ENGLISH

The tale of Cockaigne

DANSK

Eventyret om Slaraffenland


In the time of Cockaigne I went there, and saw Rome and the Lateran hanging by a small silken thread, and a man without feet who outran a swift horse, and a keen sharp sword that cut through a bridge. There I saw a young ass with a silver nose which pursued two fleet hares, and a lime-tree that was very large, on which hot cakes were growing. There I saw a lean old goat which carried about a hundred cart-loads of fat on his body, and sixty loads of salt. Have I not told enough lies? There I saw a plough ploughing without horse or cow, and a child of one year threw four millstones from Ratisbon to Treves, and from Treves to Strasburg, and a hawk swam over the Rhine, which he had a perfect right to do. There I heard some fishes begin to make such a disturbance with each other, that it resounded as far as heaven, and sweet honey flowed like water from a deep valley at the top of a high mountain, and these were strange things. There were two crows which were mowing a meadow, and I saw two gnats building a bridge, and two doves tore a wolf to pieces; two children brought forth two kids, and two frogs threshed corn together. There I saw two mice consecrating a bishop, and two cats scratching out a bear's tongue. Then a snail came running up and killed two furious lions. There stood a barber and shaved a woman's beard off; and two sucking-children bade their mother hold her tongue. There I saw two greyhounds which brought a mill out of the water; and a sorry old horse was beside it, and said it was right. And four horses were standing in the yard threshing corn with all their might, and two goats were heating the stove, and a red cow shot the bread into the oven. Then a cock crowed, Cock-a-doodle-doo! The story is all told, Cock-a-doodle-doo!
Engang, da jeg gik mig en tur i Slaraffenland, så jeg, at Rom og Laterankirken hang i en ganske tynd silkesnor, en mand uden ben løb fra en rapfodet hest, og et stumpt sværd huggede en bro over. Jeg så et lille æsel med sølvnæb og en mægtig lind, hvorpå der voksede pandekager. Jeg så også en gammel, mager ged, som bar hundrede læs fedt og tresindstyve læs salt på ryggen. Er det ikke nogle gode løgne? Jeg så en plov, der pløjede uden at være forspændt med heste eller stude, og et barn på et år som kastede fire møllestene fra Ribe til Kolding og fra Kolding til Skagen. En ørn svømmede over Lillebælt, og det var meget fornuftigt gjort af den. Fiskene skændtes sådan, at man kunne høre det helt op i himlen, og der flød sød honning som vand fra en dal opad et højt bjerg. Var det ikke en løjerlig historie? To krager slog græs på en eng, to myg byggede en bro, to duer sønderrev en ulv og to frøer stod og tærskede korn. Jeg så to mus indsætte en biskop og to katte rive tungen ud af munden på en bjørn, og en snegl komme løbende og slå to løver ihjel. En barber ragede skægget af en kvinde, og to børn, der lå ved deres mors bryst, sagde, at hun skulle tie stille. Jeg så to mynder trække en mølle op af vandet og et gammelt øg stod ved siden af og sagde, at det var rigtigt.

Ude i gården stod fire heste og tærskede korn af alle kræfter, to geder fyrede på ovnen, og en rød kat skød brødet ind. Så galede hanen: "Kykeliky, nu er den historie ude, kykeliky."
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.