ENGLISH

The ungrateful son

TIẾNG VIỆT

Người con trai bất hiếu


A man and his wife were once sitting by the door of their house, and they had a roasted chicken set before them, and were about to eat it together. Then the man saw that his aged father was coming, and hastily took the chicken and hid it, for he would not permit him to have any of it. The old man came, took a drink, and went away. Now the son wanted to put the roasted chicken on the table again, but when he took it up, it had become a great toad, which jumped into his face and sat there and never went away again, and if any one wanted to take it off, it looked venomously at him as if it would jump in his face, so that no one would venture to touch it. And the ungrateful son was forced to feed the toad every day, or else it fed itself on his face; and thus he went about the world without knowing rest.
Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng nhà kia đang ngồi ăn trước cửa nhà. Họ sắp sửa ăn một con gà quay thì chợt thấy hình như người cha chồng đến chơi. Chồng vội giấu con gà xuống gầm bàn để khỏi phải mời cha ăn. Ông cụ chỉ uống chén nước rồi đi. Ngay sau đó người chồng thò tay xuống gầm bàn tính lấy gà để lên bàn, nhưng giờ không phải là gà quay mà là con cóc. Cóc nhảy ngay lên mặt hắn và bám chặt ở đó. Mỗi lần có ai định vứt nó đi thì nó trừng mắt một cách dữ tợn nhìn họ nên không ai dám mó vào.
Người con bất hiếu kia ngày ngày phải cho con vật quái đản ấy ăn, nếu không, nó gặm ăn mất mặt. Và cứ như vậy, suốt đời anh ta sống không yên thân.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.