РУССКИЙ

Сказка-загадка

NEDERLANDS

Raadselsprookje


Были обращены три женщины в цветы, они росли на поле, и один из цветков мог бывать по ночам дома.

И вот, когда начало уже светать, говорит раз женщина своему мужу, - а ей пора уже было идти опять к своим подружкам на поле и сделаться опять цветком:

- Если ты придешь нынче до полудня на поле и меня сорвешь, я буду расколдована и буду опять жить с тобой.

Так и случилось. Но вот спрашивается, как же муж узнал ее? Ведь цветы были похожи друг на друга и различить их было нельзя.

Ответ: "А вот как: ведь она-то ночевала у себя дома, на поле ее не было, и роса на нее не упала, как на те два других цветочка, и поэтому муж мог ее узнать."
Drie vrouwen waren in bloemen omgetoverd. Ze stonden buiten op het land, maar één van hen mocht 's nachts thuis zijn. En die zei eens tegen haar man, toen de dag weer aanbrak en ze weer naar 't land moest naar haar makkers om een bloem te worden: "Als je me vanmorgen komt plukken, dan ben ik verlost en kan voortaan bij je blijven." En zo gebeurde het. Maar nu is de vraag: hoe heeft de man haar herkend, want alle drie de bloemen waren volkomen gelijk en er was geen enkel onderscheid tussen?

Het antwoord is: "Omdat ze 's nachts in haar huis geweest was en niet buiten, was er geen dauw op haar gevallen, zoals op de andere twee. En daar heeft haar man haar aan herkend."
Сравните на двух языках:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.