DANSK

Brudeskuet

中文

挑媳妇


Der var engang en ung hyrde, som havde lyst til at gifte sig. Han kendte tre søstre, men da de allesammen var lige smukke, vidste han ikke, hvem han skulle give fortrinet. Han spurgte derfor sin mor til råds, og hun sagde: "Indbyd dem alle tre og sæt ost for dem, og læg mærke til, hvordan de skærer af den." Han gjorde, som hun havde sagt. Den første spiste osten med skorpe og det hele, den anden skar skorpen af i en fart, så en hel mængde af den gode ost gik til spilde, den tredie tog hverken for lidt eller for meget af. Hyrden fortalte det til sin mor og hun sagde straks: "Gift dig med den tredie." Det gjorde han, og levede mange år lykkeligt med hende.
从前,有个牧羊人急于想娶个老婆。 他一下子认识了三姐妹,发现个个貌美,哪个也不差。 这下他可为难了,一时不知该选哪一个好。 他只好去问他母亲,母亲说:请她们三个一块儿来我们家,在她们面前摆些奶饼,看看她们怎么个吃法,年轻人照做了。 第一个连皮把奶饼一口吞了下去;第二个想先削皮,但一时匆忙,削去的皮上还留有许多奶酪,就把它给扔了;第三个去皮时很仔细,切得不多也不少。 牧羊人把这一切都看在眼里,然后告诉了他母亲,母亲说:"就挑第三个做你的媳妇吧!"牧羊人照办了,从此他俩过着幸福美满的生活。Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.