ESPAÑOL

La muchacha de Brakel

TIẾNG VIỆT

Cô gái vùng Brakel


Una muchacha de Brakel se fue un día a la capilla de Santa Ana, más abajo de Hinnenburgo; y como suspiraba por un novio, y creía que estaba sola en la capilla, se puso a entonar la siguiente canción:
Một hôm, có cô gái vùng Braken đến nhà thờ, cô tới chân bàn thờ nữ thần Anna - thần thổ công vùng Brakel- Cô nghĩ giờ này chắc không có ai, nên cô cất giọng hát:

Ôi nữ thần Anna,

"Santa Ana querida,
Xin người linh ứng,

dame el hombre de mi vida.
Cho con tấm chồng,

Ya sabes quién es:
Mắt xanh, tóc vàng.

vive detrás del molino,
Tình cờ người trông coi nhà thờ lại đang đứng sau bàn thờ nghe được, anh ta cất giọng nghe như dế kêu:

tiene el pelo de oro fino,
Chẳng ai lấy cô đâu!

haz que venga por sus pies."
Chẳng ai lấy cô đâu!

Cô gái nghĩ là đứa trẻ mà thánh Anna đang bế nhạo mình. Bực mình cô gái mắng:

Pero el sacristán, que estaba detrás del altar, oyó su plegaria y con voz chillona se puso a gritar:
Đồ nhãi ranh kia,

- ¡No lo tendrás, no lo tendrás!
Biết gì mà nói,

La muchacha creyó que era la Virgen María, que estaba con su madre Ana, la que así gritaba. Y muy enfadada le dijo:
Để thánh ban ta,

- No te entremetas, tontuela. Cierra el pico y deja hablar a tu madre.
Một tấm chồng đã.Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Compare dos idiomas:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.