POLSKI

Bajka-zagadka

日本語

なぞなぞ話


Były sobie trzy kobiety zaklęte w kwiaty, które rosły na polu. A jedna z nich mogła nocować w domu. Pewnego dnia rzekła do swego męża, gdy zbliżał się dzień i musiała już wracać do swych towarzyszek na pole by z powrotem zmienić się w kwiatka: "Gdy przyjdziesz dzisiaj o południu i mnie zerwiesz, będę wybawiona i będę mogła zostać z tobą!" Tak też się stało. A teraz pytanie, jak poznał ją mąż, skoro kwiatki były takie same i niczym się nie różniły. Odpowiedź: "Gdy w nocy była w domu, a nie na polu, nie spadała na nią rosa jak na pozostałe dwie. Właśnie po tym poznał ją mąż."
Tłumaczył Jacek Fijołek, © Jacek Fijołek
三人の女が野原に生える花に変身させられました。しかし、そのうちの1人は夜自分の家にいることが許されました。それであるとき、夜明けが近づいて野の仲間のところに戻りもう一度花にならなくてはいけなくなったとき、妻は「もし今日の午後来て私を摘んでくれたら、私は自由になりあなたと一緒にいられるわ。」と夫に言いました。そして夫はそうしました。

さて、問題です。夫はどのようにして妻がわかったのでしょう?というのは3つの花は全く似ていて、違いがないからです。

答―妻は夜の間家にいて野原にいなかったので、他の花には露が降りていたのに妻には降りていませんでした。それで夫は妻がわかったのです。
Porównaj dwóch językach:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.