ENGLISH

Brides on their trial

TIẾNG VIỆT

Kén nàng dâu


There was once a young shepherd who wished much to marry, and was acquainted with three sisters who were all equally pretty, so that it was difficult to him to make a choice, and he could not decide to give the preference to any one of them. Then he asked his mother for advice, and she said, "Invite all three, and set some cheese before them, and watch how they eat it." The youth did so; the first, however, swallowed the cheese with the rind on; the second hastily cut the rind off the cheese, but she cut it so quickly that she left much good cheese with it, and threw that away also; the third peeled the rind off carefully, and cut neither too much nor too little. The shepherd told all this to his mother, who said, "Take the third for thy wife." This he did, and lived contentedly and happily with her.
Ngày xưa có một chàng chăn cừu trẻ tuổi muốn lấy vợ. Có ba chị em nhà kia, cả ba đều xinh và giống nhau như đúc. Anh chàng phân vân, không biết nên tỏ tình cùng ai. Anh ta hỏi mẹ về chuyện đó. Bà nói:
- Con mời cả ba cô đến. Đặt trước mỗi cô một miếng pho mát, con để ý xem các cô ấy cắt pho mát như thế nào?
Chàng trai làm đúng như lời mẹ dặn. Cô thứ nhất cắm đầu cắm cổ mà cắt, cắt pho mát để cả cùi, cô thứ hai cắt vội cắt vàng đến nỗi vất đi bao nhiêu là pho mát cùng với cùi, cô thứ ba gọt cùi cẩn thận, chỉ bỏ đi những phần cứng.
Chàng trai kể lại tất cả chuyện đó với mẹ, bà bảo:
- Con nên lấy cô thứ ba làm vợ.
Theo lời mẹ, chàng lấy cô thứ ba, chàng sống mãn nguyện hạnh phúc bên nàng.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.