TIẾNG VIỆT

Chuyện cổ tích tưởng tượng ở miền Đithmarsen

ENGLISH

The Ditmarsch tale of wonders


Tôi muốn kể cho các bạn nghe vài câu chuyện. Tôi nhìn thấy hai con gà quay bay, bay rất nhanh, bụng chúng đội trời, lưng quay về mặt đất. Và một cái đe cùng với phiến đá cối xay nhẹ nhàng bơi qua sông Rhein.
Tôi thấy một con ếch ngồi trên mặt nước đóng băng và ăn chiếc lưỡi cày trong dịp lễ Giáng sinh. Rồi lại có ba chàng chống nạng và đi cà kheo nhưng muốn đuổi bắt một con thỏ, người thứ nhất mù, người thứ hai câm, và người thứ ba không cử động được chân. Các bạn có muốn biết câu chuyện xảy ra như thế nào không? Đầu tiên anh mù thấy thỏ chạy băng qua cánh đồng, anh câm gọi anh chàng bị liệt tới và anh chàng bị liệt này tóm ngay lấy cổ chú thỏ.
Lại có vào người muốn đi thuyền buồm trên cạn, họ giương buồm hứng gió và thuyền lướt qua những cánh đồng rộng mênh mông, họ cho thuyền lướt qua một ngọn núi cao và tất cả đều bị chết đuối rất thảm thê.
Có một con tôm hùm săn bắt một con thỏ làm thỏ phải chạy trốn.
Và tít trên mái nhà có một con bì cái leo lên nằm. Ở đó, con ruồi to như những con đê ở nước ta.
Các bạn hãy mở cửa sổ ra để cho những chuyện tưởng tượng ngược đời ấy bay đi.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
I will tell you something. I saw two roasted fowls flying; they flew quickly and had their breasts turned to heaven and their backs to hell, and an anvil and a mill-stone swam across the Rhine prettily, slowly, and gently, and a frog sat on the ice at Whitsuntide and ate a ploughshare. Three fellows who wanted to catch a hare, went on crutches and stilts; one of them was deaf, the second blind, the third dumb, and the fourth could not stir a step. Do you want to know how it was done? First, the blind man saw the hare running across the field, the dumb one called to the lame one, and the lame one seized it by the neck.
There were certain men who wished to sail on dry land, and they set their sails in the wind, and sailed away over great fields. Then they sailed over a high mountain, and there they were miserably drowned. A crab was chasing a hare which was running away at full speed, and high up on the roof lay a cow which had climbed up there. In that country the flies are as big as the goats are here. Open the window, that the lies may fly out.
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.