TIẾNG VIỆT

Cô Katrinelje xinh đẹp và anh chàng Pif Paf Poltrie

DANSK

Den smukke Katrine og købstadstampen


- Xin chào bố, bố Hollenthe!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của bố không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như bà mẹ Malcho (Melkkuh) , anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế bà mẹ Malcho giờ ở đâu?
- Bà ấy ở trong chuồng bò và đang vắt sữa.
- Xin chào mẹ, mẹ Malcho!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Polterie.
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của mẹ không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ anh Hohenstolz đang ở đâu hở mẹ?
- Anh ấy đang ở nhà ngang và bổ củi ở đó.
- Xin chào anh, anh Hohenstolz!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của anh được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ chị Kãsetraut đang ở đâu hở anh?
- Chị ấy đang ở ngoài vườn cắt rau.
- Xin chào chị, chị Kãsetraut.
- Xin cám ơn cậu, cậu Phíp-pháp Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của chị được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và cô Katrinelje xinh đẹp của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ cô Katrinelje xinh đẹp đang ở đâu hở chị?
- Cô ấy ở trong phòng, đang đếm những đồng xu của mình.
- Xin chào cô, cô Katrinelje xinh đẹp!
- Xin chào cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Cô có bằng lòng cho tôi kết bạn trăm năm không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và chị Kãsetraut của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Cô Katerinelje xinh đẹp, chắc cô có nhiều của hồi môn lắm nhỉ?
- Có mười bốn xu tiền mặt, còn mắc nợ mười lăm xu, có hai lạng rưỡi táo khô, một vốc tay đầy hoa, một vốc tay đầy rễ cây làm thuốc và một tấm lụa. Liệu ngần ấy làm của hồi môn có được không? Pif Paf Poltrie, thế anh biết làm nghề gì nào? Anh có phải là thợ may không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ giày phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Làm nghề nông phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ mộc phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ rèn phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ xay bột phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Có lẽ anh làm nghề bện chổi?
- Đúng đấy, đó chính là nghề của tôi. Nghề ấy không tốt hay sao?
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
"Goddag, fatter Bondebæst." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Kan jeg få jeres datter til kone?" - "Ja vel, hvis mutter Malke, bror Storsnude, søster Kålhovede og den smukke Katrine vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Er mutter Malke ude i loen?"
"Nej, hun er inde og malke koen."

"Goddag, mutter Malke." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Kan jeg få jeres datter til kone?" - "Ja, hvis fatter Bondebæst, bror Storsnude, søster Kålhovede og den smukke Katrine vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Hvor er da broder Storsnude henne?"
"Ude i gården og hugger brænde."

"Goddag, bror Storsnude." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Kan jeg få jeres søster til kone?" - "Ja, hvis fatter Bondebæst, mutter Malke, søster Kålhovede og den smukke Katrine vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Hvor er da søster Kålhovede nu?"
"Hun står vist og hakker kålen itu."

"Goddag, søster Kålhovede." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Kan jeg få jeres søster til kone?" - "Ja, hvis fatter Bondebæst, mutter Malke, bror Storsnude og den smukke Katrine vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Hvor er da den smukke Katrine så længe?"
"Hun sidder vist oppe og tæller sine penge."

"Goddag, smukke Katrine." - "Goddag, Per købstadstamp." - "Vil du være min kæreste?" - "Ja, hvis fatter Bondebæst, mutter Malke, bror Storsnude og søster Kålhovede vil gå ind på det, så kan det jo nok lade sig gøre."

"Hvad har du i medgift, smukke Katrine." - "Fjorten øre i rede penge, tredive øre gæld, et halvt pund tørrede æbler, en håndfuld nødder, en håndfuld rødder

og sådanne sager i overflod.
Synes du ikke, den medgift er god?"

"Hvad for et håndværk kan du, købstadstamp? Er du skrædder?" - "Højere op." - "Skomager?" - "Højere op." - "Du er da ikke landmand?" - "Højere op." - "Snedker da?" - "Højere op." - "Smed?" - "Højere op." - "Møller?" - "Højere op." - "Er du måske børstenbinder?" - "Ja, det er jeg. Er det ikke et dejligt håndværk?"
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.