TIẾNG VIỆT

Cô gái vùng Brakel

ESPAÑOL

La muchacha de Brakel


Một hôm, có cô gái vùng Braken đến nhà thờ, cô tới chân bàn thờ nữ thần Anna - thần thổ công vùng Brakel- Cô nghĩ giờ này chắc không có ai, nên cô cất giọng hát:
Una muchacha de Brakel se fue un día a la capilla de Santa Ana, más abajo de Hinnenburgo; y como suspiraba por un novio, y creía que estaba sola en la capilla, se puso a entonar la siguiente canción:

Ôi nữ thần Anna,

Xin người linh ứng,
"Santa Ana querida,

Cho con tấm chồng,
dame el hombre de mi vida.

Mắt xanh, tóc vàng.
Ya sabes quién es:

Tình cờ người trông coi nhà thờ lại đang đứng sau bàn thờ nghe được, anh ta cất giọng nghe như dế kêu:
vive detrás del molino,

Chẳng ai lấy cô đâu!
tiene el pelo de oro fino,

Chẳng ai lấy cô đâu!
haz que venga por sus pies."

Cô gái nghĩ là đứa trẻ mà thánh Anna đang bế nhạo mình. Bực mình cô gái mắng:

Đồ nhãi ranh kia,
Pero el sacristán, que estaba detrás del altar, oyó su plegaria y con voz chillona se puso a gritar:

Biết gì mà nói,
- ¡No lo tendrás, no lo tendrás!

Để thánh ban ta,
La muchacha creyó que era la Virgen María, que estaba con su madre Ana, la que así gritaba. Y muy enfadada le dijo:

Một tấm chồng đã.
- No te entremetas, tontuela. Cierra el pico y deja hablar a tu madre.


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng

So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.