DANSK

En løgnehistorie fra Ditmarsken

中文

迪特马斯的奇谈怪论


Nu skal jeg fortælle jer noget. Jeg så to stegte høns flyve med brystet vendt op mod himlen og ryggen ned mod helvede. En ambolt og en møllesten svømmede ganske forsigtigt ned ad Rhinen og ved pinsetid sad en frø og spiste et plovjern, som var frosset fast i isen. Så var der engang tre karle, som ville fange en hare. De gik på krykker og træben, og den ene var døv, den anden blind, den tredie stum, og den fjerde kunne ikke røre en fod. Skal jeg fortælle jer, hvordan de bar sig ad? Den blinde så haren løbe over marken, den stumme sagde det til den lamme, og han greb fat i haren. Der var engang nogle folk, som ville sejle på land. De spændte sejlene ud for vinden og sejlede over grønne marker, men da de sejlede hen over et højt bjerg, druknede de allesammen. Der var engang en krebs, som forfulgte en hare, og højt oppe på et tag lå en ko, og den var selv kravlet derop. Der i landet er fluerne ligeså store som gederne hos os. Luk nu vinduet op så løgnen kan flyve ud.
我来给你讲几桩怪事。 我曾看见两只烧鸡在天空飞,它们飞得很快,却是肚朝天、背朝地;曾见过一块铁砧和一块石碑横渡莱茵河,它们游姿优美、动作轻柔。 我在圣灵降临周还见过一只青蛙坐在冰雪上啃着犁铧吃。 曾经有三个人拄着拐杖踩着高跷想抓野兔,他们一个是聋子,一个是瞎子,一个是哑巴。 你知道他们是怎么抓到的吗? 瞎子先看见了野兔在田间奔跑,哑巴冲着跛子大叫,最后跛子一把逮住了野兔的脖子。
曾经有些人想在陆地上航行,他们迎风扯起了风帆,穿行于广阔的田野上。 接着他们驶上一座高山,却在那儿可怜地淹死了。 还有一只螃蟹追逐一只飞奔的野兔;两头母牛爬到了屋顶上卧着;那地方的苍蝇比这儿的山羊还要大。 你们还是打开窗户,让无稽之谈飞出去吧。
Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.