaba burnubüyük!" - "Sağ olasın kurugürültü." - "Kız kardeşinle evlenebilir miyim?" - "Elbette, ördek baba, inek ana, burnubüyük ve de güzel Katrin razı gelirse, neden olmasın?"

Güzel Katrin nerde kalıyor?
Odasında; para sayıyor.

"Merhaba güzel Katrin." - "Sağ olasın kurugürültü." - "Benim yavuklum olur musun?" - "Elbette. Eğer ördek baba, inek ana, ağabeyim burnubü- yük ve ablam peynirci razı gelirse, olur bu iş." - "Çok iyi, Katrin. Drahoma olarak ne vereceksin?" - "On dört fenik nakit, üç buçuk kuruşluk senet, yüz yirmi beş gram yemişli ekmek, bir avuç dolusu leblebi."

Bu kadardır benim drahomam,
O da canın isterse, başka anlamam!

"Kurugürültü, senin mesleğin ne ki? Sen terzi misin yoksa?" - "Ondan daha iyi." - "Kunduracı mı?" - "Ondan daha iyi." - "Çiftçi mi?" - "Ondan daha iyi." - "Marangoz mu?" - "Ondan daha iyi." - "Değirmenci mi?" - "Ondan daha iyi." - "Yoksa süpürgeci mi?" - "Üstüne bastın; bundan daha iyi meslek mi olur?"
"Goddag, fatter Bondebæst." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Kan jeg få jeres datter til kone?" - "Ja vel, hvis mutter Malke, bror Storsnude, søster Kålhovede og den smukke Katrine vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Er mutter Malke ude i loen?"
"Nej, hun er inde og malke koen."

"Goddag, mutter Malke." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Kan jeg få jeres datter til kone?" - "Ja, hvis fatter Bondebæst, bror Storsnude, søster Kålhovede og den smukke Katrine vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Hvor er da broder Storsnude henne?"
"Ude i gården og hugger brænde."

"Goddag, bror Storsnude." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Kan jeg få jeres søster til kone?" - "Ja, hvis fatter Bondebæst, mutter Malke, søster Kålhovede og den smukke Katrine vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Hvor er da søster Kålhovede nu?"
"Hun står vist og hakker kålen itu."

"Goddag, søster Kålhovede." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Kan jeg få jeres søster til kone?" - "Ja, hvis fatter Bondebæst, mutter Malke, bror Storsnude og den smukke Katrine vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Hvor er da den smukke Katrine så længe?"
"Hun sidder vist oppe og tæller sine penge."

"Goddag, smukke Katrine." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Vil du være min kæreste?" - "Ja, hvis fatter Bondebæst, mutter Malke, bror Storsnude og søster Kålhovede vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Hvad har du i medgift, smukke Katrine." - "Fjorten øre i rede penge, tredive øre gæld, et halvt pund tørrede æbler, en håndfuld nødder, en håndfuld rødder

og sådanne sager i overflod.
Synes du ikke, den medgift er god?"

"Hvad for et håndværk kan du, købstadstamp? Er du skrædder?" - "Højere op." - "Skomager?" - "Højere op." - "Du er da ikke landmand?" - "Højere op." - "Snedker da?" - "Højere op." - "Smed?" - "Højere op." - "Møller?" - "Højere op." - "Er du måske børstenbinder?" - "Ja, det er jeg. Er det ikke et dejligt håndværk?"
Iki dil karşılaştır:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.