TÜRKÇE

Masal Bilmecesi

日本語

なぞなぞ話


Üç kadın kır çiçeklerine dönüştü. Bunlardan bir tanesi evin içindeydi ve geceleri nefis kokuyordu. Derken sabah yaklaşırken bu kadın kocasına, tekrar kıra, arkadaşlarının yanına dönmesi gerektiğini söyleyerek: "Öğlene doğru gelip beni sapımdan koparırsan, kurtulmuş olacağım, yani artık hep senin yanında kalacağım" dedi.
三人の女が野原に生える花に変身させられました。しかし、そのうちの1人は夜自分の家にいることが許されました。それであるとき、夜明けが近づいて野の仲間のところに戻りもう一度花にならなくてはいけなくなったとき、妻は「もし今日の午後来て私を摘んでくれたら、私は自由になりあなたと一緒にいられるわ。」と夫に言いました。そして夫はそうしました。


Ancak onca çiçek arasında kocası onu nasıl bulacaktı? Kadın onun çiçeklerden anlamadığını biliyordu çünkü; ne dersiniz?
さて、問題です。夫はどのようにして妻がわかったのでしょう?というのは3つの花は全く似ていて、違いがないからです。


Cevap: çünkü kadın, o gece kocasının yanında, yani evdeydi ve bu yüzden üzerine -öbür çiçeklerin aksine- kırağı düşmemişti! Yani o zaman kocası, üzerine kırağı düşmemiş olan çiçeği seçecekti!
答―妻は夜の間家にいて野原にいなかったので、他の花には露が降りていたのに妻には降りていませんでした。それで夫は妻がわかったのです。Iki dil karşılaştır:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.