NEDERLANDS

Het leugensprookje uit Dietmark

ENGLISH

The Ditmarsch tale of wonders


Ik zal jullie eens wat vertellen. Ik zag twee gebraden hoenders vliegen, en ze vlogen heel gauw, met hun buik naar boven, en hun rug naar de hel; en een aambeeld en een molensteen die zwommen samen de Rijn over, heel langzaam en zachtjes, en daar zat een kikker en die at een ploegijzer op, met Pinksteren op het ijs. En er waren drie kerels en die wilden een haas vangen, en ze gingen op krukken en op stelten, en de één was doof, en de tweede was blind en de derde was stom en de vierde kon geen voet verzetten. Willen jullie nu weten, hoe dat in z'n werk ging? De blinde zag de haas 't eerst over 't veld draven, en de stomme riep 't tegen de lamme, en de lamme pakte hem bij zijn kraag. En een paar wilden over land zeilen, en ze spanden de zeilen voor de wind en ze voeren over grote akkers en toen zeilden ze een hoge berg over, en daar verdronken ze allemaal. En er was een kreeft, en die zat een haas achterna in z'n vlucht, en boven op een dak lag een koe: die was daarop geklommen. En in dat land, daar zijn de vliegen zo groot, als de geiten hier. Maar doe nu het venster maar open, zodat de leugens eruit kunnen vliegen!
I will tell you something. I saw two roasted fowls flying; they flew quickly and had their breasts turned to heaven and their backs to hell, and an anvil and a mill-stone swam across the Rhine prettily, slowly, and gently, and a frog sat on the ice at Whitsuntide and ate a ploughshare. Three fellows who wanted to catch a hare, went on crutches and stilts; one of them was deaf, the second blind, the third dumb, and the fourth could not stir a step. Do you want to know how it was done? First, the blind man saw the hare running across the field, the dumb one called to the lame one, and the lame one seized it by the neck.
There were certain men who wished to sail on dry land, and they set their sails in the wind, and sailed away over great fields. Then they sailed over a high mountain, and there they were miserably drowned. A crab was chasing a hare which was running away at full speed, and high up on the roof lay a cow which had climbed up there. In that country the flies are as big as the goats are here. Open the window, that the lies may fly out.
Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.