TIẾNG VIỆT

Cô Katrinelje xinh đẹp và anh chàng Pif Paf Poltrie

ENGLISH

Fair Katrinelje and Pif-Paf-Poltrie


- Xin chào bố, bố Hollenthe!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của bố không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như bà mẹ Malcho (Melkkuh) , anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế bà mẹ Malcho giờ ở đâu?
- Bà ấy ở trong chuồng bò và đang vắt sữa.
- Xin chào mẹ, mẹ Malcho!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Polterie.
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của mẹ không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ anh Hohenstolz đang ở đâu hở mẹ?
- Anh ấy đang ở nhà ngang và bổ củi ở đó.
- Xin chào anh, anh Hohenstolz!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của anh được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ chị Kãsetraut đang ở đâu hở anh?
- Chị ấy đang ở ngoài vườn cắt rau.
- Xin chào chị, chị Kãsetraut.
- Xin cám ơn cậu, cậu Phíp-pháp Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của chị được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và cô Katrinelje xinh đẹp của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ cô Katrinelje xinh đẹp đang ở đâu hở chị?
- Cô ấy ở trong phòng, đang đếm những đồng xu của mình.
- Xin chào cô, cô Katrinelje xinh đẹp!
- Xin chào cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Cô có bằng lòng cho tôi kết bạn trăm năm không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và chị Kãsetraut của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Cô Katerinelje xinh đẹp, chắc cô có nhiều của hồi môn lắm nhỉ?
- Có mười bốn xu tiền mặt, còn mắc nợ mười lăm xu, có hai lạng rưỡi táo khô, một vốc tay đầy hoa, một vốc tay đầy rễ cây làm thuốc và một tấm lụa. Liệu ngần ấy làm của hồi môn có được không? Pif Paf Poltrie, thế anh biết làm nghề gì nào? Anh có phải là thợ may không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ giày phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Làm nghề nông phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ mộc phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ rèn phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ xay bột phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Có lẽ anh làm nghề bện chổi?
- Đúng đấy, đó chính là nghề của tôi. Nghề ấy không tốt hay sao?
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
"Good-day, Father Hollenthe." - "Many thanks, Pif-paf-poltrie." - "May I be allowed to have your daughter?" - "Oh, yes, if Mother Malcho (Milch-cow), Brother High-and-Mighty, Sister K"setraut, and fair Katrinelje are willing, you can have her."
"Where is Mother Malcho, then?" - "She is in the cow-house, milking the cow."

"Good-day, Mother Malcho." - "Many thanks, Pif-paf-poltrie." - "May I be allowed to have your daughter?" - "Oh, yes, if Father Hollenthe, Brother High-and-Mighty, Sister K"setraut, and fair Katrinelje are willing, you can have her." - "Where is Brother High-and-Mighty, then?" - "He is in the room chopping some wood." - "Good-day, Brother High-and-Mighty." - "Many thanks, Pif-paf-poltrie." - "May I be allowed to have your sister?" - "Oh, yes, if Father Hollenthe, Mother Malcho, Sister K"setraut, and fair Katrinelje are willing, you can have her." - "Where is Sister K"setraut, then?" - "She is in the garden cutting cabbages." - "Good-day, sister K"setraut." - "Many thanks, Pif-paf-poltrie." - "May I be allowed to have your sister?" - "Oh, yes, if Father Hollenthe, Mother Malcho, Brother High-and-Mighty, and fair Katrinelje are willing, you may have her." - "Where is fair Katrinelje, then?" - "She is in the room counting out her farthings." - "Good day, fair Katrinelje." - "Many thanks, Pif-paf-poltrie." - "Wilt thou be my bride?" - "Oh, yes, if Father Hollenthe, Mother Malcho, Brother High-and-Mighty, and Sister K"setraut are willing, I am ready."

"Fair Katrinelje, how much dowry do hast thou?" - "Fourteen farthings in ready money, three and a half groschen owing to me, half a pound of dried apples, a handful of fried bread, and a handful of spices.


And many other things are mine,
Have I not a dowry fine?
"Pif-paf-poltrie, what is thy trade? Art thou a tailor?" - "Something better." - "A shoemaker?" - "Something better." - "A husbandman?" - "Something better." - "A joiner?" - "Something better." - "A smith?" - "Something better." - "A miller?" - "Something better." - "Perhaps a broom-maker?" - "Yes, that's what I am, is it not a fine trade?"
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.