NEDERLANDS

Het herdersjongetje

中文

聪明的小牧童


Er was eens een herdersjongetje, en die was om zijn verstandige antwoorden, die hij op alle vragen wist te geven, wijd en zijd beroemd. Nu hoorde de koning daar ook van. Maar hij geloofde er niets van en liet het jochie bij zich komen. Toen zei hij tegen hem: "Ik zal je drie vragen voorleggen. Kun je daarop antwoorden, dan zal ik je als een eigen zoon beschouwen, en dan moet je bij me wonen in mijn kasteel." Het jochie zei: "Hoe zijn die drie vragen?" De koning zei: "De eerste vraag luidt: hoeveel druppels water zijn er in de wereldzee?" Het jongetje gaf ten antwoord: "O koning, laat alle rivieren op aarde dichtstoppen, zodat er geen druppel meer in zee komt, die ik niet eerst heb geteld en dan zal ik u zeggen, hoeveel druppels water er in de zee zijn." Nu zei de koning: "De tweede vraag luidt: hoeveel sterren staan er aan de hemel?" Het herdersknaapje zei: "Geef me maar een heel groot vel wit papier." En toen maakte hij daar met een pen zoveel punten op, dat ze nauwelijks te zien waren en bijna helemaal niet te tellen, want ze dwarrelden voor de ogen als men ernaar keek. Daarop zei hij: "Zoveel sterren staan er aan de hemel als er hier punten op het papier staan: tel ze maar." Maar dat kon niemand. Nu zei de koning: "De derde vraag luidt: Hoeveel seconden zijn er in de Eeuwigheid?" Toen zei het herdersjongetje: "In Achterpommeren ligt de Diamantberg; die is een uur hoog, een uur breed en een uur diep, elke honderd jaar komt er een vogeltje en dat scherpt er zijn snaveltje aan; en als de hele berg afgeslepen is, dan is de eerste seconde van de eeuwigheid voorbij."

De koning zei: "Je hebt alle drie de vragen goed beantwoord, als een wijze, voortaan moet je bij mij wonen in mijn paleis, en ik zal je behandelen als mijn eigen kind."
从前有个小牧童,由于别人无论问什么,他都能给出个聪明的回答,因而名声远扬。 那国的国王听说了,不相信他有这么厉害,便把牧童招进了宫。 国王对他说:"如果你能回答我所提出的三个问题,我就认你做我的儿子,让你和我一起住在宫里。"牧童问:"是什么问题呢?"国王说:"第一个是:大海里有多少滴水?"小牧童回答:"我尊敬的陛下,请你下令把世界上所有的河流都堵起来,不让一滴水流进大海,一直等我数完他才放水,我将告诉你大海里有多少滴水珠。"国王又说:"第二个问题是:天上有多少星星?"牧童回答:"给我一张大白纸。"于是他用笔在上面戳了许多细点,细得几乎看不出来,更无法数清。 任何人要盯着看,准会眼花缭乱。 随后牧童说:"天上的星星跟我这纸上的点儿一样多,请数数吧。"但无人能数得清。 国王只好又问:"第三个问题是:永恒有多少秒钟?"牧童回答:"在后波美拉尼亚有座钻石山,这座山有两英里高,两英里宽,两英里深;每隔一百年有一只鸟飞来,用它的嘴来啄山,等整个山都被啄掉时,永恒的第一秒就结束了。"
国王说:"你像智者一样解答了我的三个问题,从今以后,你可以住在宫中了,我会像亲生儿子一样来待你的。"
Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.