DANSK

Brudeskuet

TIẾNG VIỆT

Kén nàng dâu


Der var engang en ung hyrde, som havde lyst til at gifte sig. Han kendte tre søstre, men da de allesammen var lige smukke, vidste han ikke, hvem han skulle give fortrinet. Han spurgte derfor sin mor til råds, og hun sagde: "Indbyd dem alle tre og sæt ost for dem, og læg mærke til, hvordan de skærer af den." Han gjorde, som hun havde sagt. Den første spiste osten med skorpe og det hele, den anden skar skorpen af i en fart, så en hel mængde af den gode ost gik til spilde, den tredie tog hverken for lidt eller for meget af. Hyrden fortalte det til sin mor og hun sagde straks: "Gift dig med den tredie." Det gjorde han, og levede mange år lykkeligt med hende.
Ngày xưa có một chàng chăn cừu trẻ tuổi muốn lấy vợ. Có ba chị em nhà kia, cả ba đều xinh và giống nhau như đúc. Anh chàng phân vân, không biết nên tỏ tình cùng ai. Anh ta hỏi mẹ về chuyện đó. Bà nói:
- Con mời cả ba cô đến. Đặt trước mỗi cô một miếng pho mát, con để ý xem các cô ấy cắt pho mát như thế nào?
Chàng trai làm đúng như lời mẹ dặn. Cô thứ nhất cắm đầu cắm cổ mà cắt, cắt pho mát để cả cùi, cô thứ hai cắt vội cắt vàng đến nỗi vất đi bao nhiêu là pho mát cùng với cùi, cô thứ ba gọt cùi cẩn thận, chỉ bỏ đi những phần cứng.
Chàng trai kể lại tất cả chuyện đó với mẹ, bà bảo:
- Con nên lấy cô thứ ba làm vợ.
Theo lời mẹ, chàng lấy cô thứ ba, chàng sống mãn nguyện hạnh phúc bên nàng.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.