РУССКИЙ

Сказка-небылица

TIẾNG VIỆT

Chuyện cổ tích tưởng tượng ở miền Đithmarsen


Хочу я вам кое-что рассказать. Видал я раз, как летели две жареных курицы. Летели они, надо сказать, быстро, животы свои к небу задрали, ну а спины прямо в преисподнюю повернули; а наковальня с мельничным жерновом через Рейн плыли, да так уж тихо, медленно-премедленно; а лягушка сидела и лемех ела, - было дело на льду, в Троицын день. И стояло тут еще трое парней; случилось, что собрались они зайца поймать, а шли они на костылях и на ходулях; один был глухой, другой - слепой, третий - немой, а четвертый - и ногой вовсе двинуть не мог. Может, вы хотите узнать, как все это кончилось? Слепой - тот первый увидел, что по полю заяц бежит; немой крикнул хромому, а хромой - хвать зайца, да прямо за шиворот. А вот было еще: собралось несколько человек плыть по земле - натянули они паруса и поплыли себе по широкому полю; переплыли через высокую гору, и что ж? - утонули бедняги. А рак гнался за зайцем; и лежала высоко на крыше корова, - она взлетела туда. А мухи в тех краях большущие-пребольшущие, все равно как у нас козы.

А теперь открой-ка окошко, чтоб все небылицы в него улетели.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe vài câu chuyện. Tôi nhìn thấy hai con gà quay bay, bay rất nhanh, bụng chúng đội trời, lưng quay về mặt đất. Và một cái đe cùng với phiến đá cối xay nhẹ nhàng bơi qua sông Rhein.
Tôi thấy một con ếch ngồi trên mặt nước đóng băng và ăn chiếc lưỡi cày trong dịp lễ Giáng sinh. Rồi lại có ba chàng chống nạng và đi cà kheo nhưng muốn đuổi bắt một con thỏ, người thứ nhất mù, người thứ hai câm, và người thứ ba không cử động được chân. Các bạn có muốn biết câu chuyện xảy ra như thế nào không? Đầu tiên anh mù thấy thỏ chạy băng qua cánh đồng, anh câm gọi anh chàng bị liệt tới và anh chàng bị liệt này tóm ngay lấy cổ chú thỏ.
Lại có vào người muốn đi thuyền buồm trên cạn, họ giương buồm hứng gió và thuyền lướt qua những cánh đồng rộng mênh mông, họ cho thuyền lướt qua một ngọn núi cao và tất cả đều bị chết đuối rất thảm thê.
Có một con tôm hùm săn bắt một con thỏ làm thỏ phải chạy trốn.
Và tít trên mái nhà có một con bì cái leo lên nằm. Ở đó, con ruồi to như những con đê ở nước ta.
Các bạn hãy mở cửa sổ ra để cho những chuyện tưởng tượng ngược đời ấy bay đi.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Сравните на двух языках:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.