TÜRKÇE

Soru-Cevap

中文

美丽的卡特琳莱叶和彼夫帕夫波儿特里尔


"Merhaba ördek baba." - "Sağ olasın Kurugürültü." - "Kızınla evlenebilir miyim?" - "Tabii, tabii, ama anası sağmal ineğe, ağabeyi burnubüyüğe, ablası peynirciye sor bir kere; güzel Katrin de razı gelirse bu iş olur."

Sağmal inek nerde kalıyor?
Samanlıkta; süt sağıyor.

"Merhaba inek ana!" - "Sağ olasın kurugürültü." - "Kızınla evlenebilir miyim?" - "Elbette; ördek baba, ağabeyi burnubüyük, ablası peynirci ve de güzel Katrin razıysa, bu iş olur."

Nerede şu burnubüyük birader?
Odun kesiyor, çünkü para eder.

"Merhaba burnubüyük!" - "Sağ olasın kurugürültü." - "Kız kardeşinle evlenebilir miyim?" - "Elbette, ördek baba, inek ana, burnubüyük ve de güzel Katrin razı gelirse, neden olmasın?"

Güzel Katrin nerde kalıyor?
Odasında; para sayıyor.

"Merhaba güzel Katrin." - "Sağ olasın kurugürültü." - "Benim yavuklum olur musun?" - "Elbette. Eğer ördek baba, inek ana, ağabeyim burnubü- yük ve ablam peynirci razı gelirse, olur bu iş." - "Çok iyi, Katrin. Drahoma olarak ne vereceksin?" - "On dört fenik nakit, üç buçuk kuruşluk senet, yüz yirmi beş gram yemişli ekmek, bir avuç dolusu leblebi."

Bu kadardır benim drahomam,
O da canın isterse, başka anlamam!

"Kurugürültü, senin mesleğin ne ki? Sen terzi misin yoksa?" - "Ondan daha iyi." - "Kunduracı mı?" - "Ondan daha iyi." - "Çiftçi mi?" - "Ondan daha iyi." - "Marangoz mu?" - "Ondan daha iyi." - "Değirmenci mi?" - "Ondan daha iyi." - "Yoksa süpürgeci mi?" - "Üstüne bastın; bundan daha iyi meslek mi olur?"
"您好,荷伦茶老爹!""您好,彼夫帕夫波儿特里尔!""我可以娶你的女儿?""哦,当然可以。不过你得问问马尔科大婶、高魁壮兄弟、卡塞特姐和美丽的卡特琳莱叶。""马尔科大婶在哪里?""她在牛棚里挤牛奶。""您好,马尔科大婶!""您好,彼夫帕夫波儿特里尔!""我可以娶你的女儿?""哦,当然可以。不过你得问问荷伦茶老爹、高魁壮兄弟、卡塞特姐和美丽的卡特琳莱叶。""高魁壮兄弟在哪里?""他正在屋里劈柴呢。""高魁壮兄弟你好,!""您好,彼夫帕夫波儿特里尔!""我可以娶你的妹妹吗?""哦,当然可以。不过你得问问荷伦茶老爹、马尔科大婶、卡塞特姐姐和美丽的卡特琳莱叶。""卡塞特姐姐在哪里?""她在园子里割菜呢。""你好,卡塞特姐姐!""您好,彼夫帕夫波儿特里尔!""我可以娶你的妹妹吗?""哦,当然可以。不过你得问问荷伦茶老爹、马尔科大婶、高魁壮兄弟和美丽的卡特琳莱叶。""美丽的卡特琳莱叶在哪里?""她在屋里数她的钱。""你好,美丽的卡特琳莱叶!""你好,彼夫帕夫波儿特里尔!""你可愿意做我的新娘?""哦,当然可以。不过你得问问荷伦茶老爹、马尔科大婶、卡塞特姐姐和高魁壮兄弟。"
"漂亮的卡特琳莱叶,你有多少嫁妆呢?""一角四分钱现金,三角五分欠帐,一把干梨片,一把湿梨片,一把萝卜。
我有财富万万千,
瞧我的嫁妆棒不棒? "
"彼夫帕夫波儿特里尔,你是干哪一行的?是裁缝吗?""要好点。""鞋匠吗?""要好点。""农民吗?""再好点。""矿工吗?""再好点。""也许是编扫帚的?""千真万确。难道我这一行不好吗?"
Iki dil karşılaştır:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.