NEDERLANDS

Het sprookje van Luilekkerland

ENGLISH

The tale of Cockaigne


Ik liep eens in het apenland, en daar zag ik Rome en het Lateraan aan een zijden draadje hangen, en een man zonder voeten liep harder dan een renpaard, en een geweldig scherp zwaard sneed een brug doormidden. En toen zag ik een jonge ezel met een zilveren neus, die joeg twee vlugge hazen achterna, en een hele brede linde en daar groeiden warme pannenkoeken op. En daar zag ik een oude magere geit, en die droeg honderd karrenvrachten vet op haar lijf en zestig karrenvrachten zout. Zijn dat niet genoeg leugens? En ik zag een ploeg gaan zonder paard of ossen, en een kind van een jaar gooide vier molenstenen van Regensburg naar Trier en dan van Trier naar Straatsburg, en een havik zwom de Rijn over: dat was zijn goed recht. En daar hoorde ik vissen met elkaar kibbelen, zodat het tegen de hemel opklonk, en zoete honing stroomde als water uit een diep dal naar een hoge berg toe; dat waren wonderlijke dingen. En er waren twee kraaien die een weide maaiden, en ik zag twee muggen een brug bouwen, en twee duiven verscheurden een wolf, en twee kikkers dorsten samen het koren. En ik zag twee muizen een bisschop wijden, en twee katten die een beer de tong uitkrabden. En toen kwam er een slak aangedraafd en versloeg twee leeuwen. En er stond een scheerder en die schoor een vrouw haar baard af, en twee zuigelingen geboden hun moeder te zwijgen. En daar zag ik twee windhonden en die brachten een molen uit 't water op 't droge, en een oud mager paard stond erbij en zei, dat het zo goed was. In de tuin waren vier paarden met alle kracht aan het dorsen, en twee geiten die de kachel stookten, en een roodbonte koe schoof het brood de oven in. Toen kraaide een kippetje kukeleku, het sprookjes is uit, van kukeleku.
In the time of Cockaigne I went there, and saw Rome and the Lateran hanging by a small silken thread, and a man without feet who outran a swift horse, and a keen sharp sword that cut through a bridge. There I saw a young ass with a silver nose which pursued two fleet hares, and a lime-tree that was very large, on which hot cakes were growing. There I saw a lean old goat which carried about a hundred cart-loads of fat on his body, and sixty loads of salt. Have I not told enough lies? There I saw a plough ploughing without horse or cow, and a child of one year threw four millstones from Ratisbon to Treves, and from Treves to Strasburg, and a hawk swam over the Rhine, which he had a perfect right to do. There I heard some fishes begin to make such a disturbance with each other, that it resounded as far as heaven, and sweet honey flowed like water from a deep valley at the top of a high mountain, and these were strange things. There were two crows which were mowing a meadow, and I saw two gnats building a bridge, and two doves tore a wolf to pieces; two children brought forth two kids, and two frogs threshed corn together. There I saw two mice consecrating a bishop, and two cats scratching out a bear's tongue. Then a snail came running up and killed two furious lions. There stood a barber and shaved a woman's beard off; and two sucking-children bade their mother hold her tongue. There I saw two greyhounds which brought a mill out of the water; and a sorry old horse was beside it, and said it was right. And four horses were standing in the yard threshing corn with all their might, and two goats were heating the stove, and a red cow shot the bread into the oven. Then a cock crowed, Cock-a-doodle-doo! The story is all told, Cock-a-doodle-doo!Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.