TIẾNG VIỆT

Cô Katrinelje xinh đẹp và anh chàng Pif Paf Poltrie

ITALIANO

La bella Caterinella e Pum Pum Fracassino


- Xin chào bố, bố Hollenthe!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của bố không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như bà mẹ Malcho (Melkkuh) , anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế bà mẹ Malcho giờ ở đâu?
- Bà ấy ở trong chuồng bò và đang vắt sữa.
- Xin chào mẹ, mẹ Malcho!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Polterie.
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của mẹ không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ anh Hohenstolz đang ở đâu hở mẹ?
- Anh ấy đang ở nhà ngang và bổ củi ở đó.
- Xin chào anh, anh Hohenstolz!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của anh được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ chị Kãsetraut đang ở đâu hở anh?
- Chị ấy đang ở ngoài vườn cắt rau.
- Xin chào chị, chị Kãsetraut.
- Xin cám ơn cậu, cậu Phíp-pháp Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của chị được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và cô Katrinelje xinh đẹp của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ cô Katrinelje xinh đẹp đang ở đâu hở chị?
- Cô ấy ở trong phòng, đang đếm những đồng xu của mình.
- Xin chào cô, cô Katrinelje xinh đẹp!
- Xin chào cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Cô có bằng lòng cho tôi kết bạn trăm năm không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và chị Kãsetraut của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Cô Katerinelje xinh đẹp, chắc cô có nhiều của hồi môn lắm nhỉ?
- Có mười bốn xu tiền mặt, còn mắc nợ mười lăm xu, có hai lạng rưỡi táo khô, một vốc tay đầy hoa, một vốc tay đầy rễ cây làm thuốc và một tấm lụa. Liệu ngần ấy làm của hồi môn có được không? Pif Paf Poltrie, thế anh biết làm nghề gì nào? Anh có phải là thợ may không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ giày phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Làm nghề nông phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ mộc phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ rèn phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ xay bột phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Có lẽ anh làm nghề bện chổi?
- Đúng đấy, đó chính là nghề của tôi. Nghề ấy không tốt hay sao?
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
-Buon giorno, babbo Berlicchio.- -Mille grazie, Pim Pum Fracassino.- -Me la dareste la vostra figlia?- -Oh sì, se mamma Pastora, fratello Spocchione, sorella Caciottina e la bella Caterinella sono contenti, si può anche fare.--Dov'è mai andata la mamma Pastora?- -A munger la vacca già di buon'ora.--Buon giorno, mamma Pastora.- -Mille grazie, Pim Pum Fracassino.- -Me la dareste la vostra figlia?- -Oh sì, se babbo Berlicchio, fratello Spocchione, sorella Caciottina e la bella Caterinella sono contenti, si può anche fare.--E dov'è quello senza cervello?- -A spaccar legna da buon fratello.--Buon giorno, fratello Spocchione.- -Mille grazie, Pim Pum Fracassino.- -Me la dareste la vostra sorella?-.

-Oh sì, se babbo Berlicchio, mamma Pastora, sorella Caciottina e la bella Caterinella sono contenti, si può anche fare.--E la sorella dove si è cacciata?- -E' giù nell'orto che taglia insalata.--Buon giorno, sorella Caciottina.- -Mille grazie, Pim Pum Fracassino.- -Me la dareste la vostra sorella?-.

-Oh sì, se babbo Berlicchio, mamma Pastora, fratello Spocchione e la bella Caterinella sono contenti, si può anche fare.--Caterinella, sai dove sta?- -Conta e riconta la dote che ha.--Buon giorno, bella Caterinella.- -Mille grazie, Pim Pum Fracassino.- -Vorresti diventare la mia innamorata?-.

-Oh sì, se babbo Berlicchio, mamma Pastora, fratello Spocchione, sorella Caciottina sono contenti, si può anche fare.- -Bella Caterinella, quanto hai di dote?- -Quattordici centesimi in contanti, tre soldi e mezzo di debiti, mezzo chilo di mele secche, una manciata di prugne secche, e una di radici e non soltanto quella, sono o non sono una Damigella?Pim Pum Fracassino, che mestiere fai? Forse il sarto?- -Ancora meglio!- -Il calzolaio?- -Ancora meglio!- -Il contadino?- -Ancora meglio!- -Il falegname?- -Ancora meglio!- -Il fabbro?- -Ancora meglio!- -Il mugnaio?- -Ancora meglio!- -Fai forse le scope?- -Sì, proprio così, non è forse un bel mestiere?-.
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.