TIẾNG VIỆT

Cô gái vùng Brakel

DANSK

Pigen fra Brakel


Một hôm, có cô gái vùng Braken đến nhà thờ, cô tới chân bàn thờ nữ thần Anna - thần thổ công vùng Brakel- Cô nghĩ giờ này chắc không có ai, nên cô cất giọng hát:
Ôi nữ thần Anna,
Xin người linh ứng,
Cho con tấm chồng,
Mắt xanh, tóc vàng.
Tình cờ người trông coi nhà thờ lại đang đứng sau bàn thờ nghe được, anh ta cất giọng nghe như dế kêu:
Chẳng ai lấy cô đâu!
Chẳng ai lấy cô đâu!
Cô gái nghĩ là đứa trẻ mà thánh Anna đang bế nhạo mình. Bực mình cô gái mắng:
Đồ nhãi ranh kia,
Biết gì mà nói,
Để thánh ban ta,
Một tấm chồng đã.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
En pige fra Brakel gik en gang til St. Annas kapel i Hindenborg. Hun ville meget gerne giftes, og da hun tænkte, at St. Anna kunne hjælpe hende sang hun:

"Hellige Anna, kunne du blot skaffe mig, stakkels
pige, en mand, kunne du blot, og jeg ved jo godt,
at når du rigtig vil det, du kan. Du ved jo, for
hvem mit hjerte slår, han bor kun et lille stykke
herfra, han har klare øjne og krøllet hår, hellige
Anna, ham vil jeg ha'."

Degnen stod bag alteret og hørte det og råbte med en ganske tynd stemme: "Du får ham ikke, du får ham ikke." Pigen troede, at det var det lille Jesubarn, der stod ved siden af gamle mor Anna, som havde svaret og råbte vredt: "Hold mund, din dumme unge, og lad din mor tale."
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.