ENGLISH

The three sluggards

TIẾNG VIỆT

Ba hoàng tử lười


A certain King had three sons who were all equally dear to him, and he did not know which of them to appoint as his successor after his own death. When the time came when he was about to die, he summoned them to his bedside and said, "Dear children, I have been thinking of something which I will declare unto you; whichsoever of you is the laziest shall have the kingdom." The eldest said, "Then, father, the kingdom is mine, for I am so idle that if I lie down to rest, and a drop falls in my eye, I will not open it that I may sleep." The second said; "Father, the kingdom belongs to me, for I am so idle that when I am sitting by the fire warming myself, I would rather let my heel be burnt off than draw back my leg." The third said, "Father, the kingdom is mine, for I am so idle that if I were going to be hanged, and had the rope already round my neck, and any one put a sharp knife into my hand with which I might cut the rope, I would rather let myself be hanged than raise my hand to the rope." When the father heard that, he said, "Thou hast carried it the farthest, and shalt be King."
Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua có ba người con trai, vua yêu quý cả ba con như nhau nên rất phân vân, không biết chọn con nào lên nối ngôi sau khi mình qua đời. Khi đã già yếu, nằm trên giường bệnh, vua cho gọi ba con tới và bảo:
- Các con thương yêu, cha đã nghĩ kỹ điều này, giờ cha muốn nói cho các con biết. Ai lười nhất trong ba anh em lên nối ngôi cha.
Người con trai cả nói:
- Thưa cha, đất nước này thuộc về con, vì con lười tới mức, khi con nằm và muốn ngủ, nhưng lại có giọt nước rơi xuống mắt, con chẳng buồn lấy tay lau giọt nước đi để rồi ngủ cho ngon.
Người thứ hai nói:
- Thưa cha, đất nước này thuộc về con, vì con lười tới mức, khi con ngồi bên lửa sưởi ấm lửa cháy lan ra, thà con để lửa cháy gót chân, còn hơn là con phải co chân lại.
Người con trai út nói:
- Thưa cha đất nước này là của con, vì con lười tới mức, nếu con có bị treo cổ, thòng lọng đã tròng vào cổ, bỗng có một người dí vào tay con một con dao sắc để con cắt đứt chiếc dây thòng lọng kia, con thấy thà để bị thắt cổ còn hơn là phải đưa tay lên cắt dây thòng lọng.
Nghe con út nói xong, nhà vua bảo:
- Lười như con là hết chỗ nói, con sẽ lên nối ngôi cha.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.